Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Miasto - Bezpieczeństwo

ZAWIADOMIENIE O AWARYJNYM ZAMKNIĘCIU PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

Email Drukuj PDF

BUDIMEX S.A. Partner Konsorcjum Kontraktu "Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań, obszar LCS Kutno", zawiadamia, że dnia 25/26.10.2019, 26/27.10.2019, 27/28.10.2019 oraz 28/29.10.2019 zostaną awaryjnie zamknięte przejazdy kolejowe w ciągu linii E20 w km 150+551 (miejscowość Rdutów, gmina Chodów), przejazd w km 153+238 (miejscowość Straszków, gmina Kłodawa), przejazd w km 154+463 (miejscowość Straszkówek, gmina Kłodawa), przejazd w km 159+320 (miejscowość Górki, gmina Kłodawa), przejazd w km 161+57 (miejscowość Złota, gmina Grzegorzew) oraz przejazd w km 163+479 (miejscowość Grodna, gmina Grzegorzew) w celu wykonania robót torowych. Powyższe przejazdy nie zostaną zamknięte jednocześnie. Zamknięcia przejazdów odbywać się będą sukcesywnie w przedstawionej poniżej kolejności:

1. Dn. 25/26.10.2019 oraz 26/27.10.2019 w godzinach od ok.:
• 22:00 — 0:00, przejazd w km 150+551 (miejscowość Rdutów, gmina Chodów),
• 0:00 — 2:00, przejazd w km 153+238 (miejscowość Straszków, gmina Kłodawa),
• 2:00 — 4:00, przejazd w km 154+463 (miejscowość Straszkówek, gmina Kłodawa),

2. Dn. 27/28.10.2019 oraz 28/29.10.2019 w godzinach od ok.:
• 22:00 — 0:30, przejazd w km 159+320 (miejscowość Rdutów, gmina Chodów),
• 0:30 — 3:00, przejazd w km 161+576 (miejscowość Straszków, gmina Kłodawa),
• 3:00 — 6:00, przejazd w km 163+479 (miejscowość Straszkówek, gmina Kłodawa),

W tym czasie kierowanie ruchem odbywać się będzie przez osoby do tego uprawnione.

BUDIMEX SA Dyrekcja Budownictwa Przemysłowego i Kolejowego, ul. Stawki 40 , 01-040 Warszawa, tel. (48 22) 623 60 00, fax 623 60 01.

Poprawiony: piątek, 25 października 2019 12:33

Organizacja ruchu na okres Święta Zmarłych w Kłodawie

Email Drukuj PDF

Nieodpłatne poradnictwo na terenie Powiatu Kolskiego

Email Drukuj PDF

71680789 1351375445036956 563466904274993152 nNa terenie Gminy Kłodawa pomoc prawna dla mieszkańców miasta i gminy Kłodawa świadczona jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie w zakresie pomocy społecznej, w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Miejsce i dostępność
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
ul. Poznańska 1 62-650 Kłodawa
pon. -pt. 7:00-15:00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodawie
ul. Dąbska 17 62-650 Kłodawa pokój 19
każda pierwsza środa miesiąca 15:30-17:00

Poprawiony: piątek, 04 października 2019 13:53

23.590,71 zł dotacji dla OSP Leszcze i Rgielew

Email Drukuj PDF

70247361 2631310880288137 7559000350556946432 oMinisterstwo Sprawiedliwości zaakceptowało wniosek Gminy Kłodawa o powierzenie realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Poprawiony: czwartek, 19 września 2019 08:37 Więcej…

46.958,00 zł dla naszych jednostek OSP

Email Drukuj PDF

67086507 2533350266750866 7617127424328728576 nZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił listę wniosków przyjętych do dofinansowania. Wśród 96 wniosków, które otrzymają dotacje są cztery wnioski złożone przez Gminę Kłodawa. Jednostki OSP z Kłodawy, Bierzwiennej Długiej, Lubońka i Górek zostaną doposażone w sprzęt służący zapobieganiu i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Łączny koszt przedsięwzięć opiewa na kwotę 67.083,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie to razem 46.958,00 zł.

https://www.wfosgw.poznan.pl/…/Ma%C5%82y-Stra%C5%BCak-Lista…

Poprawiony: środa, 11 września 2019 08:47 Więcej…

Strona 4 z 16

Życie w Kłodawie Bezpieczeństwo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki