Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Witamy w serwisie Gminy Kłodawa

STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR NA DZIEŃ 31.12.2021

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją harmonogramu Planu Komunikacji Stowarzyszenie „Solna Dolina” przedstawia informację na temat stopnia realizacji celów i wskaźników osiągniętych
w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-220, na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W załączeniu tabelka z osiągniętymi wskaźnikami produktu oraz wykorzystaniem środków finansowych na poziomie podpisanych umów z Beneficjentami.

Załączniki:
Pobierz (Realizacja - ogółem.31.12.2021.pdf)Realizacja - ogółem.31.12.2021.pdf[ ]316 Kb

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, który upływa 30 czerwca 2022 r.

Ulotka CEEB 1

Jesteś właścicielem lub zarządcą budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, w których znajduje się źródło ciepła? Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, który upływa 30 czerwca 2022 r.


ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!


    • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
    • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Załączniki:
Pobierz (deklaracja-a-03.11.2021.pdf)deklaracja-a-03.11.2021.pdf[ ]428 Kb
Pobierz (deklaracja-b-03.11.2021.pdf)deklaracja-b-03.11.2021.pdf[ ]560 Kb
Pobierz (Ulotka CEEB.pdf)Ulotka CEEB.pdf[ ]1931 Kb
Więcej…

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie - wzór wniosku

Zamieszczamy do wykorzystania wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który został określony Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego i zastał opublikowany w Dzienniku Ustaw 2022 r. pod pozycją 2.

Wnioski można składać w Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

 

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

dodatek oslonowy grafika

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego na 2022 r.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania do 31 stycznia 2022 r. lub do 31 października 2022 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 

Aktualnie wzór wniosku jest w trakcie konsultacji. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.

Wszelkie informacje publikować będziemy Państwu na bieżąco.

 

 

Ogłoszenie

7 STYCZNIA 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

BĘDZIE NIECZYNNY.

Przepraszamy za utrudnienia

Strona 4 z 255

Strona główna

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki