Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Inwestycje

Inwestycje 2015

Email Drukuj PDF

Przebudowa nawierzchni ulic Grzymskiego i Armii Krajowej

Remont nawierzchni w/w ulic polegał na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych AC11S o grubości 4 cm po zagęszczeniu wraz z częściową wymianą krawężników betonowych.
Ogólny koszt robót wyniósł 86.783,09 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Kole.

Budowa chodnika w Lubońku

Na odcinku 491 mb wykonano budowę odcinka chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263. Koszt robót drogowych wyniósł 494.258,54 zł. Wykonawcą robót była firma SKANSKA Oddz. Budownictwa Inżynieryjnego w Łodzi. Udział Gminy w kosztach realizacji zadania wyniósł: 35.000,00 zł.

Remont odcinka drogi powiatowej nr 3407P Leszcze - Katarzyna

W miejscowości Leszcze na odcinku drogi powiatowej o długości 750 mb zlokalizowanym na terenie naszej Gminy wykonano nową nawierzchnie bitumiczną o średniej gr. 4 cm wraz z uzupełnieniem poboczy. Koszt robót drogowych wyniósł 146.345,40 zł Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. w Kole. Partycypacja Gminy w kosztach realizacji zadania wynosiła 29.998,08 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa - Łęczyca

Na odcinku o długości 1.180 km została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Koszt zadania 244.691,80 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. w Kole. Gmina Kłodawa partycypowała w kosztach realizacji w/w zadania w wyskości 97.876,72 zł.

Konserwacja rzeki Rgilewki

W miesiącach październik i listopadzie zostały przewidziane do wykonania prace konserwacyjne na rzece Rgilewce.
W ramach tych działań zaplanowano następujące działania:
- wykoszenie porostu ze skarp i dna rzeki,
- mechaniczne rozdrobnienie porostu ze skarp i dna rzeki,
- odmulenie cieku warstwą 10 cm.
Prace zostały zaplanowane na odcinku od km 11+400 w górę cieku.
Wykonanie powyższych prac zostało zlecone przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin – administratora cieku wodnego.

Luboniek

Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej. Zakres robót przewiduje remont pomieszczenia głównego świetlicy, pomieszczeń kuchennych i pomieszczenia chłodni.

Wykonuje się roboty budowlane związane z częściową wymianą i wzmocnieniem konstrukcji dachu, układaniem nowych okładzin ściennych, tynków i posadzek, montażem

podsufitek wraz z izolacjami: termiczną i parochronną oraz wymianą instalacji elektrycznej.

Budynek klubowy w Parku Górnika

Przewiduje się wykonanie remontu kapitalnego budynku. Wymianie podlegają instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i c.o. Częściowo zostaną przebudowane

pomieszczenia celem polepszenia funkcji użytkowych. Wymianie podlegają okładziny ceramiczne ścian, posadzki oraz wewnętrzna stolarka drzwiowa.

Gimnazjum nr 1

Przewiduje się wykonanie nowej elewacji budynku szkoły wraz z częściową wymianą nawierzchni z kostki brukowej. Wymianie podlega również oświetlenie zewnętrzne.

Świetlica wiejska w Głogowej

Do budynku świetlicy przewiduje się wykonanie dobudowy, gdzie zostaną zlokalizowane dodatkowe pomieszczenia stanowiące zaplecze kuchenne. Ponadto na istniejącym budynku wymienia się pokrycie dachowe z blachy stalowej dachówkowej powlekanej wraz z obróbkami blacharskimi.

Świetlica wiejska w Kęcerzynie

Przewiduje się docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej styropianem wraz tynkami strukturalnymi na siatce. Wymianie podlegają również obróbki blacharskie z daszkami nad drzwiami zewnętrznymi wraz z oświetleniem zewnętrznym. Wokół budynku powstaną nowe chodniki z kostki brukowej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzwienna Krótka

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzwienna Krótka obejmuje odcinek o długości 675,00 m.

Zakres zrealizowanych prac:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- wykonanie przepustów,

- korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego,

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie zjazdów,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- oczyszczenie rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Poprawiony: środa, 02 grudnia 2015 15:38

Fotorelacja z odbioru drogi w Rgielewie

Email Drukuj PDF

14-DSC 00149 maja 2015 r w miejscowości w Rgielew odbyło się uroczystę odebranie drogi zorganizowane przez mieszkańców Rgielewa.

Fotrelacja:

Poprawiony: środa, 13 maja 2015 13:15 Więcej…

Przebudowę trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Bierzwienna Krótka, Rycerzew, Rgielew

Email Drukuj PDF

02- DSC647909- DSC646605- DSC6877Realizuje się przebudowę trzech odcinków dróg gminnych:
- w m. Rycerzew, odcinek o długości 1.067,05m, wartość robót wynosi 659.691,07 zł,
- w m. Bierzwienna Krótka, odcinek o długości 363 m, wartość 307.725,77 zł,
- w m. Rgielew, odcinek 1.794,0 m (I etap- 920,5 m, II etap- 873,5 m), wartość 1.273.643,62 zł.
Przebudowa obejmuje zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni, z tłuczniowej i żwirowej, na której występowały liczne dziury, ubytki kamienia i żwiru, na beton asfaltowy przy uwzględnieniu istniejących zjazdów. Przy jezdni zaprojektowano pobocza o szerokości 1,0m. Zakres robót obejmuje także odtworzenie przydrożnych rowów oraz wymianę rur odwodnieniowych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. w Kole. Termin zakończenia robót przewiduje się na 31 października 2014 r. W przypadku drogi w m. Rgielew będzie to I etap,
a termin wykonania całości przedsięwzięcia określony jest na dzień 30 czerwca 2015 r.

Galeria zdjęć:

Poprawiony: czwartek, 23 października 2014 11:22 Więcej…

Remont dachu przy Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie

Email Drukuj PDF

6- DSC5281W budynku Gimnazjum przy ul. Kościelnej wykonuje się remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej. Przy okazji dokonano remontu drewnianych elementów więź by dachowej.

Galeria zdjęć:

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2014 07:19 Więcej…

Przebudowa ul. Orzeszkowej w Kłodawie

Email Drukuj PDF

50- DSC3212Inwestycja realizowana w latach 2013-2014. Na długości 516 mb zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej wraz z odwodnieniem ulicy i chodnikami. Ogólny koszt zadania 1.043.708,35 zł.

W roku 2013 dokonano odbioru częściowego wykonanych już robót na kwotę 514.392,65 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole.

Termin wykonania inwestycji zaplanowany jest na 30 czerwca 2014 roku.

Galeria zdjęć:

Poprawiony: środa, 04 czerwca 2014 12:00 Więcej…

Strona 10 z 11

Życie w Kłodawie Inwestycje

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki