Drukuj

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. Jeremie2 ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy Jeremie2 jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej.
Projekt Jeremie2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013.

Informacje o Agencji Rozwoju S.A. w Koninie (ARR S.A. w Koninie)
ARR S.A. w Koninie jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego.
Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie blisko kilkuset pożyczek na łączną kwotę ponad 36 mln zł.

O pożyczce Jeremie2
Fundusz Pożyczkowy Jeremie2 utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” oraz ze środków FRW. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek: „Mała pożyczka inwestycyjna” ma wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności rozwoju do rozszerzenia działalności o nowe produkty i usługi. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Celem Funduszu Pożyczkowego Jeremie2 jest wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności oraz stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Kto może otrzymać wsparcie?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, a także przedsiębiorstwa w fazie start-up, czy osoby rozpoczynające działalności gospodarczą.

Co oferujemy naszym klientom?
• pożyczki do 500.000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
• pożyczki od 100.000,01 zł do 500.000 zł dla średnich przedsiębiorstw,
• stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,87% w skali roku,
• brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
• okres spłaty do 7 lat,
• okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
• nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
• minimum formalności,
• krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?
• tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub
• rozszerzenie działalności lub
• wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
• realizację nowych projektów lub
• wchodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub
• przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rozwiązania;
W szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:
• posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
• prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej
(w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
• terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
• mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
• zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty
Weksel własny in blanco obligatoryjnie oraz dodatkowo jedna z poniższych form prawnego zabezpieczenia:
• poręczenie wg prawa cywilnego,
• hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia (min. 110% wartości pożyczki),
• sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min. 130% wartości pożyczki),
• poręczenie innej instytucji finansowej,
• gwarancje bankowe,
• blokada środków na rachunku bankowym,
• inne przewidziane przepisami prawa.
Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji ARR S.A. w Koninie.
Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

informacja: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk