Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - Rolnictwo

Apel do producenctów trzody chlewnej

Email Drukuj PDF
Szanowni Państwo Producenci Trzody Chlewnej

Utrzymująca się od dłuższego czasu nieopłacalność produkcji trzody chlewnej wpływa na pogarszającą się sytuację ekonomiczną naszych gospodarstw. Podjęte w ostatnich dniach działania Komitetu Protestacyjnego, oparte są o postulaty zgłaszane do Rządu RP oraz do zakładów mięsnych i przetwórni, które powinny współpracować z nami w zakresie zagospodarowania produkowanych przez nas tuczników.

Zdajemy sobie doskonale sprawę, iż otwarcie granic państw Wspólnoty Europejskiej w większym stopniu wymaga od nas producentów przyjęcia zasad gry wolnorynkowej, do której coraz bardziej jesteśmy przygotowani. Największym zaskoczeniem w ostatnich tygodniach była dla nas drastyczna obniżka cen tuczników, wykreowana przez potentatów przemysłu mięsnego. Ceny te nie odzwierciedlają aktualnie panujących relacji podażowo-popytowych na naszym rynku.

Obecna produkcja trzody chlewnej, z uwzględnieniem importu z krajów członkowskich UE, jedynie w stopniu dostatecznym zabezpieczą potrzeby konsumentów na naszym rynku. Zachowanie właścicieli zakładów mięsnych wykazuje ich dużą nieodpowiedzialność w stosunku do narodu polskiego. Takie działanie przyspieszy proces zmniejszania pogłowia świń w naszym kraju oraz uzależnia nas od zwiększonego importu, co niewątpliwie wpłynie na pogorszenie jakości i wzrost cen towarów z udziałem mięsa wieprzowego.

W związku z brakiem porozumienia z przedstawicielami branży mięsnej apelujemy do wszystkich rolników, aby w geście solidarności z producentami trzody chlewnej na swych posesjach wywiesili flagi narodowe.

Apelujemy także, aby producenci trzody chlewnej, w miarę możliwości, ograniczyli sprzedaż tuczników do momentu osiągnięcia w najbliższych dniach ceny co najmniej 3,60 zł netto za 1 kg żywca wieprzowego.


Szanowni Rolnicy!


Dopóki nie zaczniemy szanować siebie i swojej produkcji, nie oczekujmy szacunku dla Nas i naszej pracy od innych. W myśl zasady "Szanuj siebie, aby inni też Cię uszanowali", apelujemy do Was - nie sprzedawajcie swojej pracy, swych produktów za bezcen, poniżej kosztów produkcji.

Wspólnie jesteśmy w stanie uratować nasze gospodarstwa, jak również portfele naszych rodaków, przed nadmiernymi wydatkami na żywność.Z poważaniem

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

(-) Piotr Walkowski
Poprawiony: wtorek, 29 stycznia 2008 16:18

Nieodpłatny odbiór zwierzyny padłej i ubitej z konieczności

Email Drukuj PDF
Burmistrz Kłodawy informuje, że na 2007 rok została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” z Florianowa (woj. łódzkie) na nieodpłatny odbiór zwierzyny padłej i ubitej z konieczności od producentów rolnych.
Przy odbiorze padłych zwierząt należy podać wiek, nr kolczyka i nr siedziby stada.
W przypadku braku danych dotyczących odbieranej padłej sztuki odbiorca może odmówić wykonania usługi. Przedsiębiorstwo nie odbiera padłych zwierząt z ferm drobiu oraz ferm zwierząt futerkowych.
Odbiór zwierząt odbywać się będzie w terminie 48 h licząc od zgłoszenia telefonicznego. Nr telefonów: 0 24 28 21 653 komórka: 0 608 619 005.

Jednocześnie zawiadamiam, że w dalszym ciągu można zgłaszać odbiór padłych sztuk zwierząt do Zakładu Rolniczo- Przemysłowego „Farmutil HS” w Śmiłowie pod nr telefonów: 0 667 984 170 lub 667 984 218.

Termin realizacji usług w ciągu 24 h w okresie letnim, w ciągu 48 h w okresie zimowym licząc od zgłoszenia telefonicznego.

ARiMR prowadzi szkolenia dotyczące płatności bezpośrednich

Email Drukuj PDF
Do rolników trafiło już 300 tysięcy wniosków spersonalizowanych o przyznanie płatności bezpośrednich. Są one wysyłane od 17 stycznia 2008 roku. Jak każdego roku od 15 marca rolnicy będą mogli je składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ubiegać się o płatności bezpośrednie za 2008 r. W związku ze zmianami przepisów wspólnotowych w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich ARiMR rozpoczęła szkolenia dla ODR, Izb Rolniczych i rolników. Rozpoczynają się one od dziś i potrwają do końca lutego. Informacje o szkoleniach rolnicy mogą uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Zmieniły się przepisy wspólnotowe w zakresie definicji działki rolnej. Rolnicy będą mogli otrzymać płatności do powierzchni gruntów rolnych mniejszych niż 10 arów (0,1ha). Dotychczasowe zasady uniemożliwiały włączenie pól o tak małej powierzchni do płatności bezpośrednich. Tak jak w roku ubiegłym rolnicy będą mogli grupować uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj płatności.

Podstawową grupę upraw stanowi powierzchnia kwalifikująca się do jednolitej płatności obszarowej (JPO). Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik będzie mógł wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np., oczka wodne do 100 m2, rowy, ogródki przydomowe. Jednak nie oznacza to, że płatności bezpośrednie przysługują oddzielnie do rowów i oczek wodnych. Następnie na działce rolnej, czyli powierzchni zadeklarowanej do jednolitej płatności obszarowej, należy zadeklarować powierzchnię upraw, które kwalifikują się do przyznania uzupełniających płatności lub do upraw roślin energetycznych, lub płatności do owoców miękkich.

W dniu 21 stycznia br. Rada UE przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, który posiada grunty rolne na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Do gruntów sprzedanych przed 31 maja płatności przysługują nabywcy.

Natomiast, gdy przeniesienie nastąpi po 31 maja to płatności przysługiwać będą przekazującemu a nie tak jak dotychczas rolnikowi, który przejął te grunty.

Od 2008 r. dodano nowe wymagania dotyczące dobrej kultury rolnej. Pszenica, żyto, owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata.

Radosław Iwański
Rzecznik Prasowy

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych

Email Drukuj PDF
Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Zgodnie z przepisem § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 193, poz. 1397), informuję, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o pomoc finansową w roku 2007 w ramach ww. działania osiągnęło w podziale na województwa:

...
7 Wielkopolskie Liczba wniosków - 2 100 Kwota: 327 743267,12zł Wykorzystanie limitu 188,84%
...

W związku z powyższym w wymienionych województwach termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej upływa w dniu 10 listopada 2007 r. o godzinie 16.15.

Leszek Droździel
Prezes ARiMR

Źródło: ARiMR

Dodatkowe stanowiska do obsługi rolników

Email Drukuj PDF
Dodatkowe stanowiska do obsługi rolników składających wnioski przyspieszają obsługę osób stojących w kolejkach przed Oddziałami Regionalnymi ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w piątek – 9 listopada przyjmowanie wniosków od rolników na dofinansowanie inwestycji związanych „Modernizacją gospodarstw rolnych”. Wnioski przyjmują Oddziały Regionalne ARiMR. W wielu biurach tych oddziałów rozpoczęto dziś pracę o godzinie 6 rano.

Do godziny 10 w skali kraju przyjęto około 1200 wniosków. Uruchomione zostały też dodatkowe stanowiska do obsługi rolników, które pozwolą szybciej przyjąć wnioski od osób stojących w kolejkach. Oddział Mazowiecki ARiMR, przed którym niechęć części osób stojących w kolejce do honorowania listy społecznej, wytworzyła nerwową atmosferę i opóźniła przyjmowanie wniosków, uruchomił 39 stanowisk do obsługi rolników i rozpoczął przyjmowanie wniosków o godzinie 10:30. W pozostałych Oddziałach Agencji przyjmowanie wniosków od rolników przebiega sprawnie. Oddziały: łódzki, małopolski i podkarpacki na bieżąco obsługują rolników zgłaszających się z wnioskami. Nie ma tam kolejek przed biurami Oddziałów.

Na wsparcie takich inwestycji przewidziano na 2007 r. w skali kraju ponad 360 mln euro. Ta kwota pozwala Agencji zawrzeć ponad 20 tys. umów z rolnikami, którzy złożą wnioski o dofinansowanie „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Z zebranych do godziny 10–tej informacji wynika, że przed Oddziałami Regionalnymi jest w skali kraju mniej osób, które ustawiły się w kolejkach, aby złożyć wnioski. Pierwsze umowy na dofinansowanie „Modernizacji gospodarstw rolnych” środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ARiMR podpisze wiosną 2008 r. Agencja w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 przeznaczy ok. 1,8 mld euro na wsparcie „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Rzecznik Prasowy ARiMR
Radosław Iwański

Strona 9 z 15

Gospodarka Rolnictwo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w. Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku, zmie� ustawienia swojej przegl�darki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk