Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Odbudowane zostaną dwa jazy znajdujące się na rzece Rgilewce

Email Drukuj PDF

 W roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zamierza zrealizować inwestycję polegąjącą na zwiększeniu zdolności retencyjnej zlewni rzek: rzeki Rgilewki, rzeki Tralalki, Strugi Kiełczewskiej, Kanału Bylice, Kanału Dzierzbickiego poprzez odbudowę jazów na rz. Rgilewce. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną również odbudowane dwa jazy znajdujące się na rzece Rgilewce na terenie gminy Kłodawa w miejscowości Cząstków (w km 20+250 rzeki Rgilewki) oraz w miejscowości Kłodawa (w km 22+762 rzeki Rgilewki – w pobliżu oczyszczalni ścieków). W ramach planowanych prac przewiduje się mechaniczną rozbiórkę żelbetowych konstrukcji istniejących jazów wrazz umocnieniem dna i skarp koryta rzeki powyżej i poniżej budowli. Ponadto planuje się rozbiórkę podbudowy pod wyżej wymienione konstrukcje. W miejsce istniejących urządzeń zaprojektowano jazy o konstrukcji trzyprzęsłowej dla potrzeb nawodnień użytków zielonych przyległych do rzeki.

Łączny koszt zrealizowania przedsięwzięcia szacuje się na kwotę 12.360.000,00 zł. Natomiast szacunkowy koszt odbudowy jazów na terenie gminy Kłodawa wyniesie 4.120.000,00 zł.
Poniższe zdjęcia przedstawiają istniejący stan jazów, które zlokalizowane są na terenie gminy Kłodawa.

101555702 3210050322414187 1158602230215999488 o

  

101804846 3210050439080842 4467808801604501504 o

Życie w Kłodawie Aktualności Odbudowane zostaną dwa jazy znajdujące się na rzece Rgilewce

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki