Drukuj
05 wrzesnia 2009 roku podpisano umowę na wykonanie zadania "BUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012" z firmą Lider: P.P.H.U. „MOLEWSKI” z partnerem: PRBiM „HYDROWAT" z ceną ofertową 1.940.467,78 zł brutto. Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi formalne oraz była najkorzystniejsza.