Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Miasto - Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Analiza systemu gospodarki odpadami za rok 2014

Email Drukuj PDF

Analiza systemu gospodarki odpadami za rok 2014

Informacja o osiągniętych przez Gminę Kłodawa w 2014 r. poziomach recyklingu

Email Drukuj PDF

Informacja o osiągniętych przez Gminę Kłodawa w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Burmistrz Kłodawy informuje, że w 2014 roku osiągnięto na terenie Gminy Kłodawa następujące poziomy: a) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania TR – 38,15% b) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts - 24,46%, c) poziom recyklingu, przygotowania d o ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr – 75,79 %

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbestu na terenie Gminy Kłodawa

Email Drukuj PDF

W sierpniu bieżącego roku na terenie naszej Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Kłodawa znajduje się 375 202,84 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 4127 231,25 kg tych wyrobów.

Więcej…

Strona 8 z 13

Życie w Kłodawie Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki