Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - CEIDG

Email Drukuj PDF

Centrum Inicjatyw Obywatelskich jako Lider projektu, wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Urzędem Miasta w Słupsku, realizuje projekt innowacyjny testujący PI „Od partnerstwa do kooperacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Więcej informacji dotyczących projektu w załączonym pliku. Już wkrótce rozpocznie się nabór gmin do testowania modelu kontraktacji usług społecznych, w związku z czym zależy nam na poinformowaniu o projekcie wszystkich zainteresowanych.

Więcej: Projekt "Od partnerstwa do kooperacji"

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:20
Email Drukuj PDF
Dotacje na wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznejMikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Nabór wniosków odbędzie w dniach 6 - 17 maja  2013 r.
W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi. O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet i poziom dofinansowania:Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.

Organizatorem konkursu w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/32458

Email Drukuj PDF

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
 

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.


Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.


Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.
 

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Email Drukuj PDF

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH INFORMACJI

 

Na mocy porozumienia z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, w ramach dyżurów pełnionych przez konsultantów Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług świadczone są bezpłatne usługi informacyjneskierowane m.in. dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Dyżury pełnione są w trzeci czwartek trzeciego miesiąca każdego kwartału,

w godz. od  9.00 - 13.00.

 

Do końca 2012 roku dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie pełnione będą: 15 marca, 21 czerwca, 20 września oraz 20 grudnia.

 

Zakres bezpłatnej usługi informacyjnej Punktu Konsultacyjnego obejmuje:

ü  administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,

ü  zatrudnianie cudzoziemców,

ü  świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,

ü  prawo ochrony konkurencji,

ü  społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),

ü  ochronę własności intelektualnej,

ü  systemy jakości ISO 9001 i HACCP,

ü  rozwój zasobów ludzkich,

ü  wykorzystywanie technologii informacyjnych,

ü  ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),

ü  możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,

ü  wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,

ü  prawo zamówień publicznych,

ü  zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,

ü  podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,

ü  inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.


W ramach usług informacyjnych świadczonych przez Punkt Konsultacyjny KSU Klienci będą mogli skorzystać także z usługi informacyjnej, tzw. opieki nad klientem przy wyborze usługodawcy specjalistycznego. Taka usługa polega na wsparciu Klienta przy rozpoczęciu współpracy z takim usługodawcą (przykładowo w zakresie: pożyczek, poręczeń, innowacji, ochrony środowiska, leasingu, eksportu i wielu innych). Klienci będą mogli wówczas liczyć na pomoc w kontakcie w konkretną instytucją/ekspertem, negocjowaniu terminów, warunków współpracy klienta z usługodawcą, pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, monitorowanie realizacji tej usługi.

 

Wszystkie usługi świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzania danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

Szczegółowe informacje dotyczące pełnionych dyżurów:

tel.: 63/245 30 95 wew. 62, 28, 31, 33; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) "

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

w Koninie

 

Dyżur konsultanta

 

BEZPŁATNE     USŁUGI    INFORMACYJNE

 

skierowane  dla  przedsiębiorców

i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 

21 czerwca 2012 r.   900  - 1300

Poprawiony: poniedziałek, 16 lipca 2012 08:03
Email Drukuj PDF

Kolejny projekt ARR S.A. dot. dofinansowania na uruchomienie działalności gospdodarczej, tym razem skierowany do osób niepełnosprawnych z miasta Konina i powiatów: koniński ziemski, kolski, słupecki i turecki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UWAGA! Rekrutacja uczestników do Projektu rozpocznie się z dniem 01.03.2012 r.
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji znajdziecie Państwo już wkrótce w Zakładce Rekrutacja uczestników do projektu.

Cel projektu: Zwiększenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez samozatrudnienie. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze skierowane do uczestniczek i uczestników projektu oraz przyznanie środków na uruchomienie pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie max. 40 tys. zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej i po 1.386 zł przez okres 6 miesięcy wsparcia pomostowego.

Projekt skierowany do osób:

 • posiadających decyzję lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zarejestrowanych w PUP
 • zamieszkałych i zameldowanych na obszarze subregionu konińskiego
 • zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie subregionu konińskiego
 • nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu


Projekt obejmuje:

 • warsztaty aktywizująco-motywujące, szkolenia i doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • wsparcie pomostowe podstawowe w kwocie po 1 386,00 zł w okresie 6 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej
 • dotację inwestycyjną w kwocie maksymalnie  40 000,00 zł
 • kurs prawa jazdy kategorii B
 • zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub innego pomocniczego niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczejBiuro Projektu znajduje się na ul. Zakładowej 4 w Koninie, na III piętrze, w pokoju nr 328.

Personel Projektu:

Ewa Stankiewicz
Kierownik Projektu Dz. 6.2
tel. 63 245 30 95 wew. 68
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Maria Lewandowska
Asystent Kierownika

tel. 63 245 30 95 wew. 37
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Joanna Ligocka
Referent

tel. 63 245 30 95 wew. 25
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Marta Stefankiewicz
Referent

tel. 63 245 30 95 wew. 25
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona 2 z 6

Gospodarka

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk