Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Aktualności

Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców

Email Drukuj PDF

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym. Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy (wzór w załączeniu) . Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie. Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do wyborców, aby korzystali z ustawowego uprawnienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego i sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

Poprawiony: czwartek, 16 kwietnia 2015 09:35

Start wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020

Email Drukuj PDF

Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa. Zatwierdzenie kryteriów wyboru dla przedsięwzięć dotyczących systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli to najważniejsza decyzja pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program. Oznacza to faktyczny start wdrażania nowej puli Funduszy Europejskich. I posiedzenie KM PO PC otworzyli ministrowie Maria Wasiak oraz Andrzej Halicki.

KONKURSY

W pierwszej kolejności zatwierdzone zostaną kryteria wyboru projektów związane z e-usługami, tj. dla Działania 2.1. PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Przyjęcie tych kryteriów umożliwi uruchomienie funduszy z Programu, a tym samym rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020. Chodzi zwłaszcza o przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli. Uruchomienie pierwszych konkursów planowane jest jeszcze w 2014 r. W programie zarezerwowano na to działanie blisko 700 mln euro.

Kolejne konkursy dotyczyć będą wsparcia budowy sieci szerokopasmowych oraz działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych. Wszystkie działania zostaną uruchomione w 2015 r.

Jednym z warunków ogłoszenia konkursów jest też podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Polska Cyfrowa. Dokument ten określa podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Otoczenia tj. wspierająca wdrażanie programu). Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Pośrednicząca, odpowiada m.in. za ogłaszanie konkursów i rozliczanie projektów. Zadania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będą koncentrowały się na koordynowaniu działań w zakresie informatyzacji i łączności oraz wytyczaniu kierunków cyfryzacji w Polsce.

Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki i wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona WendelOd lewej: minister Maria Wasiak, minister Andrzej Halicki, wiceminister Iwona Wendel, dyrektor WWPE Jarosław Pasek

CZYM JEST KM
Komitet Monitorujący jest powoływany dla każdego programu operacyjnego. Dba o skuteczność i jakość ich realizacji. Podejmuje najbardziej kluczowe decyzje, w tym przyjmuje kryteria wyboru projektów (warunki, na podstawie których dokonuje się oceny i wyboru projektów o unijne dofinansowanie), zatwierdza sprawozdania z realizacji Programu. Stanowi główne forum konsultacyjne. KM spotyka się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

W skład KM PO PC, któremu przewodniczy wiceminister Iwona Wendel, wchodzą przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i pracobiorców, izb gospodarczych zaangażowanych w problematykę cyfryzacji, środowiska naukowego oraz administracji rządowej, a także Komisji Europejskiej.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska CyfrowaPierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa

INFORMACJE O PO PC
Budżet pierwszego zaakceptowanego przez Komisję Europejską programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pobierz plik:

Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący:

Wybory Samorządowe - II TURA - 30 listopada 2014 roku

Email Drukuj PDF

Frekwencja wyborcza na godzinę 12.00 wyniosła 10,31%.

Frekwencja wyborcza na godzinę 17.30 wyniosła 31,12%.

Frekwencja wyborcza całkowita wyniosła 38,09%.

wykres burmistrz

Liczba głosów ważnych
1    Olejniczak Robert Arkadiusz             2461
2    Sarnociński Włodzimierz Ryszard     1591
Razem                                                    4052

 

Na Burmistrza Kłodawy został wybrany Olejniczak Robert Arkadiusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Olejniczaka który uzyskał większą liczbę głosów.

Poprawiony: poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:31

Informacja o realizacji projektu "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej"

Email Drukuj PDF
kl Klodawa opolskie fs

 Gmina Kłodawa

w partnerstwie z : Powiatem Opolskim, Gminą Branice, Gminą Cisek, Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Głuchołazy, Gminą Lubsza, Gminą Olszanka, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Popielów, Gminą Prudnik, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Złotoryjskim

realizuje

w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu

 

Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej

Nr Umowy

UDA-POLK.05.02.01-00-122/13-00

Wartość Projektu

3 867 820,00 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej – 3 287 647,00 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 580 173,00 zł

Okres realizacji

Maj 2014 r. – Sierpień 2015 r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji z wykorzystaniem Profilu Zaufanego w okresie realizacji projektu w 16 jednostkach samorządu terytorialnego w woj. opolskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim przez podniesienie kompetencji 956 pracowników, modernizację infrastruktury i systemów teleinformatycznych oraz działania informacyjne i promocyjne.

Realizacja Projektu  

Realizacja projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” polegać będzie na wdrożeniu odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności oprogramowania ułatwiającego obywatelowi korzystanie z elektronicznego obiegu dokumentów, czytelnego i łatwego w użyciu, jak również wdrożenie oprogramowania wspierającego pracę urzędników i archiwizację. Utworzonych zostanie 16 punktów autoryzacji Profili Zaufanych (w każdej JST). Elementem realizacji projektu jest przeszkolenie pracowników JST uczestniczących w projekcie z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz szeroko zakrojona kampania informacyjo-promocyjna.

Partnerzy

w projekcie:

 

 1. Gmina Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

te. 77 469 55 25

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Głubczyce

ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

tel. 77 485 30 21

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Cisek

ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek

tel. 77 487 11 57

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Powiat Prudnicki

ul. Tadeusza Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

tel. 77 438 17 00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Głogówek

ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek

tel. 77 406 99 00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Lubsza

ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

tel. 77 411 86 15

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Prudnik

ul. Tadeusza Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

tel. 77 406 62 00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Olszanka

Olszanka 16, 49-332 Olszanka

tel. 77 412 96 82

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Popielów

ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

tel. 77 427 58 22

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Polska Cerekiew

ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew

tel. 77 480 14 60

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

tel. 77 409 21 00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Branice

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

tel. 77 486 82 28

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce

tel. 77 485 30 21

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. Gmina Kłodawa

ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

tel. 63 273 01 01

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Powiat Złotoryjski

Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

tel. 76 878 69 40

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro projektu

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

budynek Starostwa Powiatowego w Opolu

pok. 309

Koordynatorzy projektu

Natalia Mróz-Złoty

Koordynator

Tel. 77 54 15 110

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Anna Mikołaszewska

Asystent koordynatora

tel. 077 54 15 119

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Manfred Kupka

Asystent koordynatora

tel. 077 54 15 172

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poprawiony: środa, 26 listopada 2014 14:22

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Kłodawy

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie

z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na
Burmistrza Kłodawy
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Kłodawy:


    
1.    DANIELEWICZ Jerzy, lat 58, wykształcenie wyższe, zam. Kłodawa,
członek partii: SLD
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM
    
2.    MARCINIAK Elżbieta Krystyna, lat 53, wykształcenie wyższe, zam. Kłodawa,
nie należy do partii politycznej
zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE
    
3.    OLEJNICZAK Robert Arkadiusz, lat 45, wykształcenie średnie, zam. Kłodawa,
członek partii: Platforma Obywatelska RP
zgłoszony przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA
    
4.    SARNOCIŃSKI Włodzimierz Ryszard, lat 53, wykształcenie wyższe, zam. Kłodawa,
nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM


Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie

(-) Grażyna Maria Sztąber

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 12:59

Strona 7 z 22

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk