Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Aktualności

Alarm w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Email Drukuj PDF

UWAGA ! Informuję, iż w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2014r o godzinie 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Burmistrz Kłodawy
/-/ Robert Olejniczak

Poprawiony: piątek, 25 lipca 2014 09:34

Medale i odznaka honorowa dla mieszkanek gminy Kłodawa

Email Drukuj PDF

Wiejska PolskaW Licheniu podczas konferencji „Wiejska Polska. Przedsiębiorcza Wieś”, zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 6 lipca 2014 roku , wręczono odznaczenia państwowe i ministerialne.

Poprawiony: środa, 16 lipca 2014 12:29 Więcej…

Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 26 czerwca 2014r o godz. 12.00

Email Drukuj PDF

UWAGA !

W związku z prowadzonym treningiem Systemu Wykrywania i Alarmowania informuję, że w dniu 26 czerwca 2014r /w czwartek/ o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych.

Burmistrz Kłodawy

/-/ Robert Olejniczak

Okólnik o wyposażeniu nieruchomosci w numery na posesji

Email Drukuj PDF

 

Kłodawa, dn. 12 czerwca 2014r

O K Ó L N I K

            Burmistrz Kłodawy przypomina, że zgodnie z art. 47 b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, a także, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej posesji – na ogrodzeniu – tabliczki z numerem porządkowym.

Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nieruchomości ułatwia sprawne dotarcie pod właściwy adres odpowiednich służb wykonujących czynności służbowe bądź usługi z zakresu użyteczności publicznej np. pogotowie ratunkowe, straż pożarna, firmy wywozowe odbierające odpady komunalne.

                                                                                 

Otrzymują:

  1. Sołtysi wg. Rozdzielnika
  2. A/a

 

Poprawiony: wtorek, 17 czerwca 2014 12:21

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej,położonej w Kłodawie przy ul.Barbary, stanowiącej własność Gminy Kłodawa, oznaczonej nr działki: 1068 o obszarze 0,9883 ha nr księgi wieczystej KN1K/33748/6

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E
---------------------------------
Na podstawie art.38i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i § 13, § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

Burmistrz Kłodawy

ogłasza na dzień 14 lipca 2014r. (poniedziałek ) o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości rolnej,położonej w Kłodawie przy ul.Barbary, stanowiącej własność Gminy Kłodawa, oznaczonej nr działki:

 1068 o obszarze 0,9883 ha nr księgi wieczystej KN1K/33748/6
 
 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 51 200,00 zł
 wadium - 5 200,00 zł postąpienie - 600,00 zł
Do ceny netto ustalonej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.


W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodawa działka przeznaczona jest pod uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

  • I przetarg ustny nieograniczony odbył się 16 grudnia 2013r.
  • II przetarg ustny nieograniczony odbył się 28 lutego 2014r.
  • III przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 11 kwietnia 2014r.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty i wykazanie jej przez bank na koncie Miasta Gminy Kłodawa Nr: Bank Spółdzielczy w Kłodawie  70 8545 0008 0000 0286 0014 9093 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 5) najpóźniej na trzy dni przed planowanym przetargiem tj. do dnia 10 lipca 2014r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium będzie zwrócone najpóźniej trzy dni po jego zakończeniu, natomiast osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy przeniesienia własności, wadium ulega przepadkowi. Cena ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Miasta i Gminy Kłodawa.
Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej urzędu: www.bip.klodawa.wlkp.pl,  www.monitorurzedowy.pl., olx.pl
Z uzasadnionych przyczyn zastrzega się możliwość odwołania przetargu.  Dodatkowych informacji dotyczących zbywanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 63 2730622 wew. 117.   


  BURMISTRZ KŁODAWY
  ROBERT OLEJNICZAK

Strona 8 z 21

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w. Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku, zmie� ustawienia swojej przegl�darki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk