Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Edukacja - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie

Email Drukuj PDF
21 września bieżącego roku w Domu Górnika w Kłodawie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w Kłodawie z siedzibą w Dębinie. Patronat nad świeżo powstałą wszechnicą wiedzy objęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Gościem honorowym uroczystości był rektor konińskiej uczelni profesor Wojciech Poznaniak, który wygłosił wykład inauguracyjny oraz wręczył indeksy studentom, rozpoczynającym naukę. Jest ich już pięćdziesięciu. Jednym z gości była Pani Urszula Adamska, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koninie. Działa on od czterech lat a w chwili obecnej kształci 400 studentów. Pani prezes gratulowała inicjatywy powstania takiego uniwersytetu w Kłodawie i życzyła powodzenia oraz dalszego rozwoju. Na uroczystość przybyło wielu gości, a Chór „Kantate deo” pod dyrekcją Pana Jacka Grzanki uświetnił swoim występem całą uroczystość.

Email Drukuj PDF
Dnia 21 października 2008r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Domu Górnika w Kłodawie odbędzie się
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009
„UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W KŁODAWIE z siedzibą w Dębinie”

Wykład inauguracyjny wygłosi:
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • dr hab. prof. nadzw. Wojciech Poznaniak.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! Zarząd „UTW...” w Kłodawie
Poprawiony: czwartek, 16 października 2008 20:34
Email Drukuj PDF
Stowarzyszenie „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Kłodawie z siedzibą w Dębinie” uzyskał w lipcu 2008r osobowość prawną poprzez zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowniczym w Poznaniu.

Grupa założycielska UTW

 • Wiesława Wojciechowska
 • Beata Wawrzyniak
 • Marianna Tomczyk
 • Alina Kruszka
 • Jan Mikołajczyk

Dnia 3 września 2008 roku odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie zebranie wyborcze UTW..., podczas którego wyłoniono Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

WŁADZE STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Kłodawie z siedzibą w Dębinie”


Skład ZARZĄDU:

 • PREZES - Wiesława Wojciechowska
 • w-ce PREZES - Beata Wawrzyniak
 • SEKRETARZ - Marianna Tomczyk
 • SKARBNIK - Maria Cichońska
 • CZŁONKOWIE:
  • - Alina Kruszka
  • - Teresa Rybicka
  • - Jan Mikołajczyk

Skład KOMISJI REWIZYJNEJ:

 • PRZEWODNICZĄCY: - Zenobia Jaworska
 • CZŁONKOWIE:
  • - Marianna Antas
  • - Halina Balcer
Poprawiony: wtorek, 09 grudnia 2008 18:09
Email Drukuj PDF
Statut stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie z siedzibą w Dębinie”

Pobierz:
Poprawiony: środa, 10 września 2008 14:32
Email Drukuj PDF
Przystępujemy do
„UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w KŁODAWIE...”
Deklaracja Członkostwa
Informujemy o możliwości przystąpienia do utworzonego w KŁODAWIE "UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU" (zarejestrowanego w KRS w Poznaniu). Inauguracja przewidywana jest na początek października 2008r. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

Celem Stowarzyszenia jest:
 • 1)prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie,
 • 2)aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
 • 3)propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,
 • 4)podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
 • 5)inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
 • 6)upowszechnianie wiedzy o WIELKOPOLSCE i ZIEMI KŁODAWSKIEJ, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, prowadzenie działalności turystycznej oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu i Polski.
Stowarzyszenie realizowało będzie swoje cele w szczególności poprzez:
 • 1)prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,
 • 2)prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,
 • 3)przekazywanie przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,
 • 4)współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym a także z osobami o uznanym autorytecie, (...)
 • 5)inne działania realizujące cele statutowe.

W ramach Uniwersytetu będzie więc można uczestniczyć w ciekawych wykładach np. dotyczących zdrowia; poznawać podczas wycieczek nasz kraj, jego historię, kultywować tradycje, uczestniczyć w różnych sekcjach, np. ucząc się języków obcych, tańca towarzyskiego, dbania o swoją tężyznę fizyczną, itd., itp. - tematyka uzależniona będzie od potrzeb osób, które zechcą uczestniczyć w naszych zajęciach.

Jeżeli chcą Państwo przystąpić do naszego Stowarzyszenia, prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji, którą można odbierać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie w sekretariacie lub pobrać z internetu:
Otwórz: deklaracja do pobrania

Wypełnioną Deklarację można przynieść osobiście do SEKRETARIATU UMiG w Kłodawie w godzinach od 8.00 – 15.30, lub wysłać pocztą na adres:
Szkoła Podst. w Dębinie
62-650 Kłodawa
Dębina 40

3 września 2008r, godz. 14.30 w UMiG w Kłodawie, sala nr 19 – odbędzie się pierwsze zebranie zdeklarowanych członków oraz osób, które zdecydują o dołączeniu do naszego UTW.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI STOWARZYSZENIA „UTW w KŁODAWIE...”
Poprawiony: poniedziałek, 01 września 2008 08:46

Strona 3 z 3

UTW

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki