Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Email Drukuj PDF
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie informuje, że od dnia 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będą stanowiły narzędzie do walki ze smogiem. W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW.
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/budynków, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono termin do 12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021 r. W przypadku nowych obiektów, deklarację dot. użytkowanego źródła ogrzewania budynku należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
 
W deklaracji trzeba będzie podać następujące dane:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile jest w posiadaniu;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile jest w posiadaniu;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Formularz A - budynki i lokale mieszkalne: https://zone.gunb.gov.pl/.../Zrzut-ekranu-2021-05-12-o-10...
Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne: https://zone.gunb.gov.pl/.../Zrzut-ekranu-2021-05-12-o-11...
Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:
- w formie elektronicznej - przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego CEEB, na stronie: www.zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu (forma elektroniczna dostępna od 1 lipca 2021 r.) lub
- w formie papierowej – osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa (zgodnie z lokalizacją budynku) lub przesłać listownie na wyżej wymieniony adres.
209408101 4337537199665488 5840976783312031718 n
208711120 4337537382998803 6070037124574546816 n
Życie w Kłodawie Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki