Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Zamówienia Publiczne

Email Drukuj PDF

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zakup mieszanki żwirowej do bieżącego remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kłodawa. Mieszanka żwirowa w ilości ok. 3500 ton i frakcji 0 - 50 mm, będzie zakupowana od Zakładu Transportowo Betoniarskiego Pana Ryszarda Marciniaka z Rybna po cenie 36,60 zł za jedną tonę. Była to jedyna oferta jaka wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w wymaganym terminie.

Email Drukuj PDF

31 stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa dokonano otwarcia ofert, które Wykonawcy złożyli w prowadzonym postępowaniu w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkól Nr 2 na osiedlu górniczym. W wymaganym terminie wpłynęło 6 ważnych ofert. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na ilość zdobytych przez ofertę punktów wpływ miały: cena (95%) oraz okres gwarancji (5%). Po zbadaniu ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Firma Kaszub, Dariusz Kaszuba z Kiełpina. Była to najtańsza oferta spośród wszystkich złożonych. Wykonawca wycenił budowę boiska na 309935,74zł, a także zobowiązał się udzielić 3 letniej gwarancji na wykonane prace. Zauważyc należy, że oferta najkorzystniejsza w tym postępowaniu była tańsza o ponad 30 tys. zł od oferty w postępowaniu, które zostało unieważnione 9 stycznia br.

W związku z tym, że Gmina Kłodawa przeznaczyła zgodnie z planem na budowę obiektu 240 tys. zł, Burmistrz Kłodawy wystąpił do Rady Miejskiej w Kłodawie o zwiększenie środków na realizację inwestycji. Zgodnie z założeniem, wyasygnowane przez Radę środki - 90 tys. zł, pokryć mają nie tylko różnicę między kwotą z przetargu, a kwotą przeznaczoną na inwestycję, lecz także pozwolą na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia boiska. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 20 lutego, Radni zaakceptowali wniosek Burmistrza i zwiększyli środki przeznaczone na realizację inwestycji.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w najbliższym czasie, a przewidywany termin oddania boiska do użytku to 30 kwietnia 2008r.

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 23:05
Email Drukuj PDF

Po przeprowadzonym postępowaniu wyłoniono rzeczoznawcę, który będzie świadczył usługi polegające na wykonaniu inwentaryzacji budynków i operatów szacunkowych ustalających wartość lokali stanowiących własność Gminy Kłodawa dla ustalenia ceny ich sprzedaży. Podobnie jak w roku ubiegłym usługi te świadczyć będzie Biuro Nieruchomości „Constans” Pana Krzysztofa Niewiadomskiego z Konina. Z Wykonawcą podpisano umowę na świadczenie usług do końca bieżącego roku.


Stawki za wycenę lokali przedstawiają się następująco:


Przedmiot wyceny
Wynagrodzenie brutto (zł)

Wycena 1 lokalu mieszkalnego oraz ułamkowej części gruntu w budynku zinwentaryzowanym.

230,58zł
Inwentaryzacja budynku mieszkalnego (za 1 lokal)
176,90zł

Wycena 1 lokalu użytkowego oraz ułamkowej części gruntu w budynku zinwentaryzowanym.

488,00zł
Inwentaryzacja budynku użytkowego (za 1 lokal).
176,90zł

Poprawiony: wtorek, 29 stycznia 2008 16:12
Email Drukuj PDF
Burmistrz Kłodawy rozstrzygnął przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego na potrzeby Gminy Kłodawa w bieżącym roku. Dwa gimbusy, którymi dowożone są dzieci do szkół, urzędowy bus oraz pojazdy straży pożarnej napędzane silnikami Diesla potrzebują ok. 40 000 litrów paliwa. Tak jak w roku poprzednim dostawy świadczyć będzie stacja paliw ANMAR s.c. z Bierzwiennej Długiej Kolonii, która zaoferowała olej napędowy w cenie 4,03zł/l na dzień otwarcia ofert. Przy zmianie ceny stosowany będzie stały rabat zaoferowany przez Wykonawcę w wysokości 1% od ceny netto dla innych klientów detalicznych.
Poprawiony: wtorek, 15 stycznia 2008 14:24
Email Drukuj PDF
Burmistrz Kłodawy wszczął procedurę wyłonienie rzeczoznawcy, który będzie świadczył usługi polegające na wykonaniu inwentaryzacji budynków i operatów szacunkowych ustalających wartość lokali stanowiących własność Gminy Kłodawa dla ustalenia ceny ich sprzedaży, Stosowne zapytania ofertowe zostały wysłane do 6 podmiotów uprawnionych do sporządzania takich wycen. Z wybranym rzeczoznawcą Gmina Kłodawa podpisze umowę jeszcze w I połowie stycznia.

Poprawiony: czwartek, 03 stycznia 2008 14:12

Strona 5 z 9

Zamówienia Publiczne

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki