Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Gospodarka - Rolnictwo

Email Drukuj PDF

Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dniem 30 czerwca 2007 r. wszedł w życie art. 1 (pkt 8 lit. a i pkt 9-11) ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115 poz. 794), w której przewidziano zmianę zasad rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej.

Zgodnie z przepisami powyższej ustawy, od roku kwotowego 2007/2008, w przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka, warunkiem przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym rok kwotowy, w którym złożono wniosek.

Zwiększenie jest wykazywane przez:

 • dostawcę hurtowego – po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu;
 • dostawcę bezpośredniego – po przeliczeniu z zastosowaniem współczynników równoważności.

Zwiększenie nie może być mniejsze niż 500 kg oraz nie może przekroczyć 30% indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca roku kwotowego poprzedzającego rok kwotowy, w którym złożono wniosek.

Zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych producent potwierdza fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych, dołączonymi do wniosku składanego w ARR.

Wniosek o przyznanie IIR z krajowej rezerwy składa się od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez ARR.

Indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy przyznaje się w wysokości nadwyżki wielkości sprzedaży (mleka lub przetworów mlecznych przeliczonych na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu lub przeliczonych z zastosowaniem współczynników równoważności w poprzednim roku kwotowym) nad wielkością indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność producenta w dniu wydania decyzji.

W przypadku, gdy wysokość indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy należna do przyznania jest większa niż wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będąca przedmiotem wniosku, indywidualna ilość referencyjna z krajowej rezerwy jest ustalana w ilości wskazanej przez producenta w tym wniosku.

Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 500 kg oraz nie może być większa niż 20 000 kg.

Jeżeli wysokość indywidualnej ilości referencyjnej należnej do przyznania z krajowej rezerwy jest większa niż 20 000 kg, dyrektor oddziału terenowego ARR, w drodze decyzji, przyznaje producentowi indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich w wysokości 20 000 kg.

W przypadku, gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych dla dostawców hurtowych należnych do przyznania jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych przeznaczonej do rozdysponowania, do ustalenia wysokości indywidualnych ilości referencyjnych stosuje się:
 • współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych.

W przypadku, gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych dla dostawców bezpośrednich należnych do przyznania jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich przeznaczonej do rozdysponowania, do ustalenia wysokości indywidualnych ilości referencyjnych stosuje się:
 • współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich.

Jeżeli po zastosowaniu współczynnika przydziału, wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy jest mniejsza niż 500 kg, dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, przyznania producentowi indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich.

Formularz wniosku o przyznanie IIR z krajowej rezerwy dostępny jest:
 • w Oddziałach Terenowych ARR,
  ul. Marcelińska 90; 60-324 Poznań
 • w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
 • na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Oddziałach Terenowych ARR
ul. Marcelińska 90; 60-324 Poznań
061-852-14-33
061-854-04-00
oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661 72 72
Poprawiony: czwartek, 05 lipca 2007 10:42
Email Drukuj PDF
Od 1 do 30 czerwca 2007 r. zostanie przeprowadzone „Badanie struktury gospodarstw rolnych". Badanie, realizowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ma dostarczyć informacji o gospodarstwach rolnych w zakresie osób w nich pracujących, użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, wyposażenia w sprzęt rolniczy, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, działalności pozarolniczej prowadzonej w gospodarstwie oraz struktury dochodów. Dane statystyczne uzyskane w badaniu, zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju, posłużą do analiz i ocen polskiego rolnictwa.
Jest to badanie reprezentacyjne i w województwie wielkopolskim obejmie ok. 16,5 tys. gospodarstw indywidualnych oraz ponad 730 gospodarstw rolnych jednostek prawnych. Realizacja badania odbywać się będzie czterema metodami:
 1. Drogą internetową - pomiędzy 1 a 5 czerwca wszystkie wylosowane gospodarstwa mają możliwość dokonania samopisu poprzez wypełnienie aktywnego formularza R-SGR umieszczonego na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl. Jeśli nie skorzystają z tej formy, pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu lub przeszkoleni ankieterzy nawiążą z nimi kontakt w celu przeprowadzenia badania inną metodą:
 2. Telefonicznie poprzez tzw. teleankieterów - metoda CATI. Pomiędzy 1 a 13 czerwca ok. 75 teleankieterów (pracowników Urzędu Statystycznego w Poznaniu) przeprowadzi telewywiad z użytkownikami ok. 3500 gospodarstw rolnych.
 3. Wywiad przeprowadzony przez ankieterów terenowych. Do gospodarstw rolnych wylosowanych do udziału w badaniu tą metodą (ok. 13 tys.) w dniach od 16 do 30 czerwca 2007 r. zawitają przeszkoleni ankieterzy terenowi (ok. 380 osób).
 4. Samospisu poprzez wypełnienie formularza papierowego. Samospisu dokonają jednostki prawne będące użytkownikami gospodarstw rolnych.
Do wszystkich wylosowanych gospodarstw wysłano listy z informacją o badaniu i sposobie realizacji w ich gospodarstwie.
Udział w badaniu jest obowiązkowy, co oznacza, że użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu R-SGR.
Wszystkie dane zbierane i gromadzone w badaniu struktury gospodarstw rolnych są poufne, podlegają szczególnej ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną.
Poprawiony: czwartek, 31 maja 2007 15:47

Strona 23 z 23

Rolnictwo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk