Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Miasto - Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Przytulisko dla Bezdomnych Psów w Kłodawie

Email Drukuj PDF

przytulisko

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kłodawa

Email Drukuj PDF

odpady 2
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie informuje, że Firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.,ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno – obecnie PreZero Service Centrum Sp. z o.o. została wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KŁODAWA”. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z terenu gminy Kłodawa będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Pojemniki na odpady zmieszane pozostają w dyspozycji gospodarstw domowych. Mieszkańcy z zabudowy jednorodzinnej otrzymają ponadto 4 rodzaje worków na odpady segregowane:
– żółty na odpady typu PET
– zielony na szkło
– niebieski na papier
– żółty na pozostałe tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe
Odbiór odpadów będzie prowadzony według harmonogramu:
http://bip.klodawa.wlkp.pl/?p=document&action=show&id=9208&bar_id=1625

ZAWIADOMIENIE
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych
w 2019 r.
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie informuje mieszkańców Gminy Kłodawa, że nie ulega zmianie metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. Zgodnie
z obowiązującą uchwałą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Natomiast od dnia 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą w dniu 28 marca 2019 r. przez Radę Miejską w Kłodawie Uchwałą nr VII/67/2019 zmieniającą Uchwałę Nr XIX/98/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz częściowych zwolnieniach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
18,00 zł miesięcznie od każdej osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
30,00 zł miesięcznie od każdej osoby, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Posiadacze karty dużej rodziny otrzymują 50% zniżki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości.
Wysokość aktualnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji, będzie wskazana w zawiadomieniu, które zostanie doręczone do właścicieli nieruchomości.

Przypominamy zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej

Zasady segregacji odpadów - zabudowa jednorodzinna
Zasady segregacji odpadów- zabudowa wielorodzinna

Poprawiony: piątek, 26 kwietnia 2019 12:32

24-26 kwietnia 2019 roku Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny

Email Drukuj PDF

"Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniach 24-26 kwietnia 2019  roku Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy."

Strona 5 z 13

Życie w Kłodawie Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki