Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Aktualności

Wybory Samorządowe - II TURA - 30 listopada 2014 roku

Email Drukuj PDF

Frekwencja wyborcza na godzinę 12.00 wyniosła 10,31%.

Frekwencja wyborcza na godzinę 17.30 wyniosła 31,12%.

Frekwencja wyborcza całkowita wyniosła 38,09%.

wykres burmistrz

Liczba głosów ważnych
1    Olejniczak Robert Arkadiusz             2461
2    Sarnociński Włodzimierz Ryszard     1591
Razem                                                    4052

 

Na Burmistrza Kłodawy został wybrany Olejniczak Robert Arkadiusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Olejniczaka który uzyskał większą liczbę głosów.

Poprawiony: poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:31

Informacja o realizacji projektu "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej"

Email Drukuj PDF
kl Klodawa opolskie fs

 Gmina Kłodawa

w partnerstwie z : Powiatem Opolskim, Gminą Branice, Gminą Cisek, Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Głuchołazy, Gminą Lubsza, Gminą Olszanka, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Popielów, Gminą Prudnik, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Złotoryjskim

realizuje

w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu

 

Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej

Nr Umowy

UDA-POLK.05.02.01-00-122/13-00

Wartość Projektu

3 867 820,00 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej – 3 287 647,00 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 580 173,00 zł

Okres realizacji

Maj 2014 r. – Sierpień 2015 r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji z wykorzystaniem Profilu Zaufanego w okresie realizacji projektu w 16 jednostkach samorządu terytorialnego w woj. opolskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim przez podniesienie kompetencji 956 pracowników, modernizację infrastruktury i systemów teleinformatycznych oraz działania informacyjne i promocyjne.

Realizacja Projektu  

Realizacja projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” polegać będzie na wdrożeniu odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności oprogramowania ułatwiającego obywatelowi korzystanie z elektronicznego obiegu dokumentów, czytelnego i łatwego w użyciu, jak również wdrożenie oprogramowania wspierającego pracę urzędników i archiwizację. Utworzonych zostanie 16 punktów autoryzacji Profili Zaufanych (w każdej JST). Elementem realizacji projektu jest przeszkolenie pracowników JST uczestniczących w projekcie z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz szeroko zakrojona kampania informacyjo-promocyjna.

Partnerzy

w projekcie:

 

 1. Gmina Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

te. 77 469 55 25

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Głubczyce

ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

tel. 77 485 30 21

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Cisek

ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek

tel. 77 487 11 57

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Powiat Prudnicki

ul. Tadeusza Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

tel. 77 438 17 00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Głogówek

ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek

tel. 77 406 99 00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Lubsza

ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

tel. 77 411 86 15

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Prudnik

ul. Tadeusza Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

tel. 77 406 62 00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Olszanka

Olszanka 16, 49-332 Olszanka

tel. 77 412 96 82

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Popielów

ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

tel. 77 427 58 22

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Polska Cerekiew

ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew

tel. 77 480 14 60

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

tel. 77 409 21 00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Gmina Branice

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

tel. 77 486 82 28

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce

tel. 77 485 30 21

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. Gmina Kłodawa

ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

tel. 63 273 01 01

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Powiat Złotoryjski

Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

tel. 76 878 69 40

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro projektu

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

budynek Starostwa Powiatowego w Opolu

pok. 309

Koordynatorzy projektu

Natalia Mróz-Złoty

Koordynator

Tel. 77 54 15 110

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Anna Mikołaszewska

Asystent koordynatora

tel. 077 54 15 119

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Manfred Kupka

Asystent koordynatora

tel. 077 54 15 172

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poprawiony: środa, 26 listopada 2014 14:22

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Kłodawy

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie

z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na
Burmistrza Kłodawy
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Kłodawy:


    
1.    DANIELEWICZ Jerzy, lat 58, wykształcenie wyższe, zam. Kłodawa,
członek partii: SLD
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM
    
2.    MARCINIAK Elżbieta Krystyna, lat 53, wykształcenie wyższe, zam. Kłodawa,
nie należy do partii politycznej
zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE
    
3.    OLEJNICZAK Robert Arkadiusz, lat 45, wykształcenie średnie, zam. Kłodawa,
członek partii: Platforma Obywatelska RP
zgłoszony przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA
    
4.    SARNOCIŃSKI Włodzimierz Ryszard, lat 53, wykształcenie wyższe, zam. Kłodawa,
nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM


Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie

(-) Grażyna Maria Sztąber

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 12:59

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kłodawie

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
do Rady Miejskiej w Kłodawie
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:


 
Okręg Nr 1

1.    JARANOWSKI Włodzimierz, lat 61, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2.    KAROLEWSKI Janusz, lat 59, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3.    ŚLIWKA Marek, lat 49, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA - lista nr 19

4.    MICHAŁKIEWICZ Mariusz Waldemar, lat 44, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM - lista nr 20

5.    JAWORSKA Zenobia, lat 68, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - lista nr 21

6.    DRYNKOWSKI Piotr, lat 29, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW JACKA ZIELIŃSKIEGO - lista nr 22

Okręg Nr 2

1.    KLAUZA Damian, lat 26, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

2.    KOŚCIUKIEWICZ Danuta Marianna, lat 65, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3.    MACIEJEWSKI Andrzej, lat 65, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM - lista nr 20

4.    SZOŁAJSKA Anna Bogna, lat 29, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - lista nr 21

Okręg Nr 3

1.    OLEJNICZAK Michał, lat 25, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

2.    KWIATKOWSKI Zdzisław Tadeusz, lat 73, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA - lista nr 19

3.    SZAŁAŃSKI Julian, lat 42, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM - lista nr 20

4.    KOŁODZIEJSKA Aleksandra, lat 29, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - lista nr 21

Okręg Nr 4

1.    CICHOCKI Jerzy, lat 55, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2.    ARKUSZEWSKI Krzysztof Janusz, lat 44, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA - lista nr 19

3.    WIŚNIEWSKI Henryk, lat 54, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM - lista nr 20

4.    ZIELIŃSKA Aneta Maria, lat 40, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - lista nr 21

5.    MICHALAK Anna, lat 58, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KWW ANNY MICHALAK - lista nr 24

Okręg Nr 5

1.    SOBIERAJSKI Stanisław, lat 60, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

2.    PIŃKOWSKI Tomasz Marek, lat 26, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA - lista nr 19

3.    KOSTECKI Sławomir, lat 52, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM - lista nr 20

4.    NOWAK Paweł Tadeusz, lat 49, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW PAWŁA NOWAKA - lista nr 23

5.    KWIATKOWSKI Maciej Adam, lat 35, zam. Kłodawa, popierany przez: Stowarzyszenie Republikanie
    zgłoszony przez KWW REPUBLIKAŃSKI SAMORZĄD - lista nr 26

Okręg Nr 6

1.    WITCZAK Ryszard, lat 64, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

2.    ZDUŃCZYK Elżbieta Ewa, lat 56, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM - lista nr 20

3.    TYKSIŃSKA Jadwiga Anna, lat 55, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - lista nr 21

4.    PRZYBYSZ Andrzej Jacek, lat 44, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW ANDRZEJA PRZYBYSZA - lista nr 27

Okręg Nr 7

1.    KAFTAN Adrian Piotr, lat 26, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

2.    KAROŃ Cecylia Leokadia, lat 55, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3.    WALCZAK Milena, lat 34, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA - lista nr 19

4.    MATCZAK Wojciech Andrzej, lat 65, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM - lista nr 20

5.    SIERADZAK Marian Jan, lat 60, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - lista nr 21

6.    KAFTAN Ewa Jolanta, lat 59, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KWW EWY KAFTAN - lista nr 28


Okręg Nr 8

1.    PREDECKA Anna, lat 59, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2.    KAŹMIERSKA Iwona Zofia, lat 52, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3.    MARCZAK Karol Jan, lat 55, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA - lista nr 19

4.    MAŁECKA Agnieszka, lat 44, zam. Kłodawa
    zgłoszona przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM - lista nr 20

5.    KLONOWICZ Eugeniusz, lat 57, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - lista nr 21

Okręg Nr 9

1.    STOLARSKA Iwona, lat 38, zam. Łążek
    zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2.    FRĄTCZAK Iwona Mariola, lat 54, zam. Rycerzew
    zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3.    OPASIAK Andrzej Eugeniusz, lat 60, zam. Łążek
    zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM - lista nr 20

4.    RZETELSKI Antoni Tadeusz, lat 59, zam. Rycerzew
    zgłoszony przez KWW ANTONI RZETELSKI - lista nr 25

Okręg Nr 10

1.    DZIEDZIC Andrzej Antoni, lat 61, zam. Cząstków
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2.    FRĄTCZAK Barbara, lat 39, zam. Cząstków
    zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3.    JANKOWSKI Włodzimierz Ryszard, lat 41, zam. Bierzwienna Długa-Kolonia
    zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA JANKOWSKIEGO - lista nr 30

Okręg Nr 11

1.    WIĘTCZAK Edward, lat 56, zam. Głogowa
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2.    PRZYBYLSKA Elżbieta Teresa, lat 44, zam. Dębina
    zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3.    MĘCZEKALSKA Renata, lat 27, zam. Dębina
    zgłoszona przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA - lista nr 19

4.    WŁODARCZYK Michał Mieczysław, lat 61, zam. Dębina
    zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM - lista nr 20

Okręg Nr 12

1.    SĘDZIAK Robert, lat 40, zam. Kłodawa
    zgłoszony przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA - lista nr 19

2.    GŁÓWCZYŃSKA Edyta, lat 37, zam. Dzióbin
    zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - lista nr 21

3.    ZIELIŃSKI Jacek, lat 29, zam. Rysiny-Kolonia
    zgłoszony przez KWW JACKA ZIELIŃSKIEGO - lista nr 22

Okręg Nr 13

1.    PRUSIŃSKI Wojciech Jerzy, lat 53, zam. Bierzwienna Długa
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2.    ŁOPACIŃSKI Janusz Aleksander, lat 40, zam. Okoleniec
    zgłoszony przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA - lista nr 19

3.    KUŹMIŃSKA Elżbieta, lat 30, zam. Bierzwienna Długa
    zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - lista nr 21

Okręg Nr 14

1.    KUJAWKA Katarzyna Mieczysława, lat 29, zam. Kobylata
    zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2.    ANDRZEJCZAK Ewa Maria, lat 34, zam. Leszcze
    zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3.    MICHALAK Anna, lat 45, zam. Leszcze
    zgłoszona przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA - lista nr 19

4.    RZĄDKOWSKA Bernarda Anna, lat 47, zam. Bierzwienna Krótka
    zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - lista nr 21

Okręg Nr 15

1.    WIELKOPOLAN Karol, lat 55, zam. Pomarzany Fabryczne
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2.    PABIN Halina, lat 58, zam. Górki
    zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3.    ANIELAK Stanisław Kazimierz, lat 71, zam. Pomarzany Fabryczne
    zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO KŁODAWA RAZEM - lista nr 20

4.    SIWIŃSKI Grzegorz Józef, lat 59, zam. Pomarzany Fabryczne
    zgłoszony przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - lista nr 21

5.    KROPIDŁOWSKI Kamil Konrad, lat 18, zam. Krzykosy
    zgłoszony przez KWW KRYSTIANA SOBIERAJSKIEGO "KŁODAWA RAZEM" - lista nr 29
    

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie
(-) Grażyna Maria Sztąber

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 12:48

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie z dnia 20 października 2014r

Email Drukuj PDF

Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie  informuje,że w dniu 21 października 2014r o godz. 12-tej w sali Nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie odbędzie  się losowanie  kandydatów zgłoszonych do Obwodowych Komisji Wyborczych w Kłodawie w związku z wyborami do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw  oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

             Przewodnicząca Komisji

            (-) Grażyna Maria Sztąber

Strona 7 z 22

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk