Więcej Europrzedszkolaków z Solnej Doliny

Drukuj

Od 02.09.2013 r. do Przedszkola nr 1 w Kłodawie, do grupy „Europrzedszkolaków z Solnej Doliny” dołączyło czternaścioro dzieci. Zarówno te dzieci jak i pozostałe dzieci z Przedszkola nr 1 w Kłodawie w wieku 3-5 lat rozpoczęły po przerwie wakacyjnej zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, logorytmiki, zajęcia taneczne oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Do przedszkola dołączyły również dzieci, które zaczynają dopiero edukację przedszkolną, dzieci te również będą korzystały z zajęć dodatkowych w ramach projektu.
04.09.2013 r odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne. Podczas spotkania został przypomniany cel i główne założenia projektu. Rodzice nowo przyjętych dzieci otrzymali formularze zgłoszeniowe.

PLAN ZAJĘĆ:

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI 3-5-LETNICH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU

EUROPRZEDSZKOLAKI Z SOLNEJ DOLINY” W ROKU SZK. 2013/14. ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ

DO 30 LISTOPADA2013R

1. MAŁGORZATA ZAGOZDA – JĘZYK ANGIELSKI

2. AGNIESZKA PABIN – GIMNASTYKA KOREKCYJNA

3. MARCELINA GÓRALCZYK – ZAJĘCIA TANECZNE

4. JOANNA SIECZKOWSKA – JĘZYK ANGIELSKI

5. EWA DRAPIŃSKA – LOGORYTMIKA

6. MARTA TRACZYK – LOGORYTMIKA

7. LIDIA IDCZAK - LOGORYTMIKA

8. ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM P. NATALIĄ GAJ – WTOREK 10.00 – 14.00 CZWARTEK 8.00 - 14.00 PIĄTEK 8.00 – 16.00

9. ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM P. EDYTĄ NITĄ – WTOREK 15.00 – 16.00 CZWARTEK 14.30 – 16.00 PIĄTEK 13.30 – 16.00

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

GRUPA ZAJĘCIOWA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć

I (oddział I)

M. Wojewoda M. Kolonko

10.15-10.45 logorytm. 10.45-11.15 j.ang.

 

9.30-10.00 gim.korek.

10.45-11.15 j.ang.

9.30-10.00 zaj. taneczne

10.20 – 10.50 logorytmika

II (oddział I)

M. Wojewoda M. Kolonko

10.15-10.45 j.ang.

10.45-11.15 logorytm.

12.30-13.00 gim.kor.

10.15-10.45 j.ang.

12.30-13.00 zaj.taneczne

9.50 – 10.20

logorytmika

III (oddział II)

A. Pińkowska

8.00-8.30 j.ang. 9.15-9.45 logorytm.

10.00-10.30 gim.kor.

10.30-11.00 j.ang.

 

10.00-10.30 zaj.taneczne

9.20 – 9.50 logorytmika

IV (oddział II) A. Pińkowska

8.00-8.30 logorytm. 9.45-10.15 j.ang.

 

10.30-11.00 zaj.taneczne

9.45-10.15 j.ang. 12.30-13.00 gim.kor. lub 13.00-13.30

 

10.50 – 11.20 logorytmika

V (oddział III)

H. Kopczyńska

 

10.30-11.00 gim.kor. 11.00-11.30 logorytm.

13.00-13.30 logorytm.

8.00-8.30 j.ang. 10.30-11.00 zaj.taneczne

9.30-10.00 j.ang.

VI ( oddział III)

H. Kopczyńska

 

9.15-9.45 j.ang. 12.45-13.15 logorytm.

10.30-11.00 logorytm. 11.00-11.30 zaj.taneczne

9.15-9.45 j.ang.

8.00-8.30 gim.kor.

 

VII (oddział

IV i VI)

I.Kołodziejska D. Wasiak

12.30-13.00logorytm. 13.00-13.30 j.ang.

 

11.00-11.30 gim.kor.

13.00-13.30 j.ang.

11.00-11.30 zaj.taneczne

12.20- 12.50 logorytmika

VIII (oddział

IV i V) I.Kołodziejska M.Kaczorowska

8.00-8.30 j.ang.

9.45-10.15 logorytm.

13.00-13.30 gim.kor.

8.00-8.30 j.ang.

13.00-13.30 zaj.taneczne

8.00 – 8.30 logorytmika

IX Europrzedszkolaki

Ż. Szymańska

15.00-15.30 j.ang. 15.30-16.00 logorytm.

13.30-14.00 gim.kor. 15.30-16.00 j.ang.

15.30-16.00 logoryt.

14.00-14.30 zaj.taneczne

 

X Europrzedszkolaki

Ż. Szymańska

15.30-16.00 j.ang. 16.00-16.30 logorytm.

14.00-14.30 gim.kor.

16.00 -16.30 j.ang.

16.00-16.30 logoryt.

13.30-14.00 zaj.taneczne

 

GRUPA ZAJĘCIOWA I (3-LATKI )- P. M. Wojewoda, M. Kolonko Zajęcia z pedagogiem p. Natalia Gaj –WTOREK 10.00 – 14.00 CZWARTEK 8.00 - 14.00 PIĄTEK 8.00 – 14.00Konsultacje z psychologiem p. Edyta Nita – WTOREK 15.00 – 16.00; CZWARTEK 14.30 – 16.00 PIĄTEK 13.30 – 16.00

DNI TYGODNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

GODZINY ZAJĘĆ

Poniedziałek

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

Logorytmika p. Lidia Idczak

10.45 – 11.15

10.15 – 10.45

Wtorek

Gimnastyka korekcyjna p. Agnieszka Pabin

9.30 – 10.00

Środa

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

10.45 – 11.15

Czwartek

Zajęcia taneczne p. Marcelina Góralczyk

9.30 – 10.00

Piątek

Logorytmika p. Lidia Idczak

10.20 – 10.50

GRUPA II (3-LATKI )- P. M. Wojewoda, M. Kolonko Zajęcia z pedagogiem p. Natalia Gaj –WTOREK 10.00 – 14.00 CZWARTEK 8.00 - 14.00 PIĄTEK 8.00 – 14.00Konsultacje z psychologiem p. Edyta Nita – WTOREK 15.00 – 16.00; CZWARTEK 14.30 – 16.00 PIĄTEK 13.30 – 16.00

DNI TYGODNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

GODZINY ZAJĘĆ

Poniedziałek

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

Logorytmika p. Lidia Idczak

10.15 – 10.45

10.45-11.15

Wtorek

Gimnastyka korekcyjna p. Agnieszka Pabin

12.30 – 13.00

Środa

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

10.15 – 10.45

Czwartek

Zajęcia taneczne p. Marcelina Góralczyk

12.30 – 13.00

Piątek

Logorytmika p. Lidia Idczak

9.50 – 10.20

GRUPA ZAJĘCIOWA III (4-LATKI )- P. A. Pińkowska

 

DNI TYGODNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

GODZINY ZAJĘĆ

Poniedziałek

Jęz. angielski p. Joanna Sieczkowska

Logorytmika p. Lidia Idczak

 

8..00 – 8.30

9.15 – 9.45

Wtorek

Gimnastyka korekcyjna p. Agnieszka Pabin

Jęz. angielski p. Joanna Sieczkowska

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

Środa

 

 

Czwartek

Zajęcia taneczne p. Marcelina Góralczyk

 

10.00 – 10.30

 

Piątek

Logorytmika p. Lidia Idczak

 

9.20 – 9.50

Zajęcia z pedagogiem p. Natalia Gaj –WTOREK 10.00 – 14.00 CZWARTEK 8.00 - 14.00 PIĄTEK 8.00 – 14.00

Konsultacje z psychologiem p. Edyta Nita – WTOREK 15.00 – 16.00; CZWARTEK 14.30 – 16.00 PIĄTEK 13.30 – 16.00

GRUPA ZAJĘCIOWA IV (4-LATKI )- P. A. Pińkowska

 

DNI TYGODNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

GODZINY ZAJĘĆ

Poniedziałek

Logorytmika p. Lidia Idczak

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

8.00-8.30

9.45 – 10.15

Wtorek

Zajęcia taneczne p. Marcelina Góralczyk

 

10.30 – 11.00

Środa

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

Gimnastyka korekcyjna p. Agnieszka Pabin

9.45 – 10.15

12.30 – 13.00

Czwartek

 

 

Piątek

Logorytmika p. Lidia Idczak

 

10.50-11.20

Zajęcia z pedagogiem p. Natalia Gaj –WTOREK 10.00 – 14.00 CZWARTEK 8.00 - 14.00 PIĄTEK 8.00 – 14.00

Konsultacje z psychologiem p. Edyta Nita – WTOREK 15.00 – 16.00; CZWARTEK 14.30 – 16.00 PIĄTEK 13.30 – 16.00

GRUPA ZAJĘCIOWA V (5-LATKI )- P. H. KOPCZYŃSKA

 

DNI TYGODNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

GODZINY ZAJĘĆ

Poniedziałek

 

 

Wtorek

Gimnastyka korekcyjna p. Agnieszka Pabin

Logorytmnika p. Ewa Drapińska

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

Środa

Logorytmnika p. Ewa Drapińska

 

13.00 – 13.30

Czwartek

Jęz. angielski p. Joanna Sieczkowska

Zajęcia taneczne p. Marcelina Góralczyk

 

8.00 – 8.30

10.30 – 11.00

Piątek

Jęz. angielski p. Joanna Sieczkowska

 

9.30 – 10.00

 

Zajęcia z pedagogiem p. Natalia Gaj –WTOREK 10.00 – 14.00 CZWARTEK 8.00 - 14.00 PIĄTEK 8.00 – 14.00

Konsultacje z psychologiem p. Edyta Nita – WTOREK 15.00 – 16.00; CZWARTEK 14.30 – 16.00 PIĄTEK 13.30 – 16.00

GRUPA ZAJĘCIOWA VI (5-LATKI )- P. H. KOPCZYŃSKA

 

DNI TYGODNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

GODZINY ZAJĘĆ

Poniedziałek

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

 

9.15 – 9.45

 

Wtorek

Logorytmnika p. Ewa Drapińska

Zajęcia taneczne p. Marcelina Góralczyk

 

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

Środa

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

 

9.15 – 9.45

 

Czwartek

Gimnastyka korekcyjna p. Agnieszka Pabin

 

8.00 – 8.30

Piątek

Logorytmnika p. Ewa Drapińska

12.30 – 13.00

 

Zajęcia z pedagogiem p. Natalia Gaj –WTOREK 10.00 – 14.00 CZWARTEK 8.00 - 14.00 PIĄTEK 8.00 – 14.00

Konsultacje z psychologiem p. Edyta Nita – WTOREK 15.00 – 16.00; CZWARTEK 14.30 – 16.00 PIĄTEK 13.30 – 16.0

GRUPA zajęciowa VII (5-LATKI )- P. I. KOŁODZIEJSKA, D. WASIAK

DNI TYGODNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

GODZINY ZAJĘĆ

     

Poniedziałek

Logorytmika p. Lidia Idczak

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

12.30-13.00

13.00 – 13.30

Wtorek

Gimnastyka korekcyjna p. Agnieszka Pabin

 

11.00 – 11.30

Środa

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

 

13.00 – 13.30

Czwartek

Zajęcia taneczne p. Marcelina Góralczyk

 

11.00 – 11.30

Piątek

Logorytmika p. Lidia Idczak

 

12.20-12.50

Zajęcia z pedagogiem p. Natalia Gaj –WTOREK 10.00 – 14.00 CZWARTEK 8.00 - 14.00 PIĄTEK 8.00 – 14.00

Konsultacje z psychologiem p. Edyta Nita – WTOREK 15.00 – 16.00; CZWARTEK 14.30 – 16.00 PIĄTEK 13.30 – 16.00

GRUPA zajęciowa VIII (5-LATKI )- P. I. KOŁODZIEJSKA, M. KACZOROWSKA

DNI TYGODNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

GODZINY ZAJĘĆ

     

Poniedziałek

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

Logorytmika p. Lidia Idczak

8.00 – 8.30

9.45-10.15

Wtorek

Gimnastyka korekcyjna p. Agnieszka Pabin

 

13.00 – 13.30

Środa

Jęz. angielski p. Małgorzata Zagozda

 

8.00 – 8.30

Czwartek

Zajęcia taneczne p. Marcelina Góralczyk

 

13.00 – 13.30

Piątek

Logorytmika p. Lidia Idczak

8.00-8.30

 

Zajęcia z pedagogiem p. Natalia Gaj –WTOREK 10.00 – 14.00 CZWARTEK 8.00 - 14.00 PIĄTEK 8.00 – 14.00

Konsultacje z psychologiem p. Edyta Nita – WTOREK 15.00 – 16.00; CZWARTEK 14.30 – 16.00 PIĄTEK 13.30 – 16.00

GRUPA ZAJĘCIOWA IX ( 3-5-LATKI EUROPRZEDSZKOLAKI )- P. Ż. SZYMAŃSKA

DNI TYGODNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

GODZINY ZAJĘĆ

     

Poniedziałek

Logorytmika p. Marta Traczyk

Jęz. angielski p. Joanna.Sieczkowska

15.30 – 16.00

15.00 – 15.30

Wtorek

Gimnastyka korekcyjna p. Agnieszka Pabin Jęz. angielski p. Joanna.Sieczkowska

13.30 – 14.00

15.30 – 16.00

Środa

Logorytmika p. Marta Traczyk

 

15.30 – 16.00

Czwartek

Zajęcia taneczne p. Marcelina Góralczyk

 

14.00 – 14.30

Piątek

 

 

Zajęcia z pedagogiem p. Natalia Gaj –WTOREK 10.00 – 14.00 CZWARTEK 8.00 - 14.00 PIĄTEK 8.00 – 14.00

Konsultacje z psychologiem p. Edyta Nita – WTOREK 15.00 – 16.00; CZWARTEK 14.30 – 16.00 PIĄTEK 13.30 – 16.00

GRUPA ZAJĘCIOWA X ( 3-5-LATKI EUROPRZEDSZKOLAKI )- P. Ż. SZYMAŃSKA

DNI TYGODNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

GODZINY ZAJĘĆ

     

Poniedziałek

Jęz. angielski p. Joanna.Sieczkowska

Logorytmika p. Marta Traczyk

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

Wtorek

Gimnastyka korekcyjna p. Agnieszka Pabin Jęz. angielski p. Joanna.Sieczkowska

14.00 – 14.30

16.00 – 16.30

Środa

Logorytmika p. Marta Traczyk

16.00 – 16.30

 

Czwartek

Zajęcia taneczne p. Marcelina Góralczyk

13.30 – 14.00

 

Piątek

 

 

Zajęcia z pedagogiem p. Natalia Gaj –WTOREK 10.00 – 14.00 CZWARTEK 8.00 – 16.00 PIĄTEK 8.00 – 16.00

Konsultacje z psychologiem p. Edyta Nita – WTOREK 15.00 – 16.00; CZWARTEK 14.30 – 16.00 PIĄTEK 13.30 – 16.00