Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Przedterminowe wybory burmistrza Kłodawy w województwie wielkopolskim

Email Drukuj PDF

 

OBWIESZCZENIE

Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 2 października 2012 r.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kłodawy w województwie wielkopolskim (Dz. U. z dnia 1 października 2012r. poz.1086.):

 

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kłodawy w województwie wielkopolskim

 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.[1])), art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 67 ust.4 ustawy z dnia 15 września 2000 r . o referendum lokalnym (DZ. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm[2].) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Kłodawy w województwie wielkopolskim.

§ 2.

Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 25 listopada 2012 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów: Donald Tusk

 


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. (poz.1086 )

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

-         podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kłodawy

2

do 12 października 2012 r.

 

-         podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

-         zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do 17 października 2012 r.

-         zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej

4

do 19 października 2012 r.

-         powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do 31 października 2012 r.

(do godz. 24:00)

-         zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza

6

do 5 listopada 2012 r.

-         zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

-         podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

  1. a)numerach i granicach obwodów głosowania,
  2. b)wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

-         składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

7

do 12 listopada 2012 r.

-         podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

-         powołanie obwodowych komisji wyborczych,

-         sporządzenie spisu wyborców,

8

 

od 12 listopada 2012 r.

-         nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

9

do 15 listopada 2012 r.

-         składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

10

do 20 listopada 2012 r.

-         składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

11

23 listopada 2012 r. o godz. 24:00

-         zakończenie kampanii wyborczej

12

24 listopada 2012 r.

-         przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13

25 listopada 2012 r.

godz. 8:00 – 22:00

-         przeprowadzenie głosowania

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

/-/ Piotr Florek[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz> U. z 2011 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777.

 

Życie w Kłodawie Aktualności Przedterminowe wybory burmistrza Kłodawy w województwie wielkopolskim

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk