Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Informacja o osiągniętych przez Gminę Kłodawa w 2013 r. poziomach recyklingu

Email Drukuj PDF

Informacja o osiągniętych przez Gminę Kłodawa w 2013 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Burmistrz Kłodawy informuje, że w 2013 roku osiągnięto na terenie Gminy Kłodawa następujące poziomy:

  1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania TR – 34,44%
  2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts - 10,32%,
  3. poziom recyklingu, przygotowania d o ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr – 48,57 %
Życie w Kłodawie Utrzymanie czystości i porządku w gminach Informacja o osiągniętych przez Gminę Kłodawa w 2013 r. poziomach recyklingu

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki