Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Miasto - Środowisko

Szkolenie dotyczące problematyki ochrony

Email Drukuj PDF

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie informuje, że w dniu 11 marca 2015 roku od godziny 10.00 do godziny 14.00 w Starostwie Powiatowym w Kole ( sala nr 102) odbędzie się szkolenie dotyczące problematyki ochrony środowiska. Organizatorem szkolenia jest Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Celem szkolenia będzie przedstawienie obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska, jakie muszą być spełnione przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności: - opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi i składowania odpadów, - sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej. Uczestnicy szkolenia otrzymają broszury informacyjne opracowanie przez Departament Środowiska pn.: „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy przedsiębiorców z terenu gminy Kłodawa o udział w organizowanym szkoleniu.

Zbiórka zużytych folii po kiszonkach (pryzm) i sianokiszonkach (z balotów), ogrodniczych, tunelowych oraz worków po nawozach, w tym worków Big - Bag i sznurków do prasy

Email Drukuj PDF

W dniach 1-4 lipca 2014 roku została przeprowadzona na terenie gminy Kłodawa nieodpłatna zbiórka zużytych folii po kiszonkach (pryzm) i sianokiszonkach ( z balotów), ogrodniczych, tunelowych oraz worków po nawozach, w tym worków Big - Bag i sznurków do prasy. Zbiórka została przeprowadzona przy udziale Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie, który odebrał odpady z wyznaczonych miejsc i składował je w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) przy ulicy Cegielnianej w Kłodawie. W dniu 7 lipca 2014 roku Zakład Zaopatrzenia HYDROSTAL z Konina dokonał nieodpłatnego odebrania w/w odpadów z PSZOK-u. W ramach zbiórki zebrano 8,8 Mg odpadów. Ponadto Zakład Zaopatrzenia HYDROSTAL z Konina odebrał nieodpłatnie z PSZOK-u zużyte opony w ilości 0,43 Mg.

Zbiórka zużytego oleju silnikowego oraz opakowań po oleju oraz opakowań po środkach ochrony roślin

Email Drukuj PDF

W dniach 7 i 8 października 2014 roku została przeprowadzona na terenie gminy Kłodawa zbiórka zużytego oleju silnikowego oraz opakowań po oleju oraz opakowań po środkach ochrony roślin. Nieodpłatnym odbiorem odpadów z wyznaczonych miejsc zajęła się FIRMA HANDLOWA „EKO-MAR”, Leśnica 38, 62-600 Koło, posiadająca stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych. W ramach zbiórki zostały zebrane następujące ilości odpadów: 1. Opakowania po zużytym oleju i opakowania po środkach ochrony roślin – 1015 kg 2. Zużyty olej – 43 litry. Na potwierdzenie wykonanej zbiórki firma odbierająca odpady wystawiła Karty Przekazania Odpadów.

Strona 8 z 21

Życie w Kłodawie Środowisko

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki