Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Program UCZEŃ NA WSI

Email Drukuj PDF
Program „UCZEŃ NA WSI” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Burmistrz Kłodawy uprzejmie informuje, że Gmina Kłodawa kontynuuje realizację pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

W ramach tego programu udzielana będzie pomoc na dofinansowanie kosztów nauki.
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:
• gminy wiejskie na terenie, których znajdują się wyłącznie wsie,
• gminy miejsko - wiejskie, na terenie których znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do
5 tys. mieszkańców.
Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko- wiejskich całego kraju od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

I. Warunki ubiegania się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu:

1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
a) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
b) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej
(z wyłączeniem szkoły policealnej),
c) mieszka na terenie gminy Kłodawa.

2. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
a) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
c) posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1531,20 w roku 2009.

3. Przyznana pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
a) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
b) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
c) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego.
d) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
e) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
a) opłaty za naukę (czesne),
b) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
c) dojazdów do szkoły.

4. Wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć:
a) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
b) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego - kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
c) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

II. Tryb składania wniosków:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki składa pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny do dnia 30 września 2009 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa, pok.nr 20.
2. Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki wraz z załącznikami, sporządza się na formularzach stanowiących załączniki do ogłoszenia. Wnioski są również dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa - pok. Nr 20 oraz na stronach www.klodawa.wlkp.pl
i www.pfron.org.pl
3. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
a) kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
b) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku o dofinansowanie,
c) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,
d) kserokopię aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
e) kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.

4. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

5. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym.

III. Umowa o dofinansowanie:

1. Umowa o dofinansowanie, zawierana pomiędzy realizatorem obszaru A programu a Wnioskodawcą, określa wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia a także obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.

2. Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę do Urzędu Miasta i Gminy oryginałów (do wglądu) dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, wystawionych na Wnioskodawcę lub ucznia niepełnosprawnego, faktur VAT za zakupione towary, a w przypadku, gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty.

3. Przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym objętym dofinansowaniem. Zajęcia szkolne w roku szk. 2009/2010 trwają od 1 września 2009 r. do 18 czerwca 2010 r.

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych wydatków (faktury VAT wystawione na Wnioskodawcę za zakupione towary lub usługi a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty) przez okres 5 lat od daty ich uzyskania.

5. W przypadku, gdy Wnioskodawca, po raz kolejny ubiega się o dofinansowanie, w ramach programu, warunkiem przyznania kolejnego dofinansowania jest rozliczenie całości środków finansowych uzyskanych w poprzednim roku i uznanie tego rozliczenia przez Gminę.

6. Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.

Pliki do pobrania:

Życie w Kłodawie Edukacja i Nauka Program UCZEŃ NA WSI

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

http://www.raybantaiwan.info Mk français Toms thailand Air Adidas thailand Adidasランニングシューズ 日本 http://www.tiffanytw.info gucci 台灣 Reebok 台灣 Birkenstock canada Mk bag india 球衣 台灣 Adidas靴 日本 prada 台灣 Mk thailand http://www.asicstw.info Keds 台灣 Nike thailand Birkenstock singapore http://www.fitflopstw.info oakley thailand Nike Danmark adidas australia Fitflop 日本 Ecco 日本 Adidas india http://www.fitflopstaiwan.info Ray Ban thailand gucci 台灣 http://www.asicscanada.info oakley india Adidas sale thailand 索康尼 台灣 Ecco Danmark Saucony鞋 台灣 Asics india http://www.oakleytw.info http://www.mktw.info asics australia Fitflop français PANDORA india Timberland india Toms india Vans 台灣 http://www.timberlandblackshoes.us Ray Ban 台灣 Asics shoes india http://www.tomsredshoes.us Nike india Parajumpers Nederland Adidas shoes thailand Birkenstock thailand toms australia http://www.tomssingapore.info Vans india Asics Vans 日本 購入 Adidas 日本 Salomon Danmark http://www.tiffanynecklace.us 安德玛 台灣 Parajumpers canada Moncler 日本 New Balance india Vans thailand Keds 日本 Salomon français Keds 台灣 パンドラ 日本 Clarks uk Beats 台灣 gucci 台灣 Keds thailand http://www.salomontaiwan.info Polo india Adidas français Asics 日本 Jordan shoes français onitsuka tiger india Birkenstock Danmark http://www.tomsshoestaiwan.info Puma thailand Ugg 台灣 Nike 日本 http://www.asicsaustralia.info Tiffany 日本 http://www.michaelkorsbagsshop.us Vans Danmark Air Max français asics onitsuka tiger india NB Danmark NB thailand Saucony 台灣 Puma 日本 Asics Danmark http://www.uggtw.info Adidas thailand Adidas 日本 http://www.tomstaiwan.info Air Jordan français toms shoes australia iPhone Case india Nike singapore Jordan india Fitflop canada Puma india http://www.onitsukatigerindia.info Jordan 台灣 oakley thailand Timberland 台灣 Fitflop Danmark http://www.salomonspeedcross3.us Timberland 日本 美津浓 台灣 http://www.fitflopcanada.info Keds 台灣 http://www.vansshoessale.us Ecco thailand Birkenstock 日本 Birkenstock sandals canada http://www.teleporthq.com Adidas running shoes thailand Ray Ban india Reebok india canada goose Danmark NB 日本 http://www.timberlandtw.info http://www.cheapsalesunglasses.us Asics thailand http://www.salomontw.info Jordan français gucci 台灣 Puma india birkenstock australia Adidas 日本公式サイト Ray Ban 日本 onitsuka tiger australia http://www.tomstaiwanstore.info Moncler français Air Max thailand Air Max Danmark Clarks india Moncler uk oakley Danmark

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information