Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Edukacja - Europrzedszkolaki z Solnej Doliny

Konkurs na asystenta ds. merytorycznych w projekcie : Europrzedszkolaki z Solnej Doliny

Email Drukuj PDF

W BIP został umieszczony konkurs na asystenta ds. merytorycznych w projekcie : Europrzedszkolaki z Solnej Doliny. PO KL, Priorytet IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1. Szczegóły pod adresem: http://bip.klodawa.wlkp.pl/?a=815

Europrzedszkolaki z Solnej Doliny - rekrutacja

Email Drukuj PDF


„Europrzedszkolaki z Solnej Doliny” – Projekt realizowany w gminie Kłodawa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w Reginach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Cel projektu:

 • Wzrost udziału dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat z gminy Kłodawa w edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez objęcie zajęciami dodatkowymi w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.
 • Podniesienie świadomości rodziców poprzez przekonanie ich o potrzebie wczesnej edukacji przedszkolnej oraz wsparcie wychowawczej roli rodziny poprzez zapewnienie spotkań rodziców z psychologiem, logopedą fizjoterapeuta do XI 2013 r.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

W pierwszym naborze w I 2012 r. zostanie przyjętych do nowego oddziału przedszkolnego 20 dzieci w wieku 3-5 lat, w tym 10 chłopców i 10 dziewczynek, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych: 2 dziewczynki i dwóch chłopców. II nabór przewidziany jest na czerwiec 2012 r zostanie przyjętych 12 dzieci w tym 6 chłopców i 6 dziewczynek, będzie to nabór uzupełniający za dzieci które odejdą z przedszkola. Nowy oddział przedszkolny będzie funkcjonował od II 2012 do XI 2013 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu w godz. 12- 18.
Dzieci w wieku 3-5 lat, które uczęszczają do Przedszkola nr 1 w Kłodawie korzystać będą z pełnej oferty edukacyjnej poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Zajęcia dodatkowe to:

 • - J. angielski 2 razy w tyg. (30 min.)
 • - Zaj. Logorytmiczne 2 razy w tyg.(30 min.)
 • - Zaj. Taneczne raz w tyg. (30 min.)
 • - Zaj. Ruchowe w gimnastyka korekcyjna raz w tyg.(30 min.)
 • - Zaj. Z psychologiem 5 godzin w tyg. W zależności od potrzeb indywidualnie dla dzieci

Okres prowadzenia zajęć od połowy II 2012 r do VII 2012 oraz od połowy IX 2012 do VII 2013 i od połowy IX 2013 do XI 2013 z wyłączeniem świąt .

REKRUTACJA

Rekrutacja rozpoczęła się od spotkania informacyjno- promocyjnego, które odbyło się 02.01.2012 r. w Przedszkolu nr 1 w Kłodawie. Rekrutacja trwać będzie do 23.01.2012 r.

Warunki udziału w rekrutacji:
Uprawnione są dzieci, których rodzice zgłosili chęć uczestnictwa poprzez złożenie deklaracji w określonym regulaminem terminie( 23.01.2012) oraz spełnione SA następujące warunki:

 • - rodzice są zameldowani na terenie gminy Kłodawa
 • - dziecko ma ukończone 3 lata nie więcej niż 5 lat,
 • - rodzice dostarczyli komplet dokumentów

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są osobiście w Biurze projektu- Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie pok. nr 14. Do projektu zakwalifikowane zostaną dzieci, które otrzymają największa liczbę punktów. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są w momencie zwolnienia się miejsc, o ile rodzice potwierdzają chęć uczestnictwa swojego dziecka do nowego oddziału.
 

KRYTERIA REKRUTACJI:

 • 1. Dziecko niepełnosprawne- 4 pkt.
 • 2. Status rodziny: pełna – 1 pkt, niepełna 3 pkt.
 • 3. Dochód na jednego członka rodziny: d0 600 zł- 2 pkt, powyżej 600 zł – 1 pkt.

W przypadku równej ilości punktów decydować będzie średni dochód na jednego członka rodziny.
 

 

Poprawiony: wtorek, 22 maja 2012 13:59

Strona 4 z 4

Europrzedszkolaki z Solnej Doliny

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki