Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Aktualności

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kłodawie, dla których w Sądzie Rejonowym w Kole jest urządzona księga wieczysta Nr KN1K/00053351/2, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Email Drukuj PDF

BURMISTRZ KŁODAWY

O G Ł A S Z A

na dzień 30 maja 2014r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy

Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Kłodawie, dla których w Sądzie

Rejonowym w Kole jest urządzona księga wieczysta Nr KN1K/00053351/2,

przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

1. dz. nr 1616 o pow. 0,0899 ha cena wywoławcza netto - 31 198,00 PLN

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

2. dz. nr 1617 o pow. 0,0899 ha cena wywoławcza netto - 31 198,00 PLN

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie - 500,00 PLN

3. dz. nr 1618 o pow. 0,0899 ha cena wywoławcza netto - 31198,00 PLN

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

4. dz. nr 1619 o pow. 0,0882 ha cena wywoławcza netto - 27 588,00 PLN

wadium - 2700,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

5. dz. nr 1622 o pow. 0,1042 ha cena wywoławcza netto - 34381,00 PLN

wadium - 3 500,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

6. dz. nr 1623 o pow. 0,0990 ha cena wywoławcza netto - 34 352,00 PLN

wadium - 3 500,00 PLN postąpienie - 500,00 PLN

7. dz. nr 1624 o pow. 0,0990 ha cena wywoławcza netto - 34352,00 PLN

wadium - 3 500,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

8. dz. nr 1632 o pow. 0,0722 ha cena wywoławcza netto - 25 052,00 PLN

wadium - 2 500,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

9. dz. nr 1633 o pow. 0,0701 ha cena wywoławcza netto - 21926,00 PLN

wadium - 2 200,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN

10. dz. nr 1636 o pow. 0,0884 ha cena wywoławcza netto - 29 165,00 PLN

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

11. dz. nr 1638 o pow. 0,0856 ha cena wywoławcza netto - 26 783,00 PLN

wadium - 2 600,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN

12. dz. nr 1641 o pow. 0,0763 ha cena wywoławcza netto - 25 175,00 PLN

wadium - 2 500,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

13 dz. nr 1642 o pow. 0,0714 ha cena wywoławcza netto - 24776,00 PLN

wadium - 2 400,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN

14. dz. nr 1643 o pow. 0,0752 ha cena wywoławcza netto - 23 522,00 PLN

wadium - 2 300,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

15. dz. nr 1646 o pow. 0,0958 ha cena wywoławcza netto - 30657,00 PLN

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN

16. dz. nr 1647 o pow. 0,1002 ha cena wywoławcza netto - 31 350,00 PLN

wadium - 3 100,00 PLN postąpienie - 500,00 PLN

 

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przeniesienia własności nieruchomości. Nieruchomości położone na terenie miasta Kłodawa, na skraju osiedla mieszkaniowego z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz obiektów handlowo- usługowych. Obszar zespołu osiedlowego uzbrojony w sieci energetyczna, wodociągową , kanalizacyjną (deszczową i sanitarną). W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę jednoi wielorodzinną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. I przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 4 października 2013r. z wynikiem negatywnym. II przetarg ustny nieograniczony odbył się 21 stycznia 2014r. z wynikiem negatywnym.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Uczestnicy przetargu winni wnieść wadium na rachunek bankowy w terminie umożliwiającym wykazania jej na koncie Miasta i Gminy Kłodawa Nr – 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 26 maja 2014r.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium będzie zwrócone najpóźniej trzy dni po jego zakończeniu, natomiast osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena ustalona w przetargu podlega zapłacie na konto Miasta i Gminy Kłodawa nie później niż dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność, na konto Miasta i Gminy Kłodawa. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy przeniesienia własności, wadium ulega przepadkowi. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. Nabywcy ponoszą koszty umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe. Burmistrz Kłodawy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej urzędu www.bip.klodawa.wlkp.pl i www.monitorurzedowy.pl; OLX.pl

Dodatkowych informacji o powyższych przetargach udziela się w pokoju nr 18 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie lub tel. pod nr 63 27 30 622 wew.117

BURMISTRZ KŁODAWY

Robert Olejniczak

 

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Email Drukuj PDF

2014_podpisanie_umowyW dniu 2 kwietnia 2014 r. na Zamku w Prószkowie doszło do spotkania z okazji podpisania wspólnej Umowy Partnerskiej w sprawie projektu pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej".  Zebranych gości przywitał Starosta Opolski Henryk Lakwa.

Poprawiony: środa, 09 kwietnia 2014 10:30 Więcej…

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm. ) oraz na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kłodawie uchwały Nr LV/338/2014 z dnia 28 marca 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa obejmujących wybrane działki w obrębach: Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Bierzwienna Krótka, Cząstków, Dębina, Kłodawa, Kobylata, Korzecznik, Krzykosy, Łążek, Pomarzany, Rysiny, Zbójno.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ulica Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w terminie do dnia 30 kwietnia 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ KŁODAWY

/-/ROBERT OLEJNICZAK

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy

Email Drukuj PDF

W BIPie został umieszcozny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy.

Szczegóły:http://bip.klodawa.wlkp.pl/?a=1121

 

Elektroniczne znakowanie psów

Email Drukuj PDF

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie informuje, iż Rada Miejska w Kłodawie podjęła uchwałę Nr XLVII/292/2013  z dnia 25 października 2013 r. która w § 5 pkt 2 zwalnia na okres 3 lat z opłaty od posiadania psów właścicieli, którzy dokonali lub też dokonują elektronicznego znakowania psów.


W związku z powyższym w celu uzyskania zwolnienia z wnoszenia  opłaty od posiadania psa należy podjąć następujące czynności:

  • 1. Należy pobrać  stosowny  formularz potwierdzenia wykonania czipowania, który dostępny jest w siedzibie  UMiG w Kłodawie lub na stronie internetowej Urzędu.
  • 2. Z pobranym formularzem właściciel czworonoga udaje się do lekarza weterynarii w celu  wszczepienia psu pod skórę elektronicznego mikroprocesora.
  • 3. Po wykonaniu usługi  lekarz weterynarii wypełnia pobrany wcześniej przez mieszkańca  formularz.
  • 4. Wypełniony przez lekarza weterynarii formularz potwierdzający trwałe oznakowanie  zwierzęcia właściciel psa składa w siedzibie UMiG w Kłodawie

Strona 9 z 21

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w. Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku, zmie� ustawienia swojej przegl�darki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk