Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Email Drukuj PDF
W dniu 5 czerwca br. Burmistrz Kłodawy ogłosił przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej od wsi Marynki przez wieś Korzecznik Parcele do granicy gminy Babiak. Długość budowanego odcinka to ponad 2,5km.
Gmina Kłodawa ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Priorytetu II, Działania 2.2 "Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 13 (fundusze strukturalne UE). Złożony przez nas wniosek przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną, a teraz jest oceniany pod kątem kryteriów strategicznych. W ramach tego działania można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Wszczęta procedura przetargowa dopuszcza złożenie oferty wariantowej. Związane jest to z tym, że w przypadku gdy gmina nie otrzyma dofinansowania do budowy drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego, zostanie ona wykonana metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.
Wykonawcy mogą składać oferty w przetargu do 27 czerwca. W tym samym dniu nastąpi również otwarcie ofert.
Zamówienia Publiczne Budowa drogi Marynki - Korzecznik - granica gminy Babiak

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki