Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Inwestycje

Projekt „Poprawa gospodarki ściekowej i wodnej na obszarze wiejskim gminy Kłodawa"

Email Drukuj PDF

01-DSC04438Projekt „Poprawa gospodarki ściekowej i wodnej na obszarze wiejskim gminy Kłodawa poprzez rozbudowę sieci wodociągowej, budowę nowego ujęcia wody ze studni głębinowej, zakup maszyn na potrzeby prowadzenia wiejskiej gospodarki ściekowej oraz budowę wiaty do przewietrzania i czasowego składowania osadu”.Celem operacji jest poprawa warunków życia, jakości świadczonych usług oraz ochrona środowiska naturalnego na obszarze wiejskim Gminy Kłodawa. Beneficjentem projektu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie a operacja będzie realizowana na przełomie lat 2013 i 2014. Wartość dofinansowania to 1.010.962 zł. Rozbudowana zostanie wiejska sieć wodociągowa w Bierzwiennej Długiej Kolonii, Dębinie, Kobylacie

Galeria zdjęć:

Poprawiony: czwartek, 24 lipca 2014 12:41 Więcej…

Przebudowy drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa-Łęczyca

Email Drukuj PDF

34- DSC5972Na dł. 622 mb została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z elementami odwodnienia. Poniesione koszty na realizację zadania wyniosły 250.000,00 zł. Gmina Kłodawa partycypowała w kosztach realizacji powyższej inwestycji w wysokości 100.000,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole ( rok 2013).

Galeria zdjęć:

Poprawiony: wtorek, 29 lipca 2014 13:56 Więcej…

Przebudowy chodnika na odcinku Bierzwienna Długa Kolonia-Kłodawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263

Email Drukuj PDF

1- DSC9372Na ul. Bierzwieńskiej w Kłodawie na długości 564 mb został wybudowany chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Koszt zadania wyniósł 274.841,25 zł. Gmina Kłodawa partycypowała w kosztach realizacji powyższej inwestycji w wysokości 32.000,00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Usług Budowlanych "CONCRET" z Kłodawy . W roku 2014 planowana jest dalsza modernizacja ul. Bierzwieńskiej.

Galeria zdjęć:

Poprawiony: czwartek, 24 lipca 2014 12:04 Więcej…

Remont ulicy Toruńskiej w Kłodawie

Email Drukuj PDF

04- DSC5924Została wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z chodnikiem i ściekiem przykrawężnikowym ul. Toruńskiej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole. Koszt zadania wyniósł 70.223,68 zł (rok 2013).

Galeria zdjęć:

Poprawiony: wtorek, 29 lipca 2014 13:59 Więcej…

Strona 11 z 11

Życie w Kłodawie Inwestycje

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki