Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Uroczyste otwarcie kanalizacji w Kłodawie

Email Drukuj PDF
W dniu 20 kwietnia br. na ulicy Polnej w Kłodawie odbyło się uroczyste otwarcie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa (Zlewnia ulic Barbary, Zawodniej, Zielonej, Jasnej, Św. Ducha, Wyżynnej , Powstańców Wielkopolskich, Zlewnia ulic Gruntowa, Lipowa, m. Cząstków, Zlewnia ulicy Polnej).


W uroczystości udział wzięli władze Gminy w osobach: Burmistrz Kłodawy Józef Chudy, zastępca burmistrza Stanisław Marciniak, przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Jaroniewska,ze strony wykonawcy Pan Tadeusz Wawrzyniak, Witold Szeszycki - inspektor nadzoru, przyszły użytkownik sieci kanalizacji Marian Lemczak - dyrektor zakładu, radni Rady Miejskiej, mieszkańcy Kłodawy oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa.

Inwestor: Gmina Kłodawa

Wykonawca: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego – T. Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62 – 740 Tuliszków,

Nadzór inwestorski: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62 - 510 Konin

Użytkownik:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62 – 650 Kłodawa

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – BUDOWLANEJ

Rok 2006

Gmina Kłodawa otrzymuje dotację w VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP w kategorii „Gmina Przyjazna Środowisku” w formie nagrody w wysokości 50 000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Nagroda została przeznaczona na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa. W tym celu została zawarta umowa dotacji Nr N/119/D/PO/N/06 z dnia 5 października 2006 r pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu i Burmistrzem Kłodawy.

12 września 2006r.
Gmina Kłodawa zawiera umowę z Przedsiębiorstwem PROFIL – SERVIS Jan Bartczak, Miłaczew 9, 62 - 709 Malanów na opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa.

20 listopada 2006

Gmina Kłodawa posiada komplet dokumentacji techniczno – budowlanej pod nazwą: „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorami w m. Kłodawa”. Całkowity koszt opracowanie dokumentacji – 51 000,00 zł. Projekt dokumentacji został opracowany przez Przedsiębiorstwo PROFIL -SERVIS Jan Bartczak ul. Żeromskiego 96, 62 600 Koło.


Rok 2007

Następuje rozliczenie dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu. Gmina Kłodawa otrzymuje dotację w wysokości 50 000,00 zł.

18 maja 2007
Burmistrz Kłodawy wydaje decyzję nr OS.7625 – 01/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem ciśnieniowym oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorami”.

10 sierpnia 2007

Rada Miejska w Kłodawie podejmuje uchwałę nr 83/07 w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorem” w latach 2006 -2008

27 grudnia 2007 r

Starosta Kolski decyzją Nr AB 3090/5-7351/752-814/2007 zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę dla Gminy Kłodawa,


Rok 2008

17 kwietnia 2008 rok
Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Kłodawa a Wojewódzką Dyrekcją Inwestycji w Koninie w sprawie wykonywania czynności nadzoru inwestroskiego.

27 maja 2008
Termin wyboru oferty. Za najkorzystniejszą wśród wszystkich złożonych ofert, spełniającą wymogi formalne została uznana oferta nr 2 Zakładu Usługowego Budownictwa Wiejskiego - Tadeusz Wawrzyniak, z ceną ofertową 4.101.421,25 zł brutto (słownie: cztery miliony sto jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden zł i 25/100) za budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wykorzystaniem rur PVC oraz z ceną ofertową 4.557.922,65 zł brutto (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa zł i 65/100) za budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wykorzystaniem rur kamionkowych. Zamawiający podjął również decyzję, iż udzieli zamówienia na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie” z wykorzystaniem rur kamionkowych.

4 czerwca 2008
Zawarcie umowy na roboty budowlano – montażowe pomiędzy Gminą Kłodawa, a Zakładem Usługowym Budownictwa Wiejskiego - Tadeusz Wawrzyniak nastąpiło w dniu 4 czerwca 2008 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Zakończenie robót w umowie zostało określone do 30 listopada 2009r.


REALIZACJA INWESTYCJI


1 sierpnia 2008
Wprowadzenie na budowę wykonawcy i rozpoczęcie robót. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy został Edward Fursa, Inspektorem Nadzoru został Witold Szeszycki z Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie. Kolejność wykonywanych odcinków został określona zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Inwestycja została podzielona na następujące etapy:

  • I etap Zlewnia ulic Barbary, Zawodniej, Zielonej, Jasnej, Św. Ducha, Wyżynnej , Powstańców Wielkopolskich.
  • II etap Zlewnia ulic Gruntowa, Lipowa, m. Cząstków
  • III etap Zlewnia ulicy Polnej.

22 marzec 2010
Podpisanie protokołu odbioru robót - zakończenie inwestycji.
Wartość robót budowlanych – 4 664 318,49 zł

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

3 grudnia 2008 Gmina Kłodawa składa wniosek pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa” o dofinansowanie dla Działania 3.4 Gospodarka wodno - ściekowa Priorytet III Środowisko Przyrodnicze, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wniosek ten został zarejestrowany w systemie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod numerem 4112/51/2008. Wartość całkowita projektu 4 705 652,14 zł, planowana kwota dofinansowania – 2 819 597,86 zł.
Życie w Kłodawie Aktualności Uroczyste otwarcie kanalizacji w Kłodawie

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk