Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Sytuacja demograficzno-społeczna

Email Drukuj PDF
Stan zaludnienia na terenie miasta i gminy Kłodawa według danych statystyki państwowej charakteryzuje się niewielkimi zmianami i od 10-ciu lat oscyluje w granicach 14,1 tys. Podobna sytuacja występuje również w strukturze ludności według płci (na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet). Natomiast biorąc pod uwagę wiek ludności Gminy Kłodawa i ekonomiczne kryterium podziału na trzy grupy wiekowe, to 25,5% całej populacji stanowi ludność przedprodukcyjna (0-17 lat), 59,4% - ludność produkcyjna (mężczyźni od 18 do 64 lat i kobiety od 18 do 59 lat) i 15,1% - ludność poprodukcyjna.

Dane statystyczne wskazują, że wśród osób w wieku zdolności produkcyjnej pracuje 75,4%. Niespełna 3,1-3,3% mieszkańców gminy posiada wykształcenie wyższe, 20-21% - średnie, 24% - zasadnicze zawodowe, 42% - pełne podstawowe i około 9% - niepełne podstawowe (wg spisu ludności w 1995 r.).

Zasoby mieszkaniowe będące własnością samorządu gminnego to 739 mieszkań, czyli 18% ogółu zasobów mieszkaniowych stanowiących 4.100 mieszkań (stan na lipiec 2003 r.). Zasoby wspólnot mieszkaniowych to 280 mieszkania (6,8%), zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej stanowią 350 mieszkań (8,5%), a zasoby Konińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 40 mieszkań (1,0%). Pozostałe zasoby mieszkaniowe, czyli 2.691 mieszkań, stanowią własność prywatną.

Administratorem mieszkań komunalnych i wspólnot mieszkaniowych jest Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

Liczba mieszkańców na dzień 22.05.2007 wynosi 13 945 (kobiet 7 116) w tym :

  • Liczba zameldowanych w mieście Kłodawa na pobyt stały i czasowy: 6 874 (w tym kobiet 3 455)
  • Liczba zameldowanych w gminie Kłodawa na pobyt stały i czasowy: 7 071 (w tym kobiet 3 661)
Turystyka Portret Gminy - zabytki Sytuacja demograficzno-społeczna

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki