Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - CEIDG

Email Drukuj PDF
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! W dniu 31 marca 2009r. weszła w życie koncepcja tzw. "Jednego okienka". Wszystkie zmiany dotyczące zasad zgłaszania działalności gospodarczej są wynikiem prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (sdg) - zmiana do ww. ustawy oraz niektórych innych ustaw ukazała się w dniu 4 lutego 2009r. (Dz. U. Nr 18 z 2009, poz. 97). Wchodzą one jednocześnie w skład "Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości", którego autorem jest wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Zgodnie z zapisem znowelizowanej ustawy sdg, począwszy od dnia 31 marca 2009r. należy złożyć zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jedno okienko
Koncepcja "Jednego okienka" zakłada, że osoby, które zamierzają założyć firmę, będą składać w urzędzie gminy jeden wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej > przejdź do jednolitego wzoru wniosku.

Wniosek ten będzie jednocześnie:

 • * wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY),
 • * wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - URZĄD STATYSTYCZNY),
 • * zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - URZĄD SKARBOWY),
 • * zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (formularz) stanowić będzie równocześnie:
 • * wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • * wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
 • * wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
 • * zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej.
Wniosek o rejestrację firmy oraz wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będą zwolnione z opłaty.

***

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

 • * osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy
  - w przypadku osób zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa miejscem złożenia wniosku będzie, tak jak dotychczas:

  Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
  Stanowisko ds. Rozwoju Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy Kłodawa, ul. Dąbska 17, II piętro pokój nr 20
  KONTAKT e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • * listownie
  - w tym przypadku będzie istniała konieczność notarialnego poświadczenia podpisu,
 • * elektronicznie
  - za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej gminy:
  1. jeżeli wniosek o wpis zostanie podpisany podpisem elektronicznym będą miały zastosowanie przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  2. jeżeli wniosek nie zostanie podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy (Burmistrz Kłodawy poprzez Wydział Stanowisko ds. Rozwoju Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy ) zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku; w takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca podpisał wniosek.
(źródło informacji: Ministerstwo Gospodarki)
Poprawiony: czwartek, 07 maja 2009 12:02
Email Drukuj PDF
Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że bezrobotne kobiety w wieku 40 – 49 lat mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej w kwocie do 13.000 zł.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole ul. Sienkiewicza 26, pokój 12 (tel. 63 272 26 26, 63 272 29 94).
Poprawiony: wtorek, 03 czerwca 2008 16:40
Email Drukuj PDF

Informujemy, że w dniu 29 maja br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął tekst jednolity Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 2.0 dokumentu). Dodatkowo do dokumentu wprowadzona została jedna poprawka, zgodnie z którą treść części punktu 18a w działaniu 1.2 otrzymała brzmienie:

„Wsparcie nie może być udzielone:

a) NZOZ-om świadczącym opiekę stacjonarną. Są uprawnione do dofinansowania w ramach Działania 5.3 WRPO,

b) przedsiębiorstwom z sektora MSP na realizację projektów związanych z:
- budową sieci teleinformatycznej celem świadczenia usług z zakresu dostępu do Internetu,
- realizacją procesów biznesowych w formie elektronicznej (integracja systemów informatycznych, B2B)

c) mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku[1] na realizację projektów z zakresu świadczenia e-usług, w tym na wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.”

[1] Dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców.


Załączniki:


Szczegółowy opis priorytetów (wersja 2.0) oraz załączniki (spakowane w rar)


Poprawiony: niedziela, 01 czerwca 2008 14:37
Email Drukuj PDF

W załącznikach w plikach .pdf publikujemy wzory wniosków o dofinansowanie oraz biznesplany dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP oraz dla Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

Podkreślamy, że są to wstępne wersje dokumentów, które mogą się zmienić. Ostateczna wersja wniosków o dofinansowanie zadań z EFRR i pozostałe dokumenty konkursowe zostaną zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.


Załączniki:

Projekt biznesplanu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 WRPO
Wytyczne do sporządzenia Biznes Planu dla projektów z zakresu zakupu nowych urządzeń medycznych Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
Projekt wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
Instrukcja do Biznesplanu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 WRPO
Projekt wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP.
Poprawiony: niedziela, 01 czerwca 2008 14:33
Email Drukuj PDF

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w czerwcu 2008 roku kolejne szkolenia dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szkolenia ogłaszane są w związku ze zbliżającymi się kolejnymi konkursami (zgodnie z umieszczonym na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl harmonogramem ogłaszania naborów wniosków). W czerwcu br. zaplanowano szkolenia dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Szkolenia odbędą się w Poznaniu, w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy Al. Niepodległości 18. Formularze zgłoszeniowe (zawierające dokładne daty i sale szkoleń) oraz programy publikujemy poniżej w załącznikach. Na formularzach podajemy terminy nadsyłania zgłoszeń! Sale wykładowe przygotowaliśmy na około 80-100 osób, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń!

Wypełniony formularz prosimy przesłać wyłącznie e-mailem na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Polityki Regionalnej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem: 061 854 17 85. Wysłanie przez Państwa zgłoszenia oznacza automatyczny wpis na listę obecności. Nie wysyłamy potwierdzeń!

Wszystkie szkolenia są bezpłatne dla uczestników, ponieważ są finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Strona 4 z 6

Gospodarka

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w. Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku, zmie� ustawienia swojej przegl�darki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk