Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Zamówienia Publiczne

Email Drukuj PDF
Burmistrz Kłodawy podaje do publicznej wiadomości, że ogłoszony na dzień 23 sierpnia 2007r. I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Krzykosach, oznaczonej nr ewid. działki 290/5 o pow. 2,09 ha zostaje odwołany.
Powodem odwołania przetargu jest brak podania przez ogłaszającego warunków zagospodarowania obiektu zabytkowego, który powinien być określony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Poprawiony: poniedziałek, 27 sierpnia 2007 09:08
Email Drukuj PDF
S.C. ANMAR będzie dostawcą oleju napędowego dla gimbusów dowożących dzieci do szkół, urzędowego busa oraz pojazdów OSP Kłodawa. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego i będzie realizował zamówienie do końca bieżącego roku.
Poprawiony: wtorek, 07 sierpnia 2007 14:29
Email Drukuj PDF
Rozstrzygnięte zostało postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy ulic Mickiewicza i Słowackiego w Kłodawie. Przetarg nieograniczony wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Kole. Inwestycja zostanie zrealizowana w 45 dni od podpisania umowy, a jej całkowity koszt wynosi 469 437,29zł. W zakres robót wchodzi m.in. wybudowanie kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy i nawierzchni ulic oraz chodników.
Email Drukuj PDF
Dokumentację techniczno – projektową remontu Przedszkola nr 1 w Kłodawie wykona mgr inż. Krzysztof Majtczak z Kutna. Projekt będzie kosztował 13 500zł i dostarczony będzie do 1 października br. Przewidywane są m.in. wymiana centralnego ogrzewania wraz z instalacją, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz termorenowacja ścian i dachu budynku, na którym zamontowane będą solary.
Email Drukuj PDF
Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej o oznakowaniu G494053 Krzykosy - Dąbrówka wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Kole. Budowa odcinka drogi 1 km zrealizowana będzie 30 dni od podpisania umowy na wykonanie robót. Koszt budowy wynosi 385 734,26zł. Na zadanie gmina Kłodawa uzyskała 71 500zł dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

Strona 8 z 9

Zamówienia Publiczne

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki