Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Inwestycje

Projekty w ramach "Wielkopolskiej Odnowy Wsi" w sołectwach Korzecznik i Okoleniec

Email Drukuj PDF

DSC 03457

W ramach podpisanych umów o udzielenie pomocy w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zrealizowano dwa projekty pn.:
1) „Remont i modernizacja pomieszczenia świetlicy dla mieszkańców miejscowości Korzecznik”, w ramach którego wykonano izolacje, roboty murarskie i tynkarskie, posadzkę z podbudową i ogrzewanie podłogowe.
Całkowita wartość projektu: 43.005,02 zł, dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 30.000,00 zł;
2) „Utworzenie placu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców sołectwa Okoleniec”, w ramach którego wykonano ogrodzenie terenu, zamontowano bramki do piłki nożnej, siłownię zewnętrzną, plac zabaw i ławki. Całkowita wartość projektu: 47.194,96 zł, dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 23.800,00 zł.

Galeria zdjęć:

Poprawiony: poniedziałek, 20 listopada 2017 14:45 Więcej…

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy

Email Drukuj PDF

IMG 18861wfos

W ramach projektu realizowanego przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z terenu gminy. Wśród dostarczonego sprzętu znajdują się m.in.: węże, piły, detektor wielogazowy, zbiorniki wodne, ubrania specjalne, aparaty powietrzne, platforma ratownicza, przyczepa jednoosiowa i dwuosiowa. Całkowita wartość projektu to kwota 65.208,08 zł, przy dofinansowaniu 30.000,00 zł.

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu znajduje się na stornie internetowej: www.wfosgw.poznan.pl

Galeria zdjęć

Poprawiony: poniedziałek, 30 października 2017 12:19 Więcej…

Przebudowa drogi gminnej Cząstków-Krzykosy

Email Drukuj PDF

DSC 0812
25 września 2017 roku odbrane zostały roboty związane z przebudową drogi gminnej Cząstków-Krzykosy. Realizację robót rozpoczęto 31 lipca 2017 r. , zakończono 18 września 2017 r. Na długości 0,722 km wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m oraz utwardzone pobocza o szerokości 1 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA w Kole, ul. Toruńska 200. Koszt robót wyniósł 634.186,03 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fotorelacja:

Poprawiony: wtorek, 03 października 2017 12:32 Więcej…

Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa-Łęczyca

Email Drukuj PDF

DSC 0671
Na dł. 2.406 mb została wykonana nakładka bitumiczna na istniejącej nawierzchni drogi wraz z częściową ścinką poboczy z wyprofilowaniem i zagęszczeniem. Termin realizacji wg umowy: 31.08.2017 – 04.09.2017 r. Koszt inwestycji: 476.357,06 zł. Na podstawie zawartej umowy z Powiatem Kolskim z dnia 04.04.2017 r. Gmina Kłodawa partycypowała w kosztach realizacji w/w inwestycji w wysokości 40% . Koszt Gminy wyniósł: 190.542,82 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA w Kole ul. Toruńska 200.

Fotorelacja:

Poprawiony: wtorek, 26 września 2017 11:30 Więcej…

Przebudowa drogi gminnej Pomarzany - Kłodawa

Email Drukuj PDF

1 DSC 0189
W dniu 15.03.2017 r. zawarto umowę na przebudowę drogi gminnej Pomarzany – Kłodawa (cmentarz), którego wykonawcą jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A. z siedzibą w Kole (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie (Partner Konsorcjum). Wartość podpisanej umowy to 1.206.257,43 zł. Roboty wykonywane będą na odcinku 2,060 km, w następującym zakresie: - usunięcie drzew, krzaków i pni, - roboty rozbiórkowe elementów dróg, - roboty ziemne w wykopie i nasypie, - przebudowa przepustów pod koroną drogi, - przebudowa przepustów pod zjazdami,- odtworzenie i oczyszczenie rowów, - odcinkowe wykonanie z profilowaniem i dogęszczeniem koryta drogowego, - wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej, - wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego (jezdnia i część zjazdów), - ułożenie w-wy nawierzchni z betonu asfaltowego (jezdnia i część zjazdów), - wykonanie nawierzchni kamiennej na poboczach i części zjazdów, - roboty wykończeniowe, - wykonanie oznakowania pionowego. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Fotorelacja:

Poprawiony: wtorek, 03 października 2017 12:35 Więcej…

Strona 7 z 11

Życie w Kłodawie Inwestycje

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki