Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Miasto - Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

Email Drukuj PDF

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu przygotował wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19.

Grafika - Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

Opracowanie wytycznych związane jest z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.

Poprawiony: środa, 22 kwietnia 2020 12:17 Więcej…

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH do 31.08.2020r.

Email Drukuj PDF

Obowiązujący od 01.01.2020r. do 31.08.2020r.

I. POSESJE JEDNORODZINNE I ZAGRODOWE

  1. Zmieszane odpady komunalne.

Data odbioru

miesiące

Data odbioru ( dzień miesiąca)

Rejon M-01

Rejon M-02

Rejon M-03

Rejon M-04

Styczeń

2

7

8

9

Luty

3

4

5

6

Marzec

2

3

4

5

Kwiecień

1 i 20

7 i 21

8 i 22

9 i 23

Maj

4 i 18

5 i 19

6 i 20

7 i 21

Czerwiec

1 i 15

2 i 16

3 i 17

4 i 18

Lipiec

6 i 20

7 i 21

8 i 22

9 i 23

Sierpień

3 i 17

4 i 18

5 i 19

6 i 20

 

Legenda do harmonogramu:

Rejon M-01 dotyczy odbioru odpadów z następujących ulic i miejscowości:

Cegielniana, Traktorowa, Rolnicza, Krańcowa, Kolska, Bierzwieńska, Słowackiego, Mickiewicza, Toruńska, Przedecka, Warszawska (od Bierzwieńskiej do Przedeckiej), Poznańska, Dolna, Polna, Zagórnicka, Własna, Wspólna, Wąska.

Rejon M-02 dotyczy odbioru odpadów z następujących ulic i miejscowości:

Warszawska (od Przedeckiej do Pl. Wolności), Kard. Wyszyńskiego, Łęczycka,

Pl. Wolności, Kościelna, Krępa, Targowa, Nowa, Ogrodowa, Krótka, Stodólna, Wiejska.

Rejon M-03 dotyczy odbioru odpadów z następujących ulic i miejscowości:

Włocławska, Szkolna, Sędziwoja z Czechla, Ak. Krakowskiej, Grzegorza z Sambora, St. Staszica, A. Rustejki, Pińkiewicza, Spółdzielcza, Harcerska, Strażacka, Sportowa, E. Orzeszkowej, B.Prusa, W. Broniewskiego, J. Tuwima, S. Żeromskiego,
M. Dąbrowskiej, L. Kruczkowskiego, Sportowa + WIEŚ: Cząstków.

Rejon M-04 dotyczy odbioru odpadów z następujących ulic i miejscowości:

Dąbska, Gruntowa, Łąkowa, Lipowa, Klonowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Różana,, Barbary, Jasna, Zielona, Niezłomnych, Zawodnia, Al. 1000-lecia, 1 Maja, Powstańców Wlkp., Wyżynna, Św. Ducha, Cicha, Witanowskiego, 11-go Listopada,

 

Dwukrotny odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w miesiącach kwiecień – sierpień 2020 r. ustalony dla rejonu M-03, w którym ujęte są nieruchomości położone w mieście Kłodawie i we wsi Cząstków, dotyczy wyłącznie odbioru odpadów z terenu miasta Kłodawy. 

Data odbioru

miesiące

Data odbioru ( dzień miesiąca)

Rejon

W-01

Rejon

W-02

Rejon

W-03

Rejon

W-04

Rejon

W-05

Rejon

W-06

Rejon

W-07

Rejon

W-08

Styczeń

13

14

15

16

20

21

22

23

Luty

10

11

12

13

17

18

19

20

Marzec

9

10

11

12

16

17

18

19

Kwiecień

6

14

15

16

20

21

22

23

Maj

11

12

13

14

18

19

20

21

Czerwiec

8

9

10

18

15

16

17

25

Lipiec

13

14

15

16

20

21

22

23

Sierpień

10

11

12

13

17

18

19

20

 

Legenda do harmonogramu:

Rejon W-01 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Bierzwienna Krótka.

Rejon W-02 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Luboniek, Okoleniec, Słupeczka.

Rejon W-03 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Górki, Pomarzany Fabryczne, Dąbrówka, Krzykosy.

Rejon W-04 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Janczewy, Leszcze, Tarnówka.

Rejon W-05 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Podgajew, Rycerzew, Wólka Czepowa, Józefów Guzowski, Straszków - bloki i wieś, Straszkówek-bloki i wieś.

Rejon W-06 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Rysiny, Rysiny Kolonia, Rysiny Wieś, Korzecznik i Marynki, Dzióbin, Kęcerzyn.

Rejon W-07 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Głogowa, Dębina, Kobylata.

Rejon W-08 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Łążek, Rgielew, Zbójno.

 

  1. Selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak, papier i makulatura, szkło opakowaniowe, PET, pozostałe tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal.

Data odbioru miesiące

Data odbioru ( dzień miesiąca)

Rejon S – 01

Rejon S-02

Rejon S-03

Rejon S-04

Styczeń

27

28

29

30

Luty

24

25

26

27

Marzec

23

24

25

26

Kwiecień

27

28

29

30

Maj

25

26

27

28

Czerwiec

22

23

24

29

Lipiec

27

28

29

30

Sierpień

24

25

26

27

 Legenda do harmonogramu:

Rejon S-01 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Cegielniana, Traktorowa, Rolnicza, Krańcowa, Kolska, Bierzwieńska, Słowackiego, Mickiewicza, Toruńska, Przedecka, Warszawska (od Bierzwieńskiej do Przedeckiej), Poznańska, Dolna, Polna, Zagórnicka, Własna, Wspólna, Wąska, Warszawska (od Przedeckiej do Pl. Wolności), Kard. Wyszyńskiego, Łęczycka, Pl. Wolności, Kościelna, Krępa, Targowa, Nowa, Ogrodowa, Krótka, Stodólna, Wiejska, Włocławska, Szkolna, Sędziwoja z Czechla, Ak. Krakowskiej, Grzegorza z Sambora, St. Staszica, A. Rustejki, Pińkiewicza, Spółdzielcza, Harcerska, Strażacka, E. Orzeszkowej, B.Prusa, W. Broniewskiego, J. Tuwima, S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej, L. Kruczkowskiego, Sportowa, Dąbska, Gruntowa, Łąkowa, Lipowa, Klonowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Różana,, Barbary, Jasna, Zielona, Niezłomnych, Zawodnia, Al. 1000-lecia, 1 Maja, Powstańców Wlkp., Wyżynna, Św. Ducha, Cicha, Witanowskiego, 11-go Listopada + WIEŚ: Cząstków.

Rejon S-02 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Bierzwienna Krótka, Górki, Pomarzany, Dąbrówka, Krzykosy.

Rejon S-03 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Słupeczka, Okoleniec, Luboniek, Tarnówka, Janczewy, Leszcze, Rysiny, Rysiny Kolonia, Korzecznik i Marynki, Rysiny Wieś, Dzióbin, Kęcerzyn .

Rejon S-04 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:

Podgajew, Rycerzew, Wólka Czepowa, Józefów Guzowski, Straszków-bloki i wieś, Straszkówek-bloki i wieś, Głogowa, Dębina, Kobylata, Łążek, Rgielew, Zbójno.

 

 

 

II. POSESJE WIELORODZINNE

 

a) Zmieszane odpady komunalne.

 

Odbiór odpadów w każdy czwartek tygodnia. W przypadku, gdy czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów odbywa się w dzień poprzedni tj. w środę.

 

b) Selektywnie odbierane odpady komunalne.

Miesiąc

Termin odbioru 1)

I termin

(Dzień miesiąca)

II termin

(Dzień miesiąca)

Styczeń

7 i 8

21 i 22

Luty

4 i 5

18 i 19

Marzec

3 i 4

17 i 18

Kwiecień

7 i 8

21 i 22

Maj

5 i 6

19 i 20

Czerwiec

9 i 10

23 i 24

Lipiec

7 i 8

21 i 22

Sierpień

4 i 5

18 i 19

 

1) - Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów w pierwszym lub drugim dniu lub w oba dni łącznie tak, aby odebrać cały asortyment odpadów selektywnie zbieranych w wyznaczonym terminie.

 

W I terminie - tworzywa sztuczne i szkło.

W II terminie – tworzywa sztuczne i makulatura.

 

Poprawiony: wtorek, 31 grudnia 2019 12:07

Akcja "Sprzątanie świata" w Parku Górnika

Email Drukuj PDF

Uczniowie i ich opiekunowie ze Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie wraz z Katarzyna Hamiga zastępcą burmistrza i Beatą Kołuda dyrektorem szkoły wzięli udział w międzynarodowej kampanii „Sprzątanie świata”. Akcja ta odbywa się każdego roku na całym świecie i polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci i całego społeczeństwa. W ramach tego wydarzenia odbyły się również zajęcia edukacyjne z segregowania odpadów komunalnych i recyklingu. Agnieszka Bielak przypomniała dzieciom o potrzebie i zasadach segregacji.

Dzieci pod okiem swoich pań chętnie założyli rękawice. Dzielnie i sukcesywnie oczyszczały z odpadów tereny naszego Parku Górnika. Sprawiło im to wielką radość i olbrzymią satysfakcję równocześnie dając im poczucie, że robią coś ważnego. Wyposażeni w niezbędne rękawiczki ochronne i plastikowe worki ruszyli wspólnie na sprzątanie świata. Największą ilością uzbieranych przez nas odpadów okazały się folie, papiery oraz puszki. Teren wygląda pięknie i czysto. Jesteśmy z was dumni!

Bądźmy proeko 

 

Strona 4 z 13

Życie w Kłodawie Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki