Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Email Drukuj PDF

UTW UE LOGO

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie” pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach osi 4 – LEADER Programu na lata 2007 – 2013  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”


W ramach realizacji projektu „Babcia w szpilkach a nie w kapciach. Aktywność, Tradycja, Integracja” organizuje spotkania promocyjno – edukacyjno - integracyjne. Tym razem, tj. 9 sierpnia 2011spotkanie miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedczu a jego uczestnikami byli seniorzy Przedcza zrzeszeni w Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz członkowie Stowarzyszenia UTW w Kłodawie. Swą obecnością zaszczyciła nas Pani Barbara Adamczewska – Kierownik MGOPS w Przedczu.
Studentki UTW zaprezentowały dorobek organizacji zachęcając swych kolegów z Przedcza do aktywności w sferze edukacji, kultury, sportu i rekreacji. Głównym punktem spotkania był wykład pt: „ Rola aktywności intelektualnej w życiu człowieka dojrzałego” wygłoszony przez Prezes Stowarzyszenia UTW Panią Wiesławę Wojciechowską. Podczas wykładu omówione zostały również zasady i formy działalności naszego Uniwersytetu oraz sposoby aktywizacji jego członków.

Uzupełnieniem wykładu była prezentacja multimedialna przygotowana przez koleżankę Anię Michalak, prezentującą dokumentację fotograficzną z różnych uroczystości, imprez i zajęć organizowanych przez UTW.

Promocja Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas spotkania w Przedczu zachęciła jego uczestników do dyskusji i wymiany poglądów. Rozmowy odbywały się w miłej i serdecznej atmosferze. Stwierdzono, że spotkania takie są dobrą formą zachęcającą do dalszej współpracy i promowania lokalnych społeczności z uwzględnieniem aktywności osób starszych w naszym regionie. Bo przecież jak mówi Pani Prezes UTW „Aktywność w życiu nie kończy się wraz z odejściem na emeryturę. Złota jesień życia jest okresem do czerpania radości z życia, radości płynącej ze służby dla siebie i dla innych.”

UTW UTW - spotkania promocyjno – edukacyjno - integracyjne

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki