Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - Rolnictwo

ARiMR uruchamia dodatkowe środki na kredyty inwestycyjne

Email Drukuj PDF

Ponad 1 mld zł. otrzymają na akcję kredytową dla kredytów inwestycyjnych w 2008 roku banki współpracujące z ARiMR. 3 kwietnia br., Agencja zwiększyła bankom współpracującym środki na dopłaty i limity kredytów preferencyjnie oprocentowanych, planowanych do udzielenia w 2008 r.

Dodatkowe środki otrzymało 8 central banków:

  1. Bank Polskiej Spółdzielczości SA,

  2. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,

  3. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,

  4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,

  5. Bank Zachodni WBK S.A.,

  6. ING Bank Śląski S.A

  7. BPH S.A

  8. Pekao S.A.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514) w 2008r. kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: na zakup gruntów rolnych (nKZ), młody rolnik (nMR), na zakup lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego (nGR), na inwestycje w zakresie nowych technologii (nNT), na inwestycje podstawowe (nIP), dla grup producentów rolnych (nGP), na rozwój wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych (nBR10), na restrukturyzację przetwórstwa ziemniaka na skrobię (nBR13), na restrukturyzację i modernizację przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj (nBR14), na mleczarstwo (nBR15).

 

Biuro Prasowe ARiMR

Źródło: www.arimr.gov.pl

UWAGA ROLNICY!!! Komunikat Prezesa ARiMR

Email Drukuj PDF

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

od dnia 23 kwietnia 2008 r.

 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz. 1444, z późn. zm.).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A. Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy OR ARiMR wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę i godzinę wpływu.

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na każde przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnioną organizacyjnie część, w której prowadzona jest działalność objęta pomocą za wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy.

Uprzejmie informujemy, że w ramach obecnego naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z § 32 ww. rozporządzenia, wniosku nie może złożyć podmiot, który jest jeszcze w trakcie realizacji projektu lub złożył w bieżącym roku ostatni wniosek o płatność w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego naboru upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Informacje na temat działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

 

Dariusz Wojtasik
Prezes ARiMR

 

Źródło: www.arimr.gov.pl

Poprawiony: niedziela, 13 kwietnia 2008 15:12

Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Email Drukuj PDF
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie podaje do wiadomości, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Koninie informuje o rozpoczęciu VI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do Konkursu w Placówce Terenowej KRUS do 30 kwietnia 2008r. Szczegółowe informacje o Konkursie i druk zgłoszenia można uzyskać w placówce KRUS, prasie rolniczej, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie (pokój nr 18 tel.- 063 2730 622 wew.117) oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Laureaci konkursu regionalego, wojewódzkiego i krajowego zdobędą nagrody i wyróżnienia.

Apel do producenctów trzody chlewnej

Email Drukuj PDF
Szanowni Państwo Producenci Trzody Chlewnej

Utrzymująca się od dłuższego czasu nieopłacalność produkcji trzody chlewnej wpływa na pogarszającą się sytuację ekonomiczną naszych gospodarstw. Podjęte w ostatnich dniach działania Komitetu Protestacyjnego, oparte są o postulaty zgłaszane do Rządu RP oraz do zakładów mięsnych i przetwórni, które powinny współpracować z nami w zakresie zagospodarowania produkowanych przez nas tuczników.

Zdajemy sobie doskonale sprawę, iż otwarcie granic państw Wspólnoty Europejskiej w większym stopniu wymaga od nas producentów przyjęcia zasad gry wolnorynkowej, do której coraz bardziej jesteśmy przygotowani. Największym zaskoczeniem w ostatnich tygodniach była dla nas drastyczna obniżka cen tuczników, wykreowana przez potentatów przemysłu mięsnego. Ceny te nie odzwierciedlają aktualnie panujących relacji podażowo-popytowych na naszym rynku.

Obecna produkcja trzody chlewnej, z uwzględnieniem importu z krajów członkowskich UE, jedynie w stopniu dostatecznym zabezpieczą potrzeby konsumentów na naszym rynku. Zachowanie właścicieli zakładów mięsnych wykazuje ich dużą nieodpowiedzialność w stosunku do narodu polskiego. Takie działanie przyspieszy proces zmniejszania pogłowia świń w naszym kraju oraz uzależnia nas od zwiększonego importu, co niewątpliwie wpłynie na pogorszenie jakości i wzrost cen towarów z udziałem mięsa wieprzowego.

W związku z brakiem porozumienia z przedstawicielami branży mięsnej apelujemy do wszystkich rolników, aby w geście solidarności z producentami trzody chlewnej na swych posesjach wywiesili flagi narodowe.

Apelujemy także, aby producenci trzody chlewnej, w miarę możliwości, ograniczyli sprzedaż tuczników do momentu osiągnięcia w najbliższych dniach ceny co najmniej 3,60 zł netto za 1 kg żywca wieprzowego.


Szanowni Rolnicy!


Dopóki nie zaczniemy szanować siebie i swojej produkcji, nie oczekujmy szacunku dla Nas i naszej pracy od innych. W myśl zasady "Szanuj siebie, aby inni też Cię uszanowali", apelujemy do Was - nie sprzedawajcie swojej pracy, swych produktów za bezcen, poniżej kosztów produkcji.

Wspólnie jesteśmy w stanie uratować nasze gospodarstwa, jak również portfele naszych rodaków, przed nadmiernymi wydatkami na żywność.Z poważaniem

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

(-) Piotr Walkowski
Poprawiony: wtorek, 29 stycznia 2008 16:18

Nieodpłatny odbiór zwierzyny padłej i ubitej z konieczności

Email Drukuj PDF
Burmistrz Kłodawy informuje, że na 2007 rok została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” z Florianowa (woj. łódzkie) na nieodpłatny odbiór zwierzyny padłej i ubitej z konieczności od producentów rolnych.
Przy odbiorze padłych zwierząt należy podać wiek, nr kolczyka i nr siedziby stada.
W przypadku braku danych dotyczących odbieranej padłej sztuki odbiorca może odmówić wykonania usługi. Przedsiębiorstwo nie odbiera padłych zwierząt z ferm drobiu oraz ferm zwierząt futerkowych.
Odbiór zwierząt odbywać się będzie w terminie 48 h licząc od zgłoszenia telefonicznego. Nr telefonów: 0 24 28 21 653 komórka: 0 608 619 005.

Jednocześnie zawiadamiam, że w dalszym ciągu można zgłaszać odbiór padłych sztuk zwierząt do Zakładu Rolniczo- Przemysłowego „Farmutil HS” w Śmiłowie pod nr telefonów: 0 667 984 170 lub 667 984 218.

Termin realizacji usług w ciągu 24 h w okresie letnim, w ciągu 48 h w okresie zimowym licząc od zgłoszenia telefonicznego.

Strona 9 z 15

Gospodarka Rolnictwo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk