Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Aktualności

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie - wzór wniosku

Email Drukuj PDF

Zamieszczamy do wykorzystania wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który został określony Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego i zastał opublikowany w Dzienniku Ustaw 2022 r. pod pozycją 2.

Wnioski można składać w Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

 

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Email Drukuj PDF

dodatek oslonowy grafika

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego na 2022 r.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania do 31 stycznia 2022 r. lub do 31 października 2022 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 

Aktualnie wzór wniosku jest w trakcie konsultacji. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.

Wszelkie informacje publikować będziemy Państwu na bieżąco.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 stycznia 2022 15:24

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

7 STYCZNIA 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

BĘDZIE NIECZYNNY.

Przepraszamy za utrudnienia

Życzenia

Email Drukuj PDF

FB NOWY ROK 3

Poprawiony: piątek, 31 grudnia 2021 19:35

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Wieczór kolęd" w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Medycznego z Łodzi

Email Drukuj PDF

W BIPie została zamieszczona:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Wieczór kolęd" w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Medycznego z Łodzi

Strona 3 z 184

Życie w Kłodawie Aktualności

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki