Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

XXI Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie – transmisja na żywo

Email Drukuj PDF

 

Porządek obrad


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu XX sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019r.
7. Informacja z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnychw Kłodawie za 2019r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2019r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.(dodatkowy punkt)
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Interpelacje i wnioski radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Życie w Kłodawie Aktualności XXI Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie – transmisja na żywo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki