Drukuj

Gmina Kłodawa informuje, że w dniu 6 października 2010 roku została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej w mieście Kłodawa”
nr UDA-RPWP.03.04.01-30-013/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa” Schematu 1a „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej uzupełniona o budowę
systemów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do podczyszczenia wód opadowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013.

Zawarcie umowy nastąpiło w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w obecności następujących osób:
Zastępcy Prezesa Zarządu – Jerzego Pucha,
Zastępcy Prezesa Zarządu – Ewy Hoffmann
Burmistrza Kłodawy – Józefa Chudego
Skarbnika Gminy Kłodawa – Grzegorza Dzięgielewskiego.


Całkowita wartość Projektu wynosi 4 575 350,86 PLN ( cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 86/100 ). Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 3 084 614,61 PLN ( trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czternaście złotych 61/100 ), w tym:

1. Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 621 922,41 ( dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 41/100 ) i stanowiącej
nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:
a) Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 621 922,41 ( dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 41/100 ), co stanowi 100% dofinansowania
2. Wkład własny w wysokości 462 692,20 ( czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 20/100 ).

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk