Gminna olimpiada ekologiczna

Drukuj

33-100 9172W dniu 5 maja 2015 roku pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie przeprowadzili w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie Gminną Olimpiadę Ekologiczną. Gminna Olimpiada Ekologiczna została przeprowadzona w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej;
II grupa – gimnazjum
W olimpiadzie wzięło udział 25 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kłodawa. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań o różnym stopniu trudności. Rywalizacja pomiędzy uczestnikami była bardzo zacięta i w związku z tym w katogorii szkół gimnazjalnych przeprowadzono dodatkowe dogrywki.

Ostatecznie w wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono następujących laureatów Gminnej Olimpiady Ekologicznej:
Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali:
I miejsce – Gabriela Dopierała – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
II miejsce – Weronika Proszowska – Szkoła Podstawowa w Lubońku
III miejsce – Amelia Wojciechowska - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Zwycięzcami w kategorii szkół gimnazjalnych zostali:
I miejsce – Olga Stawiszyńska – Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wólce Czepowej
II miejsce – Nikola Dzierbicka – Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie
III miejsce – Klaudia Stelmachowska - Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wólce Czepowej

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia za udział w olimpiadzie. Ponadto wszyscy uczniowie biorący udział w olimpiadzie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Burmistrz Kłodawy, który złożył również wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania za udział w konkursie.

Galeria zdjęć: