Drukuj

Unia Europejska - logo

PROW logo

Województwo Wielkopolskie logo

 

Gmina Kłodawa w dniu 16 lutego 2010 roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zakup środka transportu oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu rozbudowy wiejskiego systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.


W dniu 22 lipca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania przedmiotowej listy operacji w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych. Wniosek Gminy Kłodawa znalazł się na 2 miejscu ze wszystkich złożonych projektów w tym działaniu.


Zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej nastąpiło w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu w obecności następujących osób: Dyrektor Departamentu PROW– Emilia Dunal, Burmistrz Kłodawy – Józef Chudy oraz Skarbnik Gminy Kłodawa – Grzegorz Dzięgielewski. Natomiast zawarcie umowy na dostawę ciągnika nastąpiło w dniu 5 listopada 2010 z Firmą, której oferta była najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – „B.O.S.R. INVEST” z Częstochowy reprezentowaną przez właściciela – pana Tomasza Dziembek.
Dofinansowany projekt obejmuje swym zakresem rzeczowym zakup nowego ciągnika z silnikiem o mocy 82 KM z napędem na 4 koła z dodatkowym wyposażeniem w postaci przedniego i tylnego TUZ- a (trójpunktowy układ zawieszenia dzięki któremu można używać maszyn i urządzeń współpracujących z ciągnikiem) oraz przedniego i tylnego WOM- a (wałek odbioru mocy do napędu maszyn i urządzeń nieposiadających własnego silnika a współpracujących z ciągnikiem) oraz zakup 16 pojemników o pojemności 2,5 m 3 wykonanych z wysokogatunkowych żywic poliestrowych służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach wiejskich. Miejscowości, w których zostaną umieszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów to: Leszcze, Rgielew, Łążek, Bierzwienna Krótka, Dębina, Pomarzany Fabryczne oraz Krzykosy.
Wnioskowana całkowita wartość Projektu wyniosła 155.945,28 PLN, przy czym Gmina Kłodawa otrzyma, zgodnie z podpisaną umową, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 62.633,00 zł.


Jest to kolejna już inicjatywa władz Kłodawy w rozwój gminy oraz w ochronę środowiska dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Galeria zdjęć: