Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

WIEJSKA POLSKA 2013

Email Drukuj PDF

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele różnorodnych wiejskich środowisk, którzy zabierali głos w sprawach ważnych dla wsi. W tym roku spotkanie dotyczyło tematów, które tworzą akronim WIEŚ: Współrządzenie – jako ważny dorobek wsi, uzyskany dzięki doświadczeniom związanym z Leaderem, odnową wsi i funduszem sołeckim; Inteligentny rozwój – czyli inteligentne programowanie dla wsi, aby mogła ona w pełni wykorzystać swój bogaty, różnorodny potencjał; Energia – na solidne wsparcie zasługują zarówno energia społeczna jak i potencjał energii odnawialnej; Świadomość – zdanie sobie sprawy z możliwości rozwoju jest konieczne dla pełnego zaangażowania w rozwój wsi. Konferencję otworzył Senator RP Ireneusz Niewiarowski, a następnie głos zabrali zaproszeni goście: Zofia Szalczyk – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urszula Budzich-Szukała – Europejska Sieć Obszarów Zależnych od Rybołówstwa (FARNET), Andrzej Hałasiewicz – Kancelaria Prezydenta RP, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Dariusz Młotkiewicz- sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Janusz Bartczak – Polska Sieć LGD, Olgierd Geblewicz, Ryszard Wilczyński, Marek Zagórski, Maja Winiarska-Czajkowska, Anna Opala. Na spotkaniu omawiano strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2014-2020, założenia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, podejście Leadera w okresie 2014-2020 oraz na temat rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w różnych funduszach Unii Europejskiej. Podczas konferencji swoje stoiska wystawiennicze miały sołectwa, Lokalne Grupy Działania, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego. Na stoisku promocyjnym Stowarzyszenia „Solna Dolina” można było podziwiać rękodzieła lokalnych twórców – Pani Marii Turowskiej oraz Pani Jadwigi Tyksińskiej, a także wysłuchać koncertu Zespołu Ludowego „Lubonianki”. Natomiast Sołectwo Krzykosy, wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Kłodawie przygotowało wspólne stoisko prezentując dorobek ze zrealizowanych projektów, rękodzieło oraz wyroby kulinarne. Stoiska Solnej Doliny i Sołectwa Krzykos przyciągały uwagę nie tylko uczestników Konferencji ale także prelegentów, w tym pani minister Zofii Szalczyk, natomiast Nasze Lubonianki wspaniale umilały czas gościom nie tylko śpiewając i przygrywając ale także zachęcając do wspólnej zabawy. Drugi dzień Konferencji odbył się 26 maja w Domu Pielgrzyma ARKA w Licheniu, gdzie w pierwszej części podsumowano wnioski i rekomendacje z dnia poprzedniego. Druga część niedzielnej Konferencji „Wiejska Polska” była niezwykle ważna dla Gminy Kłodawa, bowiem wtedy właśnie ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu „Fundusz Sołecki- najlepsza inicjatywa”. Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, wymiana informacji i promocja możliwości, jakie stworzyła ustawa o funduszu sołeckim, promocja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz lokalnej społeczności oraz podniesienie świadomości i aktywizacja wiejskiej społeczności. Konkurs był zrealizowany w dwóch kategoriach: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi. W terenu województwa wielkopolskiego zgłoszono 54 wnioski, a z terenu woj. opolskiego 27. Z dumą informujemy Państwa, iż sołectwa z Gminy Kłodawa zajęły pierwsze i drugie miejsce w Wielkopolsce !!! Pierwsze miejsce w Wielkopolsce zajęło sołectwo Krzykosy otrzymując po raz kolejny Sołecką Nike oraz cenne nagrody. Natomiast drugie miejsce zajęło sołectwo Głogowa- także otrzymując cenne nagrody. Nagrody odebrali: z sołectwa Krzykosy: sołtys Wojciech Kołacki, Dariusz Wajer i Andrzej Głuszkowski, z sołectwa Głogowa: sołtys Edward Więtczak i Ewelina Kołodziejczak. Z Gminy Kłodawa obecni podczas wręczania nagród byli: Burmistrz Kłodawy- Robert Olejniczak, Przewodniczący Rady Miejskiej- Jerzy Cichocki oraz pani sekretarz – Dorota Galus. Naszym sołectwom gratulujemy i zachęcamy wszystkich do obejrzenia relacji fotograficznej z Konferencji.

Galeria zdjęć:


 

 

Życie w Kłodawie Galeria zdjęć WIEJSKA POLSKA 2013

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki