Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Email Drukuj PDF

Szanowni mieszkańcy gminy Kłodawa.

            Wdrożenie nowego systemu śmieciowego w całej Polsce, w tym na terenie gminy Kłodawa, zmieniło w znacznym stopniu zasady w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Na terenie Naszej gminy wdrożono nowe zasady zbierania, segregacji oraz odbioru odpadów komunalnych, a także przyjęto nowe zasady ustalania i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po okresie jednego roku funkcjonowania nowego systemu śmieciowego należy zauważyć, że na terenie gminy Kłodawa udało się zrealizować większość celów, którymi podyktowana była zmiana systemu gospodarowania odpadami tj. objęto systemem wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy Kłodawa, obserwuje się mniejszą liczbę dzikich wysypisk do uprzątnięcia, odbierane są nieograniczone ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponadto wśród mieszkańców zaobserwowano pozytywny efekt w postaci selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Należy podkreślić, że ilość odpadów selektywnie zbieranych, takich jak papier, szkło, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne a także odpady wielkogabarytowe, biodegradowalne, remontowe i budowlane sukcesywnie wzrasta. Wyodrębnienie tych odpadów ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pozwala ograniczyć koszt ich unieszkodliwienia. W ramach systemu opakowania z tworzyw sztucznych, szkła czy papieru są sprzedawane przez gminę Kłodawa, a przychody z tego tytułu mają za zadanie zmniejszyć koszty funkcjonowania systemu. W ten sposób w roku 2013 przez gminę Kłodawa zostały sprzedane odpady w ilości ok 35 Mg, ale już w roku 2014 (do 10 lipca) ok 120 Mg.

Ponadto udało się wygospodarować oszczędności z tytułu unieszkodliwienia, wysegregowanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów o kodzie 20 01 39 – Tworzyw sztuczne ( tzw. MIX), których koszt unieszkodliwienia wynosi 1 zł/Mg.

Dziękuję serdecznie mieszkańcom gminy Kłodawa za trud włożony w segregację odpadów komunalnych. Z opracowanych analiz i posiadanych danych wynika, że mieszkańcy chcą segregować odpady pomimo zdarzających się czasami błędów czy problemów. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre kwestie wymagają jeszcze dopracowania, uszczegółowienia. Jednakże myślę, że wspólnymi siłami - Urząd i mieszkańcy – na terenie gminy Kłodawa zostaną wypracowane zasady systemu gospodarowania odpadami wygodne dla każdego mieszkańca.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie gospodarki odpadami proszę o kontakt z urzędem pod numerem telefonu 63 27 30 622.

Z wyrazami szacunku

 Burmistrz Kłodawy

 

 

 

 

 

dom ico

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

 

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY

UWAGA!!! ODPADY OPAKOWANIOWE PRZED WRZUCENIEM DO WORKA NALEŻY OPRÓŻNIĆ Z ZAWARTOŚCI I UMYĆ

POJEMNIK NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE,

METAL

Worek żółty oznaczony MIX

TWORZYWA SZTUCZNE TYPU

„PET”

Worek żółty

PAPIER I TEKTURA

Worek niebieski

SZKŁO KOLOROWE I BEZBARWNE

Worek zielony

WRZUCAMY:

Opady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym, , m.in.

- pampersy,

- popiół z palenisk domowych ( z wyjątkiem gorącego),

- resztki po jedzeniu

- papier po maśle, margarynie

NIE WRZUCAMY:

odpadów zbieranych selektywnie takich jak papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu, opakowania szklane,

lekarstw, baterii, farb, akumulatorów, lakierów, chemikaliów, środków i opakowań po środkach ochrony roślin, żarówek, świetlówek, odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowych i budowlanych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

WRZUCAMY:

- puste plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości,

- plastikowe opakowania po żywności

( np. kubki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),

- folia ( reklamówki, woreczki foliowe),

- koszyczki po owocach,

- opakowania wielomateriałowe takie jak kartoniki po mleku, sokach, sosach i zupach w proszku,

- puszki po napojach, konserwach, karmie dla psów itp., kapsle, zakrętki

- drobny złom żelazny,

- metale kolorowe,

- plastikowe miski, tace, sztućce

- opakowania z tworzyw po chemii gospodarczej np. po szamponie, płynie do zmywania naczyń, detergentach,

NIE WRZUCAMY:

Butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach i smarach, lekarstw i opakowań po lekach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, gumy, sprzętu AGD, styropianu, opakowań po aerozolach, farbach, baterii, opakowań po środkach ochrony roślin

WRZUCAMY:

Puste butelki plastikowe tylko typu PET – po napojach – najlepiej zgniecione

WRZUCAMY:

Niezabrudzone i niezatłuszczone:

- gazety, katalogi, prospekty,

- papier szkolny i biurowy,

- książki,

- torebki papierowe,

- papier pakowy,

- pudła kartonowe i tekturowe,

- tekturę

NIE WRZUCAMY:

- opakowań pokrytych folią aluminiową takich jak opakowania po mleku, sokach, itp.

- zabrudzonego i tłustego papieru,

- papieru termicznego,

- odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch),

- tapet,

- worków po materiałach budowlanych

WRZUCAMY:

- puste butelki oraz słoiki szklane po napojach i żywności,

- butelki po napojach alkoholowych,

- szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:

- szkła stołowego,

- fajansu, porcelany i ceramiki,

- luster, szkła okiennego,

- żarówek,

- lamp rtęciowych, neonowych, fluorescencyjnych,

- szkła żaroodpornego,

- doniczek,

-   ekranów i lamp telewizyjnych,

- szyb samochodowych,

- reflektorów

 

 

ODPADY ZIELONE takie jak liście, trawa, kwiaty, resztki roślin ciętych doniczkowych, wióry z drewna będzie można kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kłodawie

W ramach opłaty gmina będzie wyposażać nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki – tylko te nieruchomości które zadeklarują w deklaracji, że będą zbierać odpady w sposób selektywny.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, iż nie będzie zbierał odpadów w sposób selektywny, to z nieruchomości odbierane będą tylko odpady zmieszane.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kłodawa odbierane będą nieograniczone ilości odpadów komunalnych – zmieszanych i selektywnie zbieranych.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W punkcie tym zbierane będą takie rodzaje odpadów jak: Przeterminowane leki, odpady zielone, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia, chemikalia i opakowania po chemikaliach( farby lakiery, rozpuszczalniki kremy, smary, oleje itp.) odpady remontowe i budowlane. DO PUNKTU MIESZKAŃCY DOWOŻĄ ODPADY WŁASNYM TRANSPORTEM

LOKALIZACJA PUNKTU: Kłodawa ul. Cegielniana 15, - siedziba Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

GODZINY OTWARCIA PUNKTU: od poniedziałku do piątku w godzinie od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę od godziny 10.00 do 14.00.

W PUNKCIE NIE POBIERA SIĘ ŻADNYCHDODATKOWYCH OPŁAT – mieszkańcy zobowiązani są dostarczać w/w rodzaje odpadów do punktu w taki sposób aby można było łatwo umieścić przywiezione odpady do odpowiednich pojemników - BEZ POTRZEBY DOKONYWANIA SEGREGACJI ODPADÓW.

Sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów:

  1. Przeterminowane leki – można dowozić do pojemników rozstawionych w aptece ELFARM przy Placu Wolności oraz w aptece w Lubońku,
  2. Zużyte baterie – można dowozić do pojemników rozstawionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, w siedzibie OPS-u, siedzibie ZWiK , szkołach.
  3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – można oddawać w punktach sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  4. Zużyte akumulatory – można oddawać w punktach sprzedaży detalicznej akumulatorów,

UWAGA!!!

ODPADY SELEKTYWNE ŹLE POSEGREGOWANE NIE BĘDA W DANYM MIESIĄCU ODEBRANE.  ODPADY TE, JEŻEL ZOSTANĄ WŁAŚCICIWE POSEGREGOWANE, BĘDĄ ODEBRANE W NASTĘPNYM MIESIĄCU.

 

Telefon do kontaktu: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie – 63 27 30 622, wew. 120

 

wielorodzinna-icon

ZABUDOWA WIELORODZINNA

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY

UWAGA!!! ODPADY OPAKOWANIOWE PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKÓW NALEŻY OPRÓŻNIĆ Z ZAWARTOŚCI I UMYĆ

POJEMNIK NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE,

METAL, TWORZYWA SZTUCZNE TYPU „PET”

Pojemnik siatkowy lub inny oznaczony jako „PLASTIK” albo „TWORZYWA SZTUCZNE”

PAPIER I TEKTURA

Pojemnik niebieski

SZKŁO KOLOROWE I BEZBARWNE

Pojemnik zielony lub biały

WRZUCAMY:

Odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym, , m.in.

- pampersy,

- popiół z palenisk domowych

( z wyjątkiem gorącego),

- resztki po jedzeniu

- papier po maśle, margarynie

NIE WRZUCAMY:

odpadów zbieranych selektywnie takich jak papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu, opakowania szklane,

lekarstw, baterii, farb, akumulatorów, lakierów, chemikaliów, środków i opakowań po środkach ochrony roślin, żarówek, świetlówek, odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowych i budowlanych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

WRZUCAMY:

- puste plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości,

- plastikowe opakowania po żywności

( np. kubki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),

- folia ( reklamówki, woreczki foliowe),

- koszyczki po owocach,

- opakowania wielomateriałowe takie jak kartoniki po mleku, sokach, sosach i zupach w proszku,

- puszki po napojach, konserwach, karmie dla psów itp., kapsle, zakrętki

- drobny złom żelazny,

- metale kolorowe,

- plastikowe miski, tace, sztućce

- opakowania z tworzyw po chemii gospodarczej np. po szamponie, płynie do zmywania naczyń, detergentach,

-Puste butelki plastikowe typu PET po napojach – najlepiej zgniecione

NIE WRZUCAMY:

Butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach i smarach, lekarstw i opakowań po lekach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, gumy, sprzętu AGD, styropianu, opakowań po aerozolach, farbach, baterii, opakowań po środkach ochrony roślin

WRZUCAMY:

Niezabrudzone i niezatłuszczone:

- gazety, katalogi, prospekty,

- papier szkolny i biurowy,

- książki,

- torebki papierowe,

- papier pakowy,

- pudła kartonowe i tekturowe,

- tekturę

NIE WRZUCAMY:

- opakowań pokrytych folią aluminiową takich jak opakowania po mleku, sokach, itp.

- zabrudzonego i tłustego papieru,

- papieru termicznego,

- odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch),

- tapet,

- worków po materiałach budowlanych

WRZUCAMY:

- puste butelki oraz słoiki szklane po napojach i żywności,

- butelki po napojach alkoholowych,

- szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:

- szkła stołowego,

- fajansu, porcelany i ceramiki,

- luster, szkła okiennego,

- żarówek,

- lamp rtęciowych, neonowych, fluorescencyjnych,

- szkła żaroodpornego,

- doniczek,

- ekranów i lamp telewizyjnych,

- szyb samochodowych,

- reflektorów

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kłodawa odbierane będą nieograniczone ilości odpadów komunalnych – zmieszanych i selektywnie zbieranych.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W punkcie tym zbierane będą takie rodzaje odpadów jak: Przeterminowane leki, odpady zielone, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia, chemikalia i opakowania po chemikaliach( farby lakiery, rozpuszczalniki kremy, smary, oleje itp.) odpady remontowe i budowlane. DO PUNKTU MIESZKAŃCY DOWOŻĄ ODPADY WŁASNYM TRANSPORTEM

LOKALIZACJA PUNKTU: Kłodawa ul. Cegielniana 15, - siedziba Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

GODZINY OTWARCIA PUNKTU: od poniedziałku do piątku w godzinie od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę od godziny 10.00 do 14.00.

W PUNKCIE NIE POBIERA SIĘ ŻADNYCHDODATKOWYCH OPŁAT – mieszkańcy zobowiązani są dostarczać w/w rodzaje odpadów do punktu w taki sposób aby można było łatwo umieścić przywiezione odpady do odpowiednich pojemników - BEZ POTRZEBY DOKONYWANIA SEGREGACJI ODPADÓW.

Sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów:

  1. Przeterminowane leki – można dowozić do pojemników rozstawionych w aptece ELFARM przy Placu Wolności oraz w aptece w Lubońku,
  2. Zużyte baterie – można dowozić do pojemników rozstawionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, w siedzibie OPS-u, siedzibie ZWiK , szkołach.
  3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – można oddawać w punktach sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  4. Zużyte akumulatory – można oddawać w punktach sprzedaży detalicznej akumulatorów,

Telefon do kontaktu: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie – 63 27 30 622, wew. 120

 

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki