Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Edukacja i Nauka

Nowa specjalność w ZSP Kłodawa

Email Drukuj PDF
Uczą się fedrunku Od nowego roku szkolnego w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie uruchomiona została nowa klasa w ramach zasadniczej szkoły zawodowej. Dwudziestu jeden absolwentów gimnazjów z okolicznych gmin, a nawet Koła, przygotowywuje się do zawodu górnika eksploatacji podziemnej o specjalności górnik złóż solnych.


Na zdjęciu: Część pierwszej klasy o profilu górniczym - przyszli pracownicy kłodawskiej solnicy Foto: T. Zięba

Jest to efekt wcześniejszego porozumienia dyrekcji ZSP z zarządem miejscowej Kopalni Soli, a głównym celem umowy jest zabezpieczenie kwalifikowanych kadr dla solnicy. W pierwszym roku nauki uczniowie uczą się przedmiotów ogólnych, a dwa razy w tygodniu odbywają na terenie kopalni praktyki pod okiem opiekunów. Zjazdy na praktyki dołowe oraz zajęcia specjalizujące w zakresie górnictwa złóż soli przewidziane są dopiero w trzecim roku nauki. Zajęcia prowadzą nauczyciele Zespołu oraz kadra inżynieryjno-techniczna Kopalni. Absolwenci tej specjalności będą mieli zapewnioną pracę w wyuczonym zawodzie. - Już na początku nauki uczniowie zostali objęci opieką przez zarząd kopalni. Zostali bezpłatnie przebadani w przyzakładowej przychodni lekarskiej - mówi Jerzy Markowski, dyrektor Zespołu. - Wybrałem tą szkołę i tą klasę, bo po skończeniu będę miał zapewnioną pewną i dobrą pracę - wyjaśnia Sławek Mikołajczak, dojeżdżający z pobliskich Dzierzbic. W klasie o profilu górniczym naukę mogą pobierać jedynie młodzi mężczyźni. Dziewczynom, zgodnie z przepisami prawa pracy i prawa górniczego, wstęp wzbroniony.

zit
Poprawiony: czwartek, 31 marca 2005 06:30

Centrum Edukacji w ZSP Kłodawa

Email Drukuj PDF
    Od października ruszy praktycznie realizacja programu “Przyjazna Szkoła” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Jest to elitarny program, gdyż do jego realizacji przystąpiło jedynie 316 placówek oświatowych w kraju. - W ramach tego programu został zaakceptowany projekt opracowany przez nauczycieli Zespołu. Będzie to Centrum Edukacji Regionalnej i Zachowania Dziedzictwa Narodowego - wyjaśnia Danuta Ostrowska z ZSP.

zit
Poprawiony: czwartek, 31 marca 2005 06:30

Festyn szkolny

Email Drukuj PDF
Społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie serdecznie zaprasza na festyn rodzinny, który odbędzie się 15.09.2007 r. w godz. 14.00 - 18.00 na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Kłodawie.
Poprawiony: czwartek, 31 marca 2005 06:30

Powierzenie stanowiska dyrektora w szkołach gminy Kłodawa

Email Drukuj PDF
Informacja dotycząca powierzenia stanowisk dyrektorskich:
 • Z dniem 1 września 2007 roku powierzono Pani Małgorzacie Andrzejewskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubońku na okres 5 lat szkolnych, to jest do dnia 31 sierpnia 2012 roku
 • Z dniem 1 września 2007 roku powierzono Pani Beacie Kołuda stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie na okres 5 lat szkolnych, to jest do dnia 31 sierpnia 2012 roku
 • Z dniem 1 września 2007 roku powierzono Pani Renacie Bugaj stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górkach na okres 5 lat szkolnych, to jest do dnia 31 sierpnia 2012 roku
Kandydaci zostali wyłonieni w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym. Przedstawili koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, która przekonała komisję konkursową co do słuszności obranego kierunku zarządzania szkołą.
Poprawiony: czwartek, 31 marca 2005 06:30

Równać szanse 2007 - Regionalny Konkurs Grantowy

Email Drukuj PDF
Zapraszamy do wzięcia udziału w programie dotacyjnym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Regionalny Konkurs Grantowy został utworzony w ramach programu Równać Szanse 2007.
 1. Cel programu
  Wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.
 2. Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej
  dotacje do 7 000 zł;
  szkolenia, doradztwo.
 3. Podmioty uprawnione do startowania w konkursie
  organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
Więcej informacji oraz wnioski do pobrania: http://www.rownacszanse.pl/
Poprawiony: czwartek, 31 marca 2005 06:30

Strona 45 z 47

Życie w Kłodawie Edukacja i Nauka

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki