Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Gmina Kłodawa - Gmina Przyjazna Środowisku (VIII Edycja)

Email Drukuj PDF
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kłodawa uzyskała ponownie tytuł "Gminy Przyjaznej Środowisku" w Narodowym Konkursie Ekologicznym, przeprowadzonym pod patronatem Prezydenta RP.

Narodowy Konkurs Ekologiczny "" organizowany jest już od ośmiu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii. W Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Konkurs z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.
Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżnić podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Realizacja Konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzież skupioną w Kołach Ekologicznych działających przy szkołach. Zakres wykazanych przez uczestniczących Konkursie prac pozwala również na określenie stanu zainteresowania przez samorządy i podmioty gospodarcze kompleksowym rozwiązywaniem problemów ekonomicznych.

Dnia 26 stycznia 2007 roku odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych oraz III Bal Przyjaznych Środowisku. Podczas tych uroczystości Burmistrz Kłodawy Józef Chudy odebrał statuetkę i certyfikat potwierdzające uzyskanie tytułu „Gmina Przyjazna Środowisku”.

Gmina przyjazna VIII

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki