Kolonie letnie

Drukuj

Burmistrz Kłodawy organizuje kolonie letnie w Kotlinie Kłodzkiej w miejscowości Lewin Kłodzki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kłodawa.

Termin kolonii : 31.07 - 10.08.2014 r.
Organizowany będzie jeden turnus kolonijny dla 40 uczniów. Uczestnik kolonii musi mieć skończone 10 lat.
Odpłatność uczestnika wynosi 650,00 zł.

Warunkiem zgłoszenia jest wpłata I raty w kwocie 350,00 zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa.
Zgłoszenia i wpłaty I raty będą przyjmowane od 28 kwietnia 2014 r.II rata odpłatności w kwocie 300,00 złotych – płatna w terminie do 20 czerwca 2014 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa.
W przypadku braku możliwości zorganizowania pełnego turnusu Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie dokona zwrotu wpłaconej zaliczki.
W przypadku rezygnacji z kolonii nie będzie możliwy zwrot wpłaconej kwoty – dlatego uprzejmie proszę o znalezienie innego uczestnika.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa, pokój 16 lub pod nr tel. /063/ 273 06 22 w. 123.

Burmistrz Kłodawy

/-/ Robert Olejniczak