Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Miasto - Środowisko

Informacja o osiągniętych przez Gminę Kłodawa w 2015 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Burmistrz Kłodawy informuje, że w 2015 roku osiągnięto na terenie Gminy Kłodawa następujące poziomy:

  • a) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania TR – 24,15%
  • b) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts - 31,81 %,
  • c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr – 72,43 %
Poprawiony: piątek, 15 kwietnia 2016 09:34

Badanie w zakresie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej

Email Drukuj PDF

baner ankieta

Szanowni Państwo,

 Przeprowadzamy obecnie na terenie Gminy Kłodawa badanie w zakresie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych  w ramach opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

W badaniu biorą udział mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gminy. Badanie jest ogromnie ważne, ponieważ jego wyniki posłużą do poprawy stanu środowiska w gminie oraz opracowania planów redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i podniesienia efektywności energetycznej budynków prywatnych.

 

Ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki badania będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki badania indywidualnego nie będą nigdzie pokazane.

Bardzo zależy nam na Państwa udziale w badaniu. Prosimy o szczere odpowiedzi.

 

Przygotowany dokument pozwoli gminie, ale również mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu gminy, wnioskować w nowej unijnej perspektywie finansowej o środki przeznaczone na termomodernizację budynków, modernizację oświetlenia, czy też rozwój odnawialnych źródeł energii (np. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.nuvarro.pl

ANKIETY DLA:

- mieszkańców

https://docs.google.com/forms/d/1A4hiQ-1JVS9HVrCYkPyvrOsWK6sLD2qe6bv_XFQHchM/viewform

- przedsiębiorców

https://docs.google.com/forms/d/1K07WwNIy3ar9jxt6mrqYyMzeLf5nXyRhvNISGuSe8sw/viewform

Podsumowanie zbiórki zużytych folii po kiszonkach (pryzm) i sianokiszonkach ( z balotów)

Email Drukuj PDF

W dniach 15-18 czerwca 2015 roku została przeprowadzona na terenie gminy Kłodawa nieodpłatna zbiórka zużytych folii po kiszonkach (pryzm) i sianokiszonkach ( z balotów), ogrodniczych, tunelowych oraz worków po nawozach, w tym worków Big - Bag i sznurków do prasy. Zbiórka została przeprowadzona przy udziale Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie, który odebrał odpady z wyznaczonych miejsc i składował je w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) przy ulicy Cegielnianej w Kłodawie. W dniu 19 czerwca 2015 roku Zakład Zaopatrzenia HYDROSTAL z Konina dokonał nieodpłatnego odebrania w/w odpadów z PSZOK-u. W ramach zbiórki zebrano 3,2 Mg odpadów. Ponadto Zakład Zaopatrzenia HYDROSTAL z Konina odebrał nieodpłatnie z - zużyte opony w ilości 4,36 Mg. - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości 1,7 Mg

Strona 7 z 21

Życie w Kłodawie Środowisko

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki