Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Obiór ulicy Aleja 1000-lecia

Email Drukuj PDF


W sierpniu 2016 r. gmina Kłodawa zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Al. 1000-lecia, Al. 1 Maja, Bohaterów Września 1939 r. i 3 Maja w mieście Kłodawa.
W marcu 2019 r. w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zostały złożone trzy wnioski na:
1) przebudowę ulicy Al. 1000-lecia,
2) przebudowę ulicy Al. 1 Maja,
3) przebudowę ulic: Bohaterów Września 1939 r. i 3 Maja.
4 września 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie wpłynęła informacja, iż dwie inwestycje znalazły się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania. Wśród nich przebudowa Al. 1000-lecia z przyznanym wsparciem w wysokości 709.131,00 zł. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim została podpisana 10 października 2019 r.
Również w październiku 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację tego zadania, w ramach którego została wybrana firma MK Stella Konrad Marek z ceną ofertową w wysokości 1.345.479,04 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą robót oraz przekazanie placu budowy nastąpiło 6 grudnia 2019 r.
Wykonawca zgłosił zakończenie robót 16 czerwca br., a odbiór techniczny miał miejsce w dniu 8 lipca br.
Przebudowana Aleja 1000 – lecia to:
- 750 mb nowej nawierzchni asfaltowej,
- 694 mb nowego chodnika,
- 618 mb nowej ścieżki pieszo-rowerowej,
- 290 mb nowej kanalizacji deszczowej.
Ponadto ze środków własnych, przy współpracy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe zostało wymienionych na nowe 13 szt. słupów wraz z lampami Led.

Galeria zdjęć:

Inwestycje Obiór ulicy Aleja 1000-lecia

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki