Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Wiadomości geograficzne

Email Drukuj PDF
Główne wiadomości geograficzne o gminie Kłodawa
Miasto i gmina Kłodawa położone są w centralnej części Polski. Zgodnie z przeprowadzoną od 1 stycznia 1999 roku reforma podziału administracyjnego kraju, gmina Kłodawa znalazła się w granicach powiatu kolskiego, wchodzącego w skład województwa wielkopolskiego. Sieć osadnicza gminy obejmuje miasto Kłodawą i 36 miejscowości wiejskich. Obszar wiejski podzielony jest na 27 sołectw. Gmina położona jest na wschodniej części powiatu kolskiego a zarazem leży na wschodnich krańcach województwa wielkopolskiego. Siedzibą władz gminy jest miasto Kłodawa, położone przy drogach: kołowej (A-2) i kolejowej o międzynarodowym znaczeniu, na kierunku Wschód-Zachód, w połowie drogi między Poznaniem i Warszawą. Drogi te prowadzą z Moskwy do Berlina i dalej w kierunku Paryża. Przez miasto przechodzą szosy biegnące z Sompolna na Łęczycę, z Włocławka na Uniejów i z Koła na Kutno. Linia kolejowa Poznań-Warszawa jest oddalona od centrum miasta o 3 km w kierunku południowym, a stacja kolejowa Kłodawa o 4 km . Położenie miasta określić można następującymi współrzędnymi geograficznymi:
18° 53' - 18° 56' długości geograficznej wschodniej oraz
52° 00' - 52° 01' szerokości geograficznej północnej.

Miasto leży nad rzeką Rgielewką dopływem prawobrzeżnym rzeki Warty. Gmina graniczy z gminami: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Olszówka i Przedecz z powiatu kolskiego oraz z gminą Grabów należącą do powiatu łęczyckiego. Obszar gminy wynosi 129 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkały przez 14.353 osoby (stan z dnia 31 grudnia 1999 roku). Liczba mężczyzn wynosiła 6.978 a kobiet 7.275. Na 1 km2 przypada 111 osób.
Pod względem powierzchni gmina Kłodawa w powiecie kolskim zajmuje 3 miejsce a pod względem liczby ludności drugie (po gminie miejskiej Koło).
Według podziału Wielkopolski na regiony B. Krygowskiego, teren gminy należy do Wysoczyzny Kłodawskiej. Wysoczyznę w tym rejonie stanowią następujące subregiony: Równina Kęcerzyńska, Przedeczańska, Kłodawska i Basen Rgielewki. Równina Kłodawska położona jest w południowej części gminy. Basen Rgielewki wschodni odcinek biegu rzeki Rgielewki, który od wschodu wcina się pomiędzy Równinę Kłodawską i Przedeczańską.
Równinę Kłodawska stanowi wysoczyzną morenowa poprzecinana dolinkami Rgielewki i jej dopływami. Omawiany obszar pod względem stosunków wysokościowych przedstawia się dość skromnie. Większość terenu to obszary płaskie lub prawie płaskie. Jedynie część środkowa wykazuje silniejsze urzeźbienie, a to ze względu na biegnącą w tym miejscu dolinę Rgielewki z dość stromymi zboczami i wysokimi krawędziami. Zbocza i krawędzie pocięte są miejscami przez dolinki co silnie urozmaica rzeźbę tego wycinka terenu. Dolina Rgielewki ciągnie się łukowato z wycięciem w kierunku południowym. Szerokość doliny rzecznej waha się w granicach 80-200 m. Krawędzie i zbocza doliny pocięte są siecią mniejszych dolinek i dolin.
Omawiany obszar znajduje się w zlewni rzeki Rgiełewki. Zlewnia ta wchodzi w skład obszaru Warty i Odry środkowej. Rgielewka przepływa łukiem z południowego wschodu przez Kłodawę na południowy zachód. Obszar źródłowy Rgiełewki znajduje się w rejonie wsi: Mazew, Lubno i Zieleniew. Długość Rgielewki wynosi 43 km. Wpływa ona do Warty w rejonie wsi Zawadka (około 4 km powyżej Koła). Dolina Rgielewki jest bardzo urozmaicona, miejscami szeroka, miejscami występują zwężenia do 3-4 m. W związku z tym każdy znaczący opad atmosferyczny powoduje wystąpienie wódz koryta tworząc znaczne rozlewiska. I maja 1996 roku po ulewnych deszczach rzeka szeroko wylała. W Kłodawie i okolicy była mała powódź.
Część północno-zachodnia gminy pod względem stosunków wodnych należy do Pojezierza Kujawskiego i znajduje się w zlewni rzeki Noteci. Występują tu liczne małe akweny i oczka polodowcowe.
Do nielicznych jezior w gminie zaliczamy jezioro Korzecznik o powierzchni 10,7 ha i Kęcerskie o powierzchni 6,1 ha. Jezioro Kęcerskie jest częściowo zarośnięte roślinnością wodną.
Lesistość gminy jest niewielka. Lasy zajmują powierzchnię 97 ha co stanowi 3,5% powierzchni gminy. Większe kompleksy leśne znajdują się wzdłuż zachodniej i północnej granicy gminy w sołectwach : Luboniek, Dzióbin, Kobylata i Zbójno. W drzewostanie dominuje sosna, dąb i świerk.
Gmina Kłodawa jest obszarem typowo rolniczym ze znaczną przewagą gruntów ornych. Wśród gruntów ornych dominującą pozycje zajmują gleby dobre III i IV klasy bonitacyjnej. W dolinie Rgielewki znajdują się także łąki i pastwiska. Użytki rolne zajmują obszar 11,6 tys. ha co stanowi 88% ogólnej powierzchni gminy.
Na terenie gminy znajdują się podziemne zasoby soli kamiennej oraz soli potasowej magnezowej. Kłodawski wsad solny, największy na Niżu Polskim, ma długość 26 km, a maksymalna szerokość wynosi 2 km. Wysad kłodawski jest częścią struktury solnej znajdującej się w pasie Izbica Kujawska-Łęczyca. Pas ten znajduje się na długości 65 km. W oparciu o rozpoznane złoże zbudowano w Kłodawie Kopalnię Soli, która przez ostatnie 50 lat (1949-1999) prowadzi działalność wydobywczą z pożytkiem dla kraju i naszego regionu. Zakład ten w tym okresie stał się głównym czynnikiem miastotwórczym Kłodawy i najbliższych okolic. W naszym opisie środowiska geograficznego warto kilka słów poświęcić sprawie warunków klimatycznych. Według regionalizacji klimatycznej Gumińskiego miasto Kłodawa i okolice znajdują się w VII dzielnicy klimatycznej zwanej „Dzielnicą środkową”. Cała ta dzielnica charakteryzuje się klimatycznie następująco:
 1. opad atmosferyczny roczny poniżej 550 mm,
 2. liczba dni mroźnych od 30 do 50,
 3. liczba dni z przymrozkami od 100 do 110,
 4. czas trwania pokrywy śnieżnej od 38 do 60 dni,
 5. okres wegetacyjny roślin wynosi 170 do 180 dni.
Dane dotyczące pierwszych przymrozków (temperatura poniżej O °C:
Rok 1958
 • po raz pierwszy 23. X.
 • po raz ostatni 24.IV.
 • ilość dni bez przymrozków -178

Średnie temperatury powietrza :
Rok 1958
 • styczeń -2,1 °C
 • lipiec- 18,8 °C
 • średnia roczna - 8,0 °C
Liczba dni z temperaturą minimalną poniżej O°C
Rok 1958
 • styczeń -23
 • luty - 20
Liczba dni gorących z temperaturą maksymalną poniżej 25 °C
Rok 1958
 • lipiec -14
 • sierpień - 5.
Przedstawiona charakterystyka klimatyczna odpowiada w odniesieniu do omawianego terenu wysoczyznom. Jeśli chodzi o zróżnicowanie mikroklimatyczne to ze względu na stosunkowo równinny charakter rzeźby omawiany nie ma specjalnego zróżnicowania na korzystny czy niekorzystny. Jedynie samą dolinę Rgielewki można scharakteryzować jako obszar mikroklimatycznie niekorzystny. Jest to teren w którym gromadzą się mgły i mogą występować w małym stopniu inwersje termiczne z przymrozkami przy gruntowymi.
Turystyka Portret Gminy - zabytki Wiadomości geograficzne

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk