Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Zapraszamy na Europejskie Dni Dziedzictwa Dwory ziemiańskie okolic Kłodawy - Krzewata

Email Drukuj PDF

70827718 2618648731554352 916913498368245760 n14 września 2019 r.
15.00 - 18.00 Krzewata

– pokaz strojów sarmackich i fechtunku, pokaz broni białej,
– pokaz jazdy konnej w strojach kawaleryjskich,
– prezentacja broni palnej z okresu Powstania Styczniowego (we współpracy z dworem w Lubońku),
– prezentacja statyczna wyposażenia i uzbrojenia drużyny szturmowej oraz historii 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego
– prezentacja dawnych zawodów: bartnictwo,
– warsztaty wytwarzania pieczęci.

  

70462451 2618648238221068 8344650624633143296 n

 W XVI w. Krzewata należała do rodziny Krzykowskich herbu Junosza. Krzykowscy byli także właścicielami Krzykos, Dąbrówki, Górek, Dzięciołowej, Cząstkowa. 

W XVIII w. Krzewata należała do rodziny Byszewskich herbu Jastrzębiec. Franciszek Byszewski ożenił się z Teklą z Potockich i zamieszkali w Krzewacie, która była prawdopodobnie posagiem. Franciszek był majorem kawalerii narodowej, uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku oraz w powstaniu kościuszkowskim 1794 r. Jego syn Józef (1787 – 1841) podtrzymywał wojskowe tradycje. Brał udział w kampanii napoleońskiej (1806-1813) i w powstaniu listopadowym, dowodził 1. Pułkiem Mazurów. Po upadku powstania majątek został skonfiskowany przez Rosjan. Od tego czasu podupadał. J. Byszewski był wspominany jako szlachetny i dobry człowiek.
W Krzewacie mieszkał też Tomasz Byszewski (1758-1840). Sprawował on liczne urzędy, m.in. posła na Sejm Czteroletni, rejenta ziemiańskiego łęczyckiego, marszałka sejmików powiatowych. Pochowany został w kościele w Rdutowie, którego był fundatorem.
W 1 poł. XIX w. Krzewata należała do rodziny Błędowskich herbu Nałęcz. Józef Tomasz (1803-1866) nabył Krzewatę w latach 40. XIX w. Jego brat Franciszek (1807-1875) był oficerem w powstaniu listopadowym, został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. 
Kolejnym właścicielem Krzewaty, ale także Pomarzan i folwarków Józefów i Błędów, był syn Józefa Tomasza – Feliks Bernard (1836-1900). Jego majątek liczył wówczas ponad 1000 ha (Krzewata, Przybyszew i Pomarzany – zakupione pod koniec XIX w.). W 2. poł. XIX w. powstał dwór, który można do dziś podziwiać. Z małżeństwa z Marią Kazimierą Kreczunowicz miał syna Józefa (1874-1939), który gospodarował w Krzewacie. Dzięki sprzedaży jego ziemi przylegającej do nowo powstałej linii kolejowej Kutno – Poznań powstały Pomarzany Fabryczne i stacja kolejowa Kłodawa. Był jednym z założycieli straży ogniowej w Kłodawie w 1902 r., w latach następnych jej prezesem.
Dziś dwór w Krzewacie jest własnością prywatną.
https://edd.nid.pl/wydarz…/dwory-ziemianskie-okolic-klodawy/

 

70449535 2617121228373769 1310007352182702080 n

Kultura Europejskie Dni Dziedzictwa Zapraszamy na Europejskie Dni Dziedzictwa Dwory ziemiańskie okolic Kłodawy - Krzewata

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki