Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Email Drukuj PDF
Uprzejmie informuję, że Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, realizując zadania. wynikające z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 121, póz. 1266 z późn zm.), przyjmuje w terminie do 30 listopada 2009 r. zgłoszenia zadań przewidywanych do wykonania w roku 2010, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wnioski o przyznanie środków na realizację zadań wymienionych w art. 25 ust. l ustawy powinny zawierać dane określone w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 października 1998 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Dz. U. z 1998 r. nr 139, póz. 903) oraz spełniać wymogi zawarte w opublikowanych na stronie internetowej samorządu województwa www.umww.pl:

- "Zasadach dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych" zatwierdzonych uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXVI/366/08 z dnia 21 lipca 2008 r., określających priorytetowe zadania oraz zasady ich dofinansowania,

- „Trybie postępowania przy rozpatrywaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie prac rekultywacyjnych " wraz z załącznikami (wzorami wniosków), zatwierdzonym uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2946/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r., określającym wymogi formalne.

Wzory wniosków stanowiące załączniki do uchwały nr 2946/2009 w wersji Word można pobrać ze strony internetowej www.umww.pl (urząd > o urzędzie >departamenty >Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem >dokumenty do pobrania).

Wnioski niekompletne, nie spełniające wymogów formalno - prawnych oraz złożone po terminie (po dniu 30 listopada 2009 r.) zostaną odesłane wnioskodawcy i nie będą uwzględnione w planie finansowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Ponadto informuję, że wybór obiektów zgłaszanych do planu finansowego FOGR winien być poprzedzony wnikliwą analizą, bowiem w ciągu roku nie przewiduje się dokonywania zamian obiektów. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach zadania przyjęte do planu mogą podlegać zamianie. Pismo uzasadniające zamianę, z dołączonymi dokumentami, winno być złożone nie później niż trzy tygodnie przed terminem określonym w umowie o dofinansowanie zadania, w części dotyczącej renegocjacji warunków umowy.

Do planu mogą być zgłaszane obiekty - niezależnie od formy prawnej posiadania gruntów, na których się znajdują (własność lub inny tytuł np. użytkowanie). Jednakże wnioskodawca - właściciel winien dołączyć do wniosku skrócony odpis księgi wieczystej, natomiast - użytkownik winien dołączyć również aktualny dokument potwierdzający prawo do gruntu np. umowę dzierżawy oraz pisemną zgodę właściciela gruntu na dokonanie prac inwestycyjnych.

Do wniosku o budowę lub renowację zbiorników wodnych należy bezwzględnie dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię operatu wodno-prawnego wraz z decyzją - pozwoleniem wodno-prawnym. Wymaga to podjęcia wcześniejszych działań związanych z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.
Ponadto informuję, że w ramach środków finansowych Funduszu mogą być realizowane zadania polegające na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, co jednoznacznie wynika z przepisu art. 25 ust. l pkt 6 ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, póz.1266 z późn. zm.). Wymienione środki nie mogą być zatem wykorzystane na remonty dróg.

Nawiązując do sygnalizowanych wątpliwości dotyczących rozliczania wykonanych zadań w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dotychczasowej drogi gruntowej - droga o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej wyjaśniam, powołując się na pismo Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nr WZD.22.2211/112/08 z dnia 17 czerwca 2008 r., że nawierzchni wykonanej z podwójnego sprysku bitumicznego, oraz nawierzchni z płyt betonowych grubości 16 cm łączonych przegubowo i ułożonych na 6 cm podsypce nie można uznać pod względem jakościowym jako nawierzchni bitumicznej, dofinansowywanej z FOGR według stawki 150 tyś. zł /km.
Rolnictwo Dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk