Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Miasto - Utrzymanie czystości i porządku w gminach

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2019 ROKU

Email Drukuj PDF

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

I. POSESJE JEDNORODZINNE I ZAGRODOWE

Zmieszane odpady komunalne.

Data odbioru

miesiące

Data odbioru ( dzień miesiąca)

Rejon M-01

Rejon M-02

Rejon M-03

Rejon M-04

Styczeń

7

8

9

10

Luty

4

5

6

7

Marzec

4

5

6

7

Kwiecień

1 i 15

2 i 16

3 i 17

4 i 18

Maj

6 i 20

7 i 21

8 i 22

9 i 23

Czerwiec

3 i 17

4 i 18

5 i 19

6 i 27

Lipiec

1 i 15

2 i 16

3 i 17

4 i 18

Sierpień

5 i 19

6 i 20

7 i 21

1 i 22

Wrzesień

2 i 16

3 i 17

4 i 18

5 i 19

Październik

7 i 21

1 i 15

2 i 16

3 i 17

Listopad

4

5

6

7

Grudzień

2

3

4

5

Legenda do harmonogramu:

 1. Rejon M-01 dotyczy odbioru odpadów z następujących ulic i miejscowości:Cegielniana, Traktorowa, Rolnicza, Krańcowa, Kolska, Bierzwieńska, Słowackiego, Mickiewicza, Toruńska, Przedecka, Warszawska (od Bierzwieńskiej do Przedeckiej), Poznańska, Dolna, Polna, Zagórnicka, Własna, Wspólna, Wąska.
 2. Rejon M-02 dotyczy odbioru odpadów z następujących ulic i miejscowości: Warszawska (od Przedeckiej do Pl. Wolności), Kard. Wyszyńskiego, Łęczycka, Pl. Wolności, Kościelna, Krępa, Targowa, Nowa, Ogrodowa, Krótka, Stodólna, Wiejska.
 3. Rejon M-03 dotyczy odbioru odpadów z następujących ulic i miejscowości: Włocławska, Szkolna, Sędziwoja z Czechla, Ak. Krakowskiej, Grzegorza z Sambora, St. Staszica, A. Rustejki Pińkiewicza, Spółdzielcza, Harcerska, Strażacka, E. Orzeszkowej, B.Prusa, W. Broniewskiego, J. Tuwima, S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej, L. Kruczkowskiego, Sportowa + WIEŚ: Cząstków.
 4. Rejon M-04 dotyczy odbioru odpadów z następujących ulic i miejscowości: Dąbska, Gruntowa, Łąkowa, Lipowa, Klonowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Różana,, Barbary, Jasna, Zielona, Niezłomnych, Zawodnia, Al. 1000-lecia, 1 Maja, Powstańców Wlkp., Wyżynna, Św. Ducha, Cicha, Witanowskiego, 11-go Listopada,

dwukrotny odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w miesiącach kwiecień – październik 2018 ustalony dla rejonu M-03, w którym ujęte są nieruchomości położone w mieście Kłodawie i we wsi Cząstków, dotyczy wyłącznie odbioru odpadów z terenu miasta Kłodawy.

Data odbioru

miesiące

Data odbioru ( dzień miesiąca)

Rejon

W-01

Rejon

W-02

Rejon

W-03

Rejon

W-04

Rejon

W-05

Rejon

W-06

Rejon

W-07

Rejon

W-08

Styczeń

14

15

16

17

21

22

23

24

Luty

11

12

13

14

18

19

20

21

Marzec

11

12

13

14

18

19

20

21

Kwiecień

8

9

10

11

15

16

17

18

Maj

13

14

15

16

20

21

22

23

Czerwiec

10

11

12

13

17

18

19

13

Lipiec

8

9

10

11

15

16

17

18

Sierpień

12

13

14

8

19

20

21

22

Wrzesień

9

10

11

12

16

17

18

19

Październik

14

8

9

10

21

15

16

17

Listopad

18

12

13

14

18

19

20

21

Grudzień

9

10

11

12

16

17

18

19

Legenda do harmonogramu:

 1. Rejon W-01 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Bierzwienna Krótka.
 2. Rejon W-02 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Luboniek, Okoleniec, Słupeczka.
 3. Rejon W-03 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Górki, Pomarzany Fabryczne, Dąbrówka, Krzykosy.
 4. Rejon W-04 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Janczewy, Leszcze, Tarnówka.
 5. Rejon W-05 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Podgajew, Rycerzew, Wólka Czepowa, Józefów Guzowski, Straszków - bloki i wieś, Straszkówek-bloki i wieś.
 6. Rejon W-06 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Rysiny, Rysiny Kolonia, Rysiny Wieś, Korzecznik i Marynki, Dzióbin, Kęcerzyn.
 7. Rejon W-07 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Głogowa, Dębina, Kobylata.
 8. Rejon W-08 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Łążek, Rgielew, Zbójno.

Selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak, papier i makulatura, szkło opakowaniowe, PET, pozostałe tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal.

Data odbioru miesiące

Data odbioru ( dzień miesiąca)

Rejon S – 01

Rejon S-02

Rejon S-03

Rejon S-04

Styczeń

28

29

30

31

Luty

25

26

27

28

Marzec

25

26

27

28

Kwiecień

29

23

24

25

Maj

27

28

29

30

Czerwiec

24

25

26

27

Lipiec

22

23

24

25

Sierpień

26

27

28

29

Wrzesień

23

24

25

26

Październik

28

22

23

24

Listopad

25

26

27

28

Grudzień

23

17

18

30

Legenda do harmonogramu:

 1. Rejon S-01 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Cegielniana, Traktorowa, Rolnicza, Krańcowa, Kolska, Bierzwieńska, Słowackiego, Mickiewicza, Toruńska, Przedecka, Warszawska (od Bierzwieńskiej do Przedeckiej), Poznańska, Dolna, Polna, Zagórnicka, Własna, Wspólna, Wąska, Warszawska (od Przedeckiej do Pl. Wolności), Kard. Wyszyńskiego, Łęczycka, Pl. Wolności, Kościelna, Krępa, Targowa, Nowa, Ogrodowa, Krótka, Stodólna, Wiejska, Włocławska, Szkolna, Sędziwoja z Czechla, Ak. Krakowskiej, Grzegorza z Sambora, St. Staszica, A. Rustejki Pińkiewicza, Spółdzielcza, Harcerska, Strażacka, E. Orzeszkowej, B.Prusa, W. Broniewskiego, J. Tuwima, S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej, L. Kruczkowskiego, Sportowa, Dąbska, Gruntowa, Łąkowa, Lipowa, Klonowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Różana,, Barbary, Jasna, Zielona, Niezłomnych, Zawodnia, Al. 1000-lecia, 1 Maja, Powstańców Wlkp., Wyżynna, Św. Ducha, Cicha, Witanowskiego, 11-go Listopada + WIEŚ: Cząstków.
 2. Rejon S-02 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Bierzwienna Krótka, Górki, Pomarzany, Dąbrówka, Krzykosy.
 3. Rejon S-03 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Słupeczka, Okoleniec, Luboniek, Tarnówka, Janczewy, Leszcze, Rysiny, Rysiny Kolonia, Korzecznik i Marynki, Rysiny Wieś, Dzióbin, Kęcerzyn .
 4. Rejon S-04 dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości: Podgajew, Rycerzew, Wólka Czepowa, Józefów Guzowski, Straszków-bloki i wieś, Straszkówek-bloki i wieś, Głogowa, Dębina, Kobylata, Łążek, Rgielew, Zbójno.

II. POSESJE WIELORODZINNE

a) Zmieszane odpady komunalne.

Odbiór odpadów w każdy czwartek tygodnia. W przypadku, gdy czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów odbywa się w dzień poprzedni tj. w środę.

b) Selektywnie odbierane odpady komunalne.

Miesiąc

Termin odbioru 1),

I termin

(Dzień miesiąca)

II termin

(Dzień miesiąca)

III termin (dodatkowy odbiór PET)

(Dzień miesiąca)

Styczeń

3 i 4

24 i 25

 

Luty

7 i 8

21 i 22

 

Marzec

7 i 8

28 i 29

 

Kwiecień

11 i 12

25 i 26

 

Maj

9 i 10

23 i 24

 

Czerwiec

6 i 7

27 i 28

15

Lipiec

4 i 5

25 i 26

13

Sierpień

1 i 2

22 i 23

10

Wrzesień

5 i 6

26 i 27

14

Październik

10 i 11

24 i 25

 

Listopad

7 i 8

21 i 22

 

Grudzień

5 i 6

19 i 20

28

1) - Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów w pierwszym lub drugim dniu lub w oba dni łącznie tak, aby odebrać cały asortyment odpadów selektywnie zbieranych w wyznaczonym terminie.

W I terminie PET i SZKŁO,

W II terminie wszystkie.

Poprawiony: wtorek, 08 stycznia 2019 15:00

Obowiązek deratyzacji na terenie miasta Kłodawa

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 20 września 2017 r

w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta Kłodawy.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 446 .j ze zmianami), § 32 Uchwały Nr XXVI/136/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa oraz zarządzenia Burmistrza Kłodawy Nr 70/2017 z dnia 20 września 2017 roku podaje się do publicznej wiadomości:

 

§ 1

 

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie miasta Kłodawy w okresie od 10 października 2017 roku do 10 listopada 2017 roku obowiązkowa deratyzacja.

 

§ 2

 

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

 

§ 3

 

W związku z treścią § 1 właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmiot władające nieruchomościami na terenie miasta Kłodawy, maja obowiązek:

 

1. dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach itp.),

 

2. systematycznego usuwania z terenu nieruchomości wszelkich odpadów, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni. Usuwanie odpadów winno być zgodne m.in. z zasadami usuwania odpadów komunalnych.

 

3. wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd gryzoni, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach żerowania.

 

§ 4

 

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie miasta Kłodawa zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie określonym w § 1 deratyzacji na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej specjalistycznej firmie, która dokona wyłożenia i zebrania trutek oraz padłych zwierząt w administrowanych obiektach i nieruchomościach.

 

§ 5

 

Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

 

§ 6

 

Trutkę (preparat) należy wyłożyć w okresie przeprowadzania deratyzacji według zasad opracowanych dla danej trutki. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełniania wyłożonej trutki.

 

§ 7

 

W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegające o treści:

 

UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”

 

§ 8

 

Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po 10 listopada 2017 roku z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

 

§ 9

 

Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi oraz zwierząt domowych i gospodarskich w okresie wyłożenia trucizny rodzice i opiekunowie mają obowiązek pouczenia dzieci i innych osób, nad którymi sprawują opiekę, o zagrożeniu i skutkach zatrucia; z tego samego powodu szczególnym nadzorem powinny być objęte w tym czasie zwierzęta domowe i gospodarskie.

 

§ 10

 

Nadzór i kontrolę przeprowadzenia deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska w Kłodawie, na której żądanie, jako dowód realizacji obowiązku deratyzacji, należy okazać dowód zakupu trutek lub zlecenia specjalistycznej firmie przeprowadzenia deratyzacji wraz z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją.

 

§ 11

 

Informuje się, że na postawie art. 117 Kodeksu wykroczeń- „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny albo karze nagany".

 

Pełniąca Funkcję Burmistrza Kłodawy

/-/ Dorota Galus

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 10:03

Zaproszenie przedsiębiorców na szkolenie z zakresu ochrony środowiska

Email Drukuj PDF

Wieńczysław Oblizajek – Starosta Kolski serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym problematyki ochrony środowiska, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 w sali 102. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Celem szkolenia będzie przedstawienie obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska, jakie muszą być spełnione przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności:

- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi i składowania odpadów,

- sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej.

Strona 5 z 11

Życie w Kłodawie Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk