Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Miasto - Środowisko

Okólnik dot. pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu swoich nieruchomości

Email Drukuj PDF

Burmistrz Kłodawy informuje, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa właściciele nieruchomości zobowiązani są pozbywać się nieczystości ciekłych z terenu swoich nieruchomości poprzez opróżnienie zbiornika bezodpływowego przez podmiot mogący świadczyć taką usługę.

Ustalona częstotliwość opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe wynosi, co najmniej jeden raz na dwa miesiące z zastrzeżeniem, iż zbiorniki bezodpływowe muszą być opróżniane z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia. Na okoliczność opróżniania zbiorników bezodpływowych właściciele nieruchomości zobowiązani są posiadać umowy na wykonanie usługi oraz dowody płacenia za taka usługę. 

Wykaz firm mogących opróżniać zbiorniki bezodpływowe na terenie Gminy Kłodawa:

 • Zakład Wodociągów i kanalizacji w Kłodawie
  ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa
  Tel. 63 27 30 761
 • Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
  ul. Cegielniana 15 62-650 Kłodawa
  63 27 31 712
  63 27 30 818
 • P.H.U. Krys-Pol Krystyna Balcer
  Dąbrówka 21, 62-650 Kłodawa
  Tel. 63 263 16 74
  609 330 935


Jednocześnie informuje się, iż Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa przewiduje kontrole posesji, mające na celu sprawdzenie sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości.
Osoba do kontaktu: Piotr Chojnacki tel. 63 27 30 622, wew. 120

Poprawiony: czwartek, 30 marca 2017 10:36

Informacja konserwatora zabytków dot. pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

Email Drukuj PDF

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, informuję, że przepisy ww. ustawy nie zwalniają osób fizycznych z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmiany przy zabytku polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, które są wpisane do rejestru zabytków np. cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit f i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W odniesieniu do drzew lub krzewów położonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne będzie wyłącznie w przypadku wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących zaprojektowanej zieleni stanowiącej element historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego, albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru (np. miasta – ogrody, cmentarze przykościelne, aleje, parki i inne).

Załączniki:
Pobierz (pismo_konserwatora_zabytków.pdf)pismo_konserwatora_zabytków.pdf[ ]0 Kb

Warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystanie ze środowiska”

Email Drukuj PDF

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT ŚRODOWISKA zaprasza na WARSZTATY Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska które odbędą się w dniach 22 i 28 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala sesyjna.  Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

Poprawiony: środa, 01 lutego 2017 14:58 Więcej…

Strona 6 z 21

Życie w Kłodawie Środowisko

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki