Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Dziś podpisane zostały umowy na przebudowę dróg w miejscowościach Bierzwienna Długa Kolonia i Łążek

Email Drukuj PDF

Przebudowa drogi w miejscowości Bierzwienna Długa Kolonia – Kłodawa obejmuje swoim zakresem odcinek o długości 842 mb i szerokości 4,5 m, w ramach którego przewidziano m.in. wykonanie stabilizacji gruntobetonem – jezdnia i zjazdy, odmulenie rowów, wykonanie studni chłonnych, remonty istniejących przepustów wraz z wykonaniem nowych pod zjazdami, wykonanie poboczy kamiennych oraz ułożenie warstwy z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe i poziome.

Na to zadanie Gmina Kłodawa uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło PRDM S.A. z zaoferowaną kwotą 694.791,08 zł udzielając jednocześnie 60 – miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
Nadzór inwestorski pełnił będzie Pan Hieronim Maciejewski – autor projektu. Termin wykonania został określony na 90 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 12 sierpnia 2021 roku.

Przebudowa drogi w miejscowości Bierzwienna Długa Kolonia – Kłodaw

 

Przebudowa drogi w miejscowości Łążek obejmuje swoim zakresem odcinek o długości 867 mb i szerokości 4,5 m, w ramach którego przewidziano m.in. stabilizację gruntobetonem – jezdnia i zjazdy, wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy kamiennych, roboty wykończeniowe i oznakowanie pionowe.
Na to zadanie Gmina Kłodawa uzyskała dofinansowanie 132.750 zł z Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach środków na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło PRDM S.A. z zaoferowaną kwotą 492.133,08 zł, udzielając jednocześnie 60 – miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
Nadzór inwestorski pełnił będzie Pan Hieronim Maciejewski – autor projektu,. Termin wykonania został określony na 60 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 13 lipca 2021 roku.

186291811 4196212967131246 3101080328005660732 n


Wykonawcę reprezentował Paweł Andrzejczak – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Kole, a Gminę Kłodawa Katarzyna Hamiga – Zastępca Burmistrza Kłodawy, Grzegorz Dzięgielewski – Skarbnik Gminy oraz Krzysztof Krusiński Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodawie.

podpisanie umowy

Życie w Kłodawie Aktualności Dziś podpisane zostały umowy na przebudowę dróg w miejscowościach Bierzwienna Długa Kolonia i Łążek

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki